AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2014

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2014

1/2014 – Informace k šetření podnětů z oblasti správy pozemních komunikací

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

2/2014 – Informace týkající se elektronické komunikaci Kanceláře VOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

3/2014 – Informace k šetření podnětů od občanů na Českou kancelář pojistitelů

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

4/2014 – Informace k šetření podnětu z oblasti správního vyhoštění a zajištění cizince

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha č.1.

5/2014 – Informace o provedené systematické návštěvě

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha č.1. Příloha č.2. Příloha č.3. Příloha č.4.

6/2014 – Informace k šetření z oblasti služební poměry

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha č.1.

9/2014 – Informace k počtu podnětů z oblasti diskriminace

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

10/2014 – Odkaz na zveřejněnou informaci o provedené systematické návštěvě

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

11/2014 – Informace o provedené systematické návštěvě

Žádost o informace. Příloha č.1. Odpověď na žádost. Příloha č.1.

13/2014 – Informace k šetření z oblasti ochrany životního prostředí

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha č.1. Příloha č.2. Příloha č.3. Příloha č.4. Příloha č.5. Příloha č.6. Příloha č.7. Příloha č.8. Příloha č.9.

14/2014 – Informace k šetření podnětů z oblasti dávek státní sociální podpory

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

16/2014 – Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Žádost o informace. Příloha č.1. Příloha č.2. Příloha č.3. Příloha č.4. Odpověď na žádost. Příloha č.1.

17/2014 – Přestupky a jiné správní delikty

Žádost o informace. Příloha č.1. Příloha č.2. Příloha č.3. Příloha č.4. Příloha č.5. Příloha č.6. Příloha č.7. Příloha č.8. Odpověď na žádost.

18/2014 – Správa na úseku školství

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha č.1.

19/2014 – Penále u zdravotní pojišťovny

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

20/2014 – Pracovněprávní věc

Žádost o informace. Příloha č.1. Odpověď na žádost. Příloha č.1.

21/2014 – Určení vlastnického práva

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha č.1.

22/2014 – Určení vlastnického práva

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha č.1.

23/2014 – Ochrana spotřebitele

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha č.1.

24/2014 – Pracovní úraz

Žádost o informace. Příloha č.1. Odpověď na žádost.

25/2014 – Správa na úseku zdravotnictví

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

26/2014 – Pracovní úraz

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

27/2014 – Dotazník z oblasti řízení informatiky pro účely výzkumu v oblasti státní správy

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

28/2014 – Pracovní úraz

Žádost o informace. Příloha č.1. Příloha č.2. Příloha č.3. Odpověď na žádost. Příloha č.1. Příloha č.2.

29/2014 – Podmínky výkonu trestu odnětí svobody

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

30/2014 – Působnost Ministerstva obrany – služební pohotovost

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

31/2014 – Zemědělský půdní fond

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

32/2014 – Uložení správního vyhoštění

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

33/2014 – Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

Žádost o informace. Příloha č.1. Odpověď na žádost. Příloha č.1. Příloha č.2. Příloha č.3.

34/2014 – Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

35/2014 – Územní řízení

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

36/2014 – Diskriminace na základě jiných důvodů – kauza muslimské šátky

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

37/2014 – Změna stavby

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha č.1.

38/2014 – Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

39/2014 – Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

40/2014 – Informace k žalobě podané VOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha č.1.

41/2014 – Provádění systematických návštěv zařízení

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

42/2014 – Informace o platovém ohodnocení a mimořádných odměnách zaměstnanců KVOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

43/2014 – Informace k šetření z oblasti sociálněprávní ochrany dětí

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha č.1. Příloha č.2.

44/2014 – Činnost OSPOD Beroun

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha č.1.

45/2014 – Zajištění lékařské péče

Žádost o informace. Příloha č.1. Příloha č.2. Odpověď na žádost. Příloha č.1. Příloha č.2.

46/2014 – Činnost VS ČR

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha č.1. Příloha č.2. Příloha č.3. Příloha č.4. Příloha č.5. Příloha č.6. Příloha č.7.

47/2014 – Střet zájmů – registr oznámení

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

48/2014 – OSPOD, odebrání dětí z péče rodičů

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha č.1. Příloha č.2. Příloha č.3.

zpět