Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2011

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2011

1/2011 – zákon o VOP a interní předpisy KVOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

2/2011 – informace z oblasti ochrany spotřebitele

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

3/2011 – přístupnost informací prostřednictvím elektronických médií (už je na webu)

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

4/2011 – informace k šetření spisu z nezařazené oblasti státní správy klientovi – stanovisko ředitele Magistrátu hl. m. Prahy

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha.

5/2011 – rozhodnutí o odmítnutí vydání vyjádření ministra pro místní rozvoj ve věci tzv. autorizovaných inspektorů

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

6/2011 – plat VOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

7/2011 – plat VOP, počet zaměstnanců KVOP, počet zaměstnanců OP KVOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

8/2011 – vyhodnocení podnětu veřejnému ochránci práv

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

9/2011 – návštěvy vězeňských zařízení

Žádost o informace. Žádost o informace. Odpověď na žádost.

10/2011 – systém Visapoint

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

11/2011 – informace k šetření podnětu z oblasti přístupu na pozemní komunikace

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

12/2011 – informace k šetření podnětu z oblasti soudní průtahy

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

zpět