AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2021

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2021

1/2021 – Informace ze spisu z oblasti územní, stavební řízení, užívání stavby

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

2/2021 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

3/2021 – Informace z oblasti připomínek VOP k návrhu zákona

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

5/2021 – Informace z oblasti statistických dat při vyřizování podnětů VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

7/2021 – Informace ke spisu z oblasti ochrany dětí, mládeže a rodiny

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

8/2021 – Informace z oblasti činnosti VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

9/2021 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

10/2021 – Informace z oblasti působnosti VOP a organizace KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

11/2021 – Informace z oblasti statistických dat při vyřizování podnětů VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

12/2021 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

13/2021 – Informace z oblasti systematických návštěv školských zařízení pro výkon ÚV a OV

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

14/2021 – Informace z oblasti statistických dat při vyřizování podnětů VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

15/2021 – Informace k žalobám ve veřejném zájmu VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

16/2021 – Informace k organizaci KVOP a veřejným zakázkám

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

18/2021 – Informace k pracovnímu uplatnění v KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

19/2021 – Informace k podnětům z oblasti diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

20/2021 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

21/2021 – Informace ke spisu oblasti působnost Ministerstva spravedlnosti

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

23/2021 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

24/2021 – Informace ke statistice z oblasti sociálního zabezpečení

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

26/2021 – Informace k distribuci publikací

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

27/2021 – Informace z oblasti diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

28/2021 – Informace ke statistikám spisů z oblasti diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

29/2021 – Informace ke statistikám spisů z oblasti diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

30/2021 – Informace ke spisům z oblasti soc. práce na obci a veřejné opatrovnictví

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

31/2021 – Informace ke spisům z oblasti práva na informace a státní správy soudnictví

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

33/2021 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

34/2021 – Informace ke spisu z oblasti detence – zdravotnická zařízení

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

35/2021 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

36/2021 – Informace ke spisu z oblasti ochrany přírody a krajiny

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.

Příloha 2.

38/2021 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

40/2021 – Informace ke spisu z oblasti pěstounské péče

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

41/2021 – Informace k Evropskému ochránci práv

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

42/2021 – Informace ke spisu z oblasti veřejné opatrovnictví

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

44/2021 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.

Příloha 2.

Příloha 3.

46/2021 – Informace z oblasti statistických dat při vyřizování podnětů VOP a rozpočtu KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.

Příloha 2.

47/2021 – Informace ke spisu z oblasti nevhodné chování soudních osob

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

48/2021 – Informace ke spisům z oblasti činnost OSPOD

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

50/2021 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

51/2021 – Informace ke spisům z oblasti diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

52/2021 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

54/2021 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.

Příloha 2.

Příloha 3.

55/2021 – Informace ke spisům z oblasti činnost orgánů sociálně-právní ochrany děti

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

57/2021 – Informace ke spisu z oblasti veřejné opatrovnictví

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

58/2021 – Informace k činnosti PČR

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

60/2021 – Informace ke spisu z oblasti územní, stavební řízení, užívání stavby

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

62/2021 – Informace ke spisům o oblasti jiná činnost orgánů státní správy soudů

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

64/2021 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

66/2021 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.

Příloha 2.

71/2021 – Informace ke spisu z oblasti územní, stavební řízení, užívání stavby

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

72/2021 – Informace ke spisu z oblasti péče o zdraví, ostatní působnost Ministerstva zdravotnictví

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha .

73/2021 – Informace k organizaci KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

74/2021 – Informace k nájmům konferenčních sálů a parkoviště KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

76/2021 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

77/2021 – Informace k nájmům konferenčních sálů a parkoviště KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

78/2021 – Informace ke spisu z oblasti sociálního zabezpečení

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

80/2021 – Informace ke stanovisku VOP v rámci pozměňovacího návrhu č. 8299

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

81/2021 – Informace ke spisům z oblasti Ovzduší, chemické látky, odpady a obaly

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

82/2021 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

84/2021 – Informace ke spisům z oblasti Diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

85/2021 – Informace ke spisům z oblasti Diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

86/2021 – Informace k příspěvkům na pojištění zaměstnanců KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

88/2021 – Informace k programu VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

89/2021 – Informace k zákonu o přestupcích

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

90/2021 – Informace ke spisům z oblasti Diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

91/2021 – Informace z oblasti Sociálně-právní ochrany dětí

Žádost o informace.

Odpověď na žádost

92/2021 – Informace k občanskoprávní problematice

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

93/2021 – Informace ke spisu z oblasti Péče o zdraví, ostatní působnost Ministerstva zdravotnictví

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

94/2021 – Informace ke spisu z oblasti Veřejné opatrovnictví

Žádost o informace.

Odpověď na žádost

95/2021 – Informace k zaměstnancům KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

96/2021 – Informace k programu VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

97/98/2021 – Informace ke spisu z oblasti Péče o zdraví, ostatní působnost Ministerstva zdravotnictví

Žádost o informace 1.

Žádost o informace 2.

Odpověď na žádosti.

99/2021 – Informace ke spisu z oblasti Územní, stavební řízení, užívání stavby

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

100/2021 – Informace ke spisu z oblasti Činnost Policie ČR – ostatní

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

101/2021 – Informace z oblasti diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

102/2021 – Informace k právním předpisům

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

103/2021 – Informace ke spisům z oblasti Detence – zdravotnická zařízení

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

104/2021 – Informace ke spisům z oblasti Opatrovnictví

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

105/2021 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

106/2021 – Informace z oblasti vězeňství a organizace KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

107/2021 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

110/2021 – Informace Informace z oblasti Detence – zdravotnická zařízení

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

111/2021 – Informace Informace z oblasti Detence – zdravotnická zařízení

Žádost o informace

Odpověď na žádost.

zpět