Evidence stanovisek ombudsmana (ESO)

ESO je databáze vydaných stanovisek ombudsmana. Můžete v něm hledat podle konkrétní spisové značky nebo třeba dle oblasti práva.

Vstoupit do ESO

Jak používat ESO?

Co najdete v ESO?

Čtvrtletní informace o činnosti pro Poslaneckou sněmovnu

Ombudsman pravidelně informuje poslance o své činnosti a poznatcích. Čtvrtletní zprávy obsahují statistické přehledy, informace o zajímavých či důležitých případech, návštěvách zařízení a dalších aktivitách. V příloze ke zprávě pak ombudsman obvykle informuje poslance o případech, v nichž se mu nepodařilo dosáhnout nápravy.

Doporučení ombudsmana

U rozsáhlejších témat přesahujících potíže jednoho člověka vydává ombudsman doporučení. Jsou určena orgánům v rámci celé země a jejich cílem je odstranění nedostatků, k řešení problému, ke zlepšení situace. Podkladem bývají výzkumy nebo některá rozsáhlá šetření. Nejčastěji jde o doporučení z oblasti práv lidí s postižením nebo k tématům z oblasti rovného zacházení.

Připomínky k zákonům

Ombudsman má možnost připomínkovat návrhy právních předpisů nebo jiných materiálů předkládaných vládě. Připomínky uplatňuje hlavně v těch případech, kdy má ze své činnosti poznatky, že by se navrhované znění právního předpisu mělo nějak změnit a upravit. Daří se mu tak odstranit z připravovaných předpisů některé nedostatky, které by v praxi působily potíže.

Vyjádření pro mezinárodní orgány

Ombudsman je pravidelně žádán mezinárodními orgány o vyjádření k některým tématům, kterými se zabývá. V některých činnostech je přímo úkolem ombudsmana taková vyjádření poskytnout. Například při monitorování práv lidí s postižením předkládá ombudsman Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením alternativní zprávu o právech lidí s postižením v České republice.

Vyjádření pro Ústavní soud

Ombudsman může podávat Ústavnímu soudu návrhy na zrušení podzákonných právních předpisů nebo jejich částí. Typicky jde o obecně závazné vyhlášky obcí, vyhlášky ministerstev apod.

Výzkumy ombudsmana

Ombudsman provádí výzkumy, aby systematicky zmapoval některé problémy a témata. Pomocí výzkumů zjišťuje např. rozšíření určitého problému ve společnosti, zkušenosti lidí a úřadů apod. Typicky jde o některé otázky z oblasti života lidí s postižením, diskriminace, ale také jde o způsob plošného prověření postupu úřadů. Získané poznatky pak ombudsman využívá při své další činnosti, zejména jsou podkladem pro jeho doporučení.

Zprávy z návštěv zařízení

Ombudsman provádí neohlášené návštěvy zařízení, kde jsou nebo mohou být lidé omezeni na svobodě. Během návštěv ověřuje podmínky v zařízeních, zjišťuje, jak jsou respektována práva klientů. Hlavním cílem je ochrana před špatným zacházením.