Výstupy z činností

Dokumenty v ESO

Ombudsman publikuje svá stanoviska prostřednictvím databáze ESO (Evidence stanovisek ombudsmana). Najdete v ní mimo jiné Doporučení ombudsmana, Připomínky k zákonům, Vyjádření pro mezinárodní orgány, Vyjádření pro Ústavní soud, Výzkumy ombudsmana, Zprávy z návštěv zařízení a Čtvrtletní informace o činnosti pro Poslaneckou sněmovnu.

Více informací o ESO