AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019

1/2019 – Informace ze spisu z oblasti ochrany životního prostředí

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3. Příloha 4.

3/2019 – Informace ze spisu z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

4/2019 – Informace ze spisu z oblasti územní, stavební řízení, užívání stavby

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

5/2019 – Informace ze spisu správa pozemních komunikací

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

6/2019 – Informace ze spisu z oblasti Katastr nemovitostí – zápisy práv

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

7/2019 – Informace ze spisu z oblasti dopravně-správní agendy

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

8/2019 – Informace z oblasti procesního práva VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.

10/2019 – Informace ze spisu z oblasti územní, stavební řízení, užívání stavby

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

11/2019 – Informace ze spisu z oblasti poměry v zařízení pro děti

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3. Příloha 4.

12/2019 – Informace z oblasti zahraničních pracovních cest zaměstnanců KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

13/2019 – Informace ze spisu z oblasti územní, stavební řízení, užívání stavby

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

14/2019 – Informace k šetření VOP – statistické údaje za rok 2018

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

16/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

17/2019 – Informace z oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

18/2019 – Informace z oblasti státní služby

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3.

19/2019 – Informace ze spisu z oblasti diskriminace – bydlení

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3.

20/2019 – Informace z statistickým údajům k podání žaloby ve veřejném zájmu

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

22/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

24/2019 – Informace ze spisu z oblasti státní zastupitelství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.

25/2019 – Informace k vyřízení spisu

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

26/2019 – Informace ze spisu z oblasti ochrana hospodářské soutěže

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

27/2019 – Informace ze spisu z oblasti sociálního zabezpečení s cizím prvkem

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

28/2019 – Informace ze spisu z oblasti působnosti VOP a vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

29/2019 – Informace z oblasti detencí

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

30/2019 – Informace k podaným kasačním stížnostem VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

32/2019 – Informace z oblasti detencí

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

34/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

35/2019 – Informace ke služebním cestám zaměstnanců KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

38/2019 – Informace ze spisu z oblasti diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

39/2019 – Informace ze spisu z oblasti katastru nemovitostí

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

41/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

42/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.
Příloha 2.
Příloha 3.
Příloha 4.

Příloha 5.

43/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

44/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

45/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

46/2019 – Informace z oblasti diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

47/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

48/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

49/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

51/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

52/2019 – Informace z oblasti vzdělávání

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

53/2019 – Informace k žalobám ve veřejném zájmu

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

54/2019 – Informace k žádostem o náhradu škody

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

55/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

56/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

57/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3.

58/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

59/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

60/2019 – Informace ze spisu z oblasti diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

61/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

62/2019 – Informace z oblasti ochrany utajovaných informací

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

64/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

65/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3. Příloha 4.

66/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

67/2019 – Informace z oblasti vnitřních předpisů KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3. Příloha 4.

Příloha 5.

68/2019 – Informace ke kárným návrhům ochránce

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

69/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3. Příloha 4.

Příloha 5. Příloha 6.

Příloha 7. Příloha 8.

Příloha 9. Příloha 10.

Příloha 11. Příloha 12.

Příloha 13. Příloha 14.

Příloha 15.

70/2019 – Informace ze spisů

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

71/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

72/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

74/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

75/2019 – Informace z oblasti diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

76/2019 – Informace k VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

77/2019 – Informace k VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

78/2019 – Informace ke KVOP

Žádost o informace.

Příloha žádosti o informace.

Odpověď na žádost.

79/2019 – Informace ze spisu z oblasti práva na informace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

80/2019 – Informace k přestupkům z oblasti dopravy

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

85/2019 – Informace ke spisu z oblasti státní služby

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3.

86/2019 – Informace ke spisům z oblasti územní, stavební a kolaudační řízení

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

87/2019 – Informace ze spisu z oblasti péče o zdraví

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3. Příloha 4.

Příloha 5.

88/2019 – Informace z oblasti odstraňovaní staveb

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

89/2019 – Informace z oblasti diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

90/2019 – Informace z oblasti detence – zařízení sociálních služeb

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3. Příloha 4.

Příloha 5. Příloha 6.

Příloha 7. Příloha 8.

Příloha 9. Příloha 10.

92/2019 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

zpět