AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2013

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2013

1/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti ochrany životního prostředí (dotace z programu „Zelená úsporám“)

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha

2/2013 – informace k šetření z oblasti sociálněprávní ochrany dětí

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2.

3/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti správy na úseku zaměstnanosti

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha.

4/2013 – informace z oblasti rozpočtu, výdajů, zaměstnanců, mezd, zřizovatele, web. stránek KVOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

5/2013 – informace z oblasti doručování písemností

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

6/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

7/2013 – informace k obchodnímu vztahu v letech 2000 – 2013 mezi KVOP a povinným subjektem nabízejícím informační produkty

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha.

8/2013 – informace k šetření podnětů z oblasti územní, stavební a kolaudační řízení

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4. Příloha5. Příloha6. Příloha7. Příloha8. Příloha9. Příloha10. Příloha11. Příloha12. Příloha13. Příloha14.

9/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti řízení o odstranění staveb

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha.

10/2013 – informace z oblasti rozpočtu a počtu zaměstnanců KVOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

11/2013 – informace k využívání projektu e-tržiště v KVOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

12/2013 – informace k počtu podnětů z oblasti diskriminace

Žádost o informace. Odpověď na žádost1. Odpověď na žádost2. Odpověď na žádost3.

13/2013 – informace k počtu žalob ve veřejném zájmu podaných VOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

14/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

Žádost o informace. Příloha1. Příloha2. Odpověď na žádost. Příloha.

15/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti péče o zdraví

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2.

16/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti ochrany přírody a krajiny

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

17/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti ostatní působnost VOP na úseku staveb

Žádost o informace1. Žádost o informace2. Odpověď na žádost1. Odpověď na žádost2.

18/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti ochrany přírody a krajiny

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3.

19/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti ochrany dle § 5 obč. zák., z oblasti sociálněprávní ochrany a dalších

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4. Příloha5. Příloha6. Příloha7. Příloha8. Příloha9. Příloha10. Příloha11. Příloha12. Příloha13. Příloha14. Příloha15. Příloha16. Příloha17. Příloha18. Příloha19. Příloha20. Příloha21. Příloha22. Příloha23. Příloha24. Příloha25.

20/2013 – informace k obchodním vztahům KVOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2.

21/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti územní, stavební a kolaudační řízení

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

22/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti činnosti institucí mimo působnost

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2.

23/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti činnosti orgánů soc. právní ochrany dětí

Žádost o informace1. Žádost o informace2. Žádost o informace3. Příloha1. Odpověď na žádost1. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4. Příloha5. Příloha6. Příloha7. Příloha8. Příloha9. Příloha10. Příloha11. Příloha12. Příloha13. Příloha14. Odpověď na žádost2. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4. Příloha5. Příloha6. Příloha7. Příloha8. Odpověď na žádost3. Příloha1.

24/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti činnosti orgánů ochrany veř. zdraví

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4. Příloha5. Příloha6.

25/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti péče o nemovité památky a z oblasti územní, stavební a kolaudační řízení

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

26/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti katastru nemovitostí

Žádost o informace1. Žádost o informace2. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2.

27/2013 – informace k žalobě podané VOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

28/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti péče o nemovité památky

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4. Příloha5. Příloha6. Příloha7. Příloha8. Příloha9. Příloha10. Příloha11. Příloha12. Příloha13. Příloha14. Příloha15. Příloha16. Příloha17. Příloha18. Příloha19. Příloha20. Příloha21. Příloha22. Příloha23. Příloha24. Příloha25. Příloha26. Příloha27. Příloha28.

29/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti ochranné nebo ústavní výchovy

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.

30/2013 – informace k šetření podnětů z oblasti územní, stavební a kolaudační řízení

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

31/2013 –informace k obchodním vztahům KVOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4. Příloha5. Příloha6. Příloha7. Příloha8. Příloha9. Příloha10. Příloha11. Příloha12. Příloha13. Příloha14. Příloha15.

32/2013 – informace k podnětu z oblasti územní, stavební a kolaudační řízení

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2.

33/2013 – informace – žádost o právní názor

Žádost o informace1. Žádost o informace2. Odpověď na žádost1. Odpověď na žádost2.

34/2013 – informace k podnětu týkající se skartace spisu

Žádost o informace1. Žádost o informace2. Odpověď na žádost1. Odpověď na žádost2. Příloha1.

35/2013 – informace k podnětu z oblasti územní, stavební a kolaudační řízení

Žádost o informace1. Žádost o informace2. Odpověď na žádost1. Odpověď na žádost2. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4. Příloha5. Příloha6. Příloha7. Příloha8. Příloha9. Příloha10. Příloha11. Příloha12. Příloha13. Příloha14. Příloha15. Příloha16. Příloha17. Příloha18. Příloha19. Příloha20. Příloha21. Příloha22. Příloha23. Příloha24. Příloha25. Příloha26. Příloha27. Příloha28. Příloha29. Příloha30. Příloha31. Příloha32. Příloha33. Příloha34. Příloha35. Příloha36. Příloha37. Příloha38. Příloha39. Příloha40.

36/2013 – informace k podnětu z oblasti katastr nemovitostí

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4. Příloha5. Příloha6. Příloha7. Příloha8. Příloha9. Příloha10. Příloha11. Příloha12.

37/2013 – informace k personální agendě KVOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

38/2013 – informace – žádost o právní názor a informace k podnětu z oblasti služební poměry

Žádost o informace1. Žádost o informace2. Žádost o informace3. Žádost o informace4. Žádost o informace5. Odpověď na žádost1. Odpověď na žádost2. Odpověď na žádost3.

39/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti ochrana dle § 5 OZ

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4.

40/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti bydlení

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

41/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti práva na informace, činnost Ministerstva informatiky

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.

42/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti územní, stavební a kolaudační řízení

Žádost o informace1. Žádost o informace2. Odpověď na žádost1. Odpověď na žádost2. Příloha1. Příloha2.

43/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti řízení o odstranění staveb

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.

44/2013 – informace k šetření podnětu z vlastní iniciativy z oblasti ochrany životního prostředí a ostatní činnost Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.

45/2013 – informace o podnětech KVOP, týkajících se osoby žadatele o informace

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

46/2013 – informace k šetření podnětu z oblasti práva na informace, činnost Ministerstva informatiky

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

48/2013 – informace k obecnému průběhu šetření podnětů

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

49/2013 – informace ve věci zabezpečení dat a správy informačních technologií

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

50/2013 – Dozor a kontrola státu nad územní správou, Hospodaření obce

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

51/2013 – Ochrana před diskriminací a právo na rovné zacházení

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

52/2013 – Odškodňování

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

53/2013 – Ochrana osobních údajů

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

54/2013 – Stavební povolení, péče o movité a nemovité památky

Žádost o informace. Žádost o informace 2. Odpověď na žádost. Odpověď na žádost 2

55/2013 – Stavební povolení a kolaudační řízení

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

56/2013 – Letecká doprava a působnost Ministerstva dopravy

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

57/2013 – sKarty

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

59/2013 – Podmínky výkonu trestu odnětí svobody a lékařská péče ve věznici

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

60/2013 – Armáda ČR a působnost Ministerstva obrany

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Odpověď na žádost 2

61/2013 – Informace k počtu podnětů ze strany dětí

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

62/2013 – Informace o provedené systematické návštěvě

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4. Příloha5. Příloha6. Příloha7. Příloha8. Příloha9. Příloha10. Příloha11. Příloha12. Příloha13. Příloha14. Příloha15. Příloha16.

64/2013 – Údržba vodního toku, protipovodňová opatření

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.

zpět