AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2012

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2012

1/2012 – připomínky VOP k Návrhu věcného záměru nové právní úpravy vstupu pobytu cizinců na území ČR, volného pohybu občanů EU a jejich rodinných příslušníků a ochrany státních hranic

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha.

2/2012 – informace k šetření podnětu z oblasti ochrana vod

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha.

3/2012 – organizace poskytující KVOP poradenské a právní služby

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

4/2012 – informace k šetření podnětů z oblasti řízení o odstranění staveb a ochrany přírody a krajiny

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

VOP 2315/2012 – aplikace Listiny základních práv a svobod

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

5/2012 – aplikace Listiny základních práv a svobod

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

6/2012 – aplikace Listiny základních práv a svobod

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

7/2012 – aplikace Listiny základních práv a svobod

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

8/2012 – informace k šetření podnětu z oblasti katastru nemovitostí

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha.

9/2012 – připomínky VOP k návrhu věcného záměru volebního zákoníku

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha.

10/2012 – aplikace Listiny základních práv a svobod

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

11/2012 – množství podnětů ochránci z oblasti ochrany osobních údajů

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

12/2012 – aplikace Listiny základních práv a svobod

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

13/2012 – zpracovatel písemnosti z oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

14/2012 – personální zajištění KVOP, provozní a další výdaje KVOP, počet podnětů, informace k šetření spisu z oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

15/2012 – informace k šetření podnětu z oblasti práva na informace

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

16/2012 – aplikace Listiny základních práv a svobod

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

17/2012 – informace k šetření podnětu z oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

18/2012 – informace k šetření podnětu z oblasti pohřebnictví

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha.

19/2012 – informace z činnosti oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody OP KVOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

20/2012 – aplikace Listiny základních práv a svobod

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

21/2012 – rozhodnutí o odepření poskytnutí informace z oblasti životního prostředí

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

22/2012 – informace z oblasti činnosti policie ČR

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha.

23/2012 – informace k šetření podnětu z oblasti dopravně-správních agend

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

24/2012 – informace k šetření podnětu z oblasti přestupků proti veřejnému pořádku a občanskému soužití

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha.

25/2012 – informace k šetření podnětu z oblasti působnosti Ministerstva obrany

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

26/2012 – informace k šetření podnětů z oblasti činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, působnosti na úseku staveb, správy pozemních komunikací, územní, stavební a kolaudační řízení, průběh trestního řízení a sociálních služeb

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.Příloha2.Příloha3.Příloha4.Příloha5.Příloha6.Příloha7.Příloha8.Příloha9.

27/2012 – informace k šetření podnětu z oblasti územní, stavební a kolaudační řízení

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha.

28/2012 – informace k šetření podnětu ze sociální oblasti

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha.

29/2012 – informace z oblasti rozhodčího řízení

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2.

30/2012 – informace k šetření podnětu z oblasti činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

zpět