AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2015

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2015

1/2015 – Informace k počtu žalob ve veřejném zájmu podaných VOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

3/2015 – Bakalářská práce na téma Okamžité zrušení prac.poměru

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

4/2015 – Informace o příslušnosti orgánu k prošetření trestného činu

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

5/2015 – Informace o podmínkách v pobytových střediscích v ČR

Žádost o informace1. Žádost o informace2. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4. Příloha5.

6/2015 – Informace k počtu podnětů z oblasti sociálněprávní ochrany dětí

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

7/2015 – Informace z oblasti ochrany životního prostředí

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4. Příloha5. Příloha6. Příloha7. Příloha8. Příloha9. Příloha10.

8/2015 – Neudělení povolení k trvalému pobytu

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

9/2015 – Bakalářská práce z oblasti životního prostředí

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4.

10/2015 – Zaslání Sborníku stanovisek VOP Vězeňství

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

11/2015 – Infromace k šetření z oblasti diskriminace

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2.

13/2015 – Informace z šetření podnětu z oblasti zdravotnictví

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4. Příloha5. Příloha6. Příloha7. Příloha8. Příloha9. Příloha10. Příloha11. Příloha12. Příloha13. Příloha14. Příloha15. Příloha16.

14/2015 – Zaslání Sborníku stanovisek VOP Vězeňství

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3.

15/2015 – Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

16/2015 – Zaslání Sborníku stanovisek VOP Vězeňství

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

17/2015 – Informace k šetření podnětů z oblasti přestupky proti veřejnému pořádku, řízení o odstranění stavby

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4. Příloha5. Příloha6. Příloha7. Příloha8.

19/2015 – Zaslání Sborníku stanovisek VOP Vězeňství

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

20/2015 – Informace o KVOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

21/2015 – Odložení žádosti o poskytnutí informace

Žádost o informace. Odpověď na žádost1. Odpověď na žádost2.

22/2015 – Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Žádost o informace1. Žádost o informace2. Odpověď na žádost. Příloha1.

23/2015 – Informace k šetření podnětu z oblasti Letecké dopravy

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.

24/2015 – Informace k šetření podnětu z oblasti územní, stavební řízení

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.

25/2015 – Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

26/2015 – Zaslání Sborníku stanovisek VOP Vězeňství

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

27/2015 – Informace k šetření postupu orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.

28/2015 – Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

29/2015 – Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

30/2015 – Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

32/2015 – Odložení žádosti o poskytnutí informace

Žádost o informace1. Žádost o informace2. Žádost o informace3. Příloha1. Příloha2. Odpověď na žádost.

33/2015 – Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

34/2015 – Zaslání Sborníku stanovisek VOP Vězeňství

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

35/2015 – Zaslání Sborníku stanovisek VOP Vězeňství

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

37/2015 – Zaslání powerpointové prezentace Vybrané problémy z aplikace stavebního zákona

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

38/2015 – Informace ke správě pozemních komunikací

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

39/2015 – Informace z oblasti rozpočtu KVOP, hospodaření KVOP s investičními prostředky

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2.

40/2015 – Zpracování příspěvku na konferenci Dny práva 2015 – informace o uzavřených šetřeních VOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3.

41/2015 – Vyplácení důchodu

Žádost o informace. Příloha1. Příloha2. Odpověď na žádost. Příloha1.

42/2015 – Informace z oblasti věci cizinců

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4. Příloha5. Příloha6. Příloha7.

43/2015 – Informace z oblasti věci cizinců

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

44/2015 – Informace z šetření podnětů z oblasti Ministerstva obrany

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.

45/2015 – Informace o provedené systematické návštěvě

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2.

46/2015 – Informace k šetření podnětu z oblasti působnost Ministerstva obrany

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.

48/2015 – Informace k šetření podnětu z oblasti činnost pozemkových úřadů

Žádost o informace1. Žádost o informace2. Příloha1. Odpověď na žádost.

49/2015 – Informace k šetření podnětu z oblasti katastr nemovitostí

Žádost o informace. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4. Odpověď na žádost.

50/2015 – Informace týkající se řízení Evropské komise proti ČR ve věci systému Visapoint

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

51/2015 – Informace k obchodním vztahům KVOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.

52/2015 – Informace z šetření podnětu – uplatnění práv občana

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

53/2015 – Informace k šetření podnětů z oblasti sociálněprávní ochrany dětí

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3.

54/2015 – Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Žádost o informace. Odvolání. Odpověď na žádost. Odpověď_na odvolání.

zpět