AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018

1/2018 – Informace ze spisu z oblasti sociálního zabezpečení

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

5/2018 – Informace ze spisů z oblasti sociálně-právní ochrany dětí a mládeže

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

6/2018 – Informace k podání žaloby ve veřejném zájmu

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

7/2018 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

8/2018 – Informace k podání stěžovatele

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

9/2018 – Informace ze spisů z oblasti práva na informace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

11/2018 – Informace ze spisů z oblasti detencí – zařízení sociálních služeb

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2. Příloha 3.

Příloha 4. Příloha 5. Příloha 6.

Příloha 7. Příloha 8. Příloha 9.

13/2018 – Informace ze spisu z oblasti výjimek z místní úpravy provozu na komunikaci

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

15/2018 – Informace z oblasti ochrany osobních údajů

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3. Příloha 4.

Příloha 5.

16/2018 – Informace ze spisu z oblasti činnosti Policie ČR

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

18/2018 – Informace z oblasti rozpočtu KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

19/2018 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3. Příloha 4.

21/2018 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

23/2018 – Informace ze spisu z oblasti řízení o odstranění staveb

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3. Příloha 4.

Příloha 5. Příloha 6.

Příloha 7.

24/2018 – Informace k šetření v zařízení sociálních služeb

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

25/2018 – Informace ke sborníku Veřejné cesty

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

28/2018 – Informace ze spisu z oblasti sociálně-právní ochrany dětí a mládeže

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

29/2018 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

30/2018 – Informace ze spisu z oblasti stavebního řízení, užívání stavby

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

31/2018 – Informace ze spisu z oblasti ochrany práv dětí, mládeže a rodiny

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3. Příloha 4.

32/2018 – Informace ke spisům z oblasti odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

33/2018 – Informace ze spisu z oblasti územního a stavebního řízení

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.

34/2018 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

35/2018 – Informace ke spisu z občanskoprávní oblasti

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

36/2018 – Informace z oblasti rovného zacházení

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

37/2018 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3. Příloha 4.

Příloha 5. Příloha 6.

39/2018 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3. Příloha 4.

Příloha 5. Příloha 6.

40/2018 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

42/2018 – Informace z GDPR

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

43/2018 – Informace z oblasti ochrany práv osob se zdravotním postižením

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

44/2018 – Informace z oblasti sociálního zabezpečení

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

45/2018 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

46/2018 – Informace ze spisu z oblasti činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2. Příloha 3.

Příloha 4. Příloha 5. Příloha 6.

47/2018 – Informace ze spisu oblasti ze ochrana hospodářské soutěže

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

48/2018 – Informace z oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

49/2018 – Informace z oblasti rozpočtu, personálního obsazení a výkaznictví KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

50/2018 – Informace ze spisu z oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

51/2018 – Informace ze spisu z oblasti správy na úseku podnikání

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

52/2018 – Informace ze spisu z oblasti občanskoprávní

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

54/2018 – Informace z oblasti činnosti VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3. Příloha 4.

55/2018 – Informace ze spisu z oblasti přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

56/2018 – Informace ze spisu z oblasti ostatní oblasti ochrany životního prostředí

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3.

57/2018 – Informace z oblasti týkající se platů veřejných zaměstnanců

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

58/2018 – Informace z oblasti vězeňství a sborník stanovisek a výroční zpráva VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3. Příloha 4.

61/2018 – Informace ze spisu z oblasti ostatní ochrany životního prostředí

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3. Příloha 4.

Příloha 5. Příloha 6.

zpět