AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2022

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2022

1/2022 – Informace z oblasti správního práva

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

2/2022 – Informace k organizaci KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

3/2022 – Informace k organizaci KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

4/2022 – Informace ke spisu z oblasti Ochrana dětí, mládeže a rodiny

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

5/2022 – Informace ke spisu z oblasti Ochrany životního prostředí

Žádost o informace.

Odpověď na žádost

Přílohy:

 

CIZP 1

CIZP 2

Protokol z jednání na CIZP

Hranice

Hranice 2

Lipník

MZP 1

MZP 2

Olomoucký kraj.pdf

Povodí Moravy

Přerov

VM 1

VM 2

Zlínský kraj 1

Zlínský kraj 2

6/2022 – Informace ke spisu z oblasti Státní správa soudnictví

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

7/2022 – Informace ke spisu z oblasti Působnost Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služba

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

8/2022 – Informace z oblasti Ochrany osob omezených na svobodě

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

9/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

10/2022 – Informace z oblasti Diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

11/2022 – Informace ke spisu z oblasti Územní, stavební řízení, užívání stavby

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

12/2022 – Informace z oblasti připomínek VOP k návrhu zákona 

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

13/2022 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

14/2022 – Informace k funkci veřejného ochránce práv

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

16/2022 – Informace ke spisu z oblasti Školství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

17/2022 – Informace ke spisům z oblasti Diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

20/2022 – Informace k rozpočtu KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

21/2022 – Informace k rozpočtu KVOP a z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

23/2022 – Informace ke spisu z oblasti Správa zaměstnanosti a práce

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

24/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

25/2022 – Informace ke spisům z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

26/2022 – Informace k VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.

Příloha 2.

27/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

28/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

29/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

30/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

31/2022 – Informace ke spisu z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

32/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

33/2022 – Informace ke spisu z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

36/2022 – Informace ke spisům z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

37/2022 – Informace k žalobám VOP ve veřejném zájmu

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

38/2022 – Informace ke spisu z oblasti Činnost Policie ČR – ostatní

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

39/2022 – Informace z oblasti Zdravotnictví

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

40/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

41/2022 – Informace ke spisům týkajících se Magistrátu města Karviná

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

42/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

43/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

44/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

47/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

48/2022 – Informace ke spisu z oblasti Správy na úseku školství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

49/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

50/2022 – Informace ke spisu z oblasti Ochrany dětí, mládeže a rodiny

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

54/2022 – Informace ke spisu z oblasti Samospráva, územní členění a práva na informace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

55/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

56/2022 – Informace z oblasti Diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

57/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

58/2022 – Informace k administrativě spisu VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

59/2022 – Informace ke spisům z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

60/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

61/2022 – Informace ke spisu z oblasti Územní, stavební řízení, užívání stavby

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

63/2022 – Informace ke spisu z oblasti Občanskoprávní věci

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

64/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

65/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

66/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

67/2022 – Statistické informace k počtu poskytovaných informací dle z. č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

68/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

69/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

70/2022 – Informace ke spisu z oblasti Péče o zdraví, ostatní působnost Ministerstva zdravotnictví

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

71/2022 – Informace ke spisům z oblasti Pojistné na zdravotní pojištění a činnost zdravotních pojišťoven, památkové péče, Správní vyhoštění, Sociální zabezpečení s cizím prvkem

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

72/2022 – Informace ke spisu z oblasti Katastr nemovitostí - zápisy práv

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

73/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

74/2022 – Informace k ESLP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

75/2022 – Informace ke spisu z oblasti Diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

76/2022 – Informace ke spisu z oblasti Veřejné opatrovnictví

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

77/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

78/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

79/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

80/2022 –  Informace k Evropské komisi

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

81/2022 – Informace ke spisu z oblasti Diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

82/2022 – Informace z oblasti Sociální zabezpečení s cizím prvkem

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

83/2022 – Informace z oblasti Vězeňství a z oblasti organizace KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

84/2022 – Informace k podnětu z oblasti Ostatní působnost Ministerstva dopravy a Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

85/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.

Příloha 2.

86/2022 – Informace ke spisu z oblasti Správa pozemních komunikací

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

87/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

88/2022 – Informace ke spisu z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

89/2022 – Informace k podnětům z oblasti Správa na úseku zdravotnictví

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

91/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

92/2022 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

93/2022 – Informace ke spisu z oblasti Státní správa soudnictví

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

94/2022 – Informace k zákonu o VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

95/2022 – Informace k z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

96/2022 – Informace k zákonu o VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

97/2022 – Informace ke spisu z oblasti Věci cizinců

Žádost o informace.

Odpověď na žádost

zpět