Mám problém s úřadem nebo státní institucí

Pomůžeme vám, pokud je jednání úřadu v rozporu s právem, úřady jsou nečinné, nevstřícné, pomalé a neefektivní, anebo pokud vás diskriminují.

Můžeme pomoci

 • Když nesouhlasíte s rozhodnutím nebo postupem úřadu
 • Když je úřad nečinný, nevydal rozhodnutí ve stanovené lhůtě, nezahájil řízení apod.
 • Když si myslíte, že jste měl být účastníkem řízení, ale nepřizvali vás k němu
 • Když se domníváte, že se k vám úřad nebo úředník chovají arogantně nebo nevhodně.

Pečuji o nemocnou maminku, je nemohoucí a potřebuje celodenní péči. Požádal jsme pro ni o příspěvek na péči, ale úřad práce jí ho přiznal jen v nejnižší možné výši. Odvolání nepomohlo, obrátil jsem se proto na ombudsmana. Ten zjistil, že úřady postupovaly špatně a požádal ministra práce a sociálních věcí, aby případ maminky znovu posoudil. Nakonec byl příspěvek zvýšen a vyplacen zpětně.

pan Petr

Po opravě chodníku v obci nám začalo zatékat do garáže. Jednání s městem nikam nevedlo, tak jsem se obrátila na ombudsmana. Poradil nám a pomohl situaci rychle vyřešit. Město nakonec postavilo žlaby, které vodu odvádí mimo naši garáž.

paní Martina

Díky ombudsmanovi mám konečně správně vyměřený invalidní důchod. Před jeho zásahem úřady nezohlednily, jak dlouho jsem vážně nemocná, a proto jsem dostávala míň peněz.

paní Františka

Když jsem měl problémy s dluhy a exekucí, obrátil jsem se na ombudsmana. Vysvětlil mi sice, že nemá pravomoc moje problémy řešit, ale přesto mi moc pomohl. Poradil mi, jak mám postupovat, na koho se mám obrátit.

pan Lukáš

 • Ombudsman nemůže jednat za vás – napřed se musíte sami snažit problém řešit.

 • Nejprve se musíte sami na úřad obrátit a počkat na rozhodnutí.

 • Když s rozhodnutím nesouhlasíte, odvolejte se. Většinou to jde. Pohlídejte si přitom lhůty – později už náprava nemusí být možná.

 • Když je úřad nečinný, stěžujte si k jeho nadřízenému úřadu, aby zajistil nápravu.

 • Když se svou snahou problém řešit neuspějete, je čas obrátit se na ombudsmana.

Nemůžeme pomoci

 • S rozhodováním samosprávy obcí a měst (např. při přidělování obecních bytů, nakládání s majetkem obce, schvalování územních plánů apod.)
 • S rozhodovací činností soudů
 • S exekucí
 • S občanskoprávními věcmi (např. spory se sousedy, půjčky, kupní smlouvy, splácení dluhů aj.)
 • S pracovněprávními věcmi (uzavírání či ukončování pracovního poměru apod.)
 • S trestněprávními věcmi (např. pokud nesouhlasíte s uloženým trestem, zahájením/nezahájením trestního řízení či průběhem vyšetřování apod.)
 • Když máte výhrady vůči nějakému zákonu, jednání poslanců, vlády nebo prezidenta

Zjistili jste, že vám ombudsman může pomoci?

Podejte podnět