AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Aktuálně

Lidé s psychosociálním postižením na autorských fotografiích ukazují, že život mimo ústav je pro ně šance i výzva

Tisková zpráva

V atriu Kanceláře veřejného ochránce práv je až do 9. června k vidění unikátní výstava. Fotoaparáty totiž vzali do rukou autoři s psychosociálním postižením z Chráněného bydlení Ulita v Uherském Hradišti. Na snímcích zachytili své oblíbené činnosti, místa nebo sami sebe. Díky fotografování nakonec vznikla i skupina takzvaných sebeobhájců, tedy lidí s postižením, kteří vystupují ve veřejném prostoru, a tím se zasazují o zlepšení vlastního postavení i situace ostatních lidí s postižením ve společnosti. Teď sebeobhájci z Uherského Hradiště plánují aktivně spolupracovat i s týmem Kanceláře ombudsmana zaměřeným na naplňování práv lidí s postižením. Výstava se koná pod záštitou ombudsmana Stanislava Křečka a jeho zástupkyně Moniky Šimůnkové.

Ministerstvo odmítlo výhrady ombudsmana k novému systému odměňování pěstounské péče

Tisková zpráva

Ministerstvo práce a sociálních věcí nepřijalo některé zásadní připomínky veřejného ochránce práv k novele zákona o důchodovém pojištění. V obecné připomínce ombudsman upozornil na negativní dopady nového systému odměňování pěstounské péče na takzvané nezprostředkované pěstouny. Předložená novela zákona o důchodovém pojištění jejich postavení sice částečně zlepší, ale podle ombudsmana by bylo vhodnější novelizovat přímo zákon o sociálně-právní ochraně dětí a zajistit rovné podmínky pro odměňování všech pěstounů, kteří nemají ke svěřenému dítěti vyživovací povinnost.

Na kávu s ombudsmanem, 64. díl: Sexuální menšiny a diskriminace

Podcast

17. května si každoročně připomínáme Mezinárodní den proti homofobii a transfobii. Proč právě tento den a jaký to má význam? Mohou se gayové, lesby nebo trans lidé stále setkávat s diskriminací? Zabývá se ombudsman takovými případy? To vše se dozvíte v podcastu, který je naším příspěvkem k včerejšímu významnému dni.

 

Ochrana před hlukem ze skateparků a podobných hřišť nemá jasná pravidla, metodika Ministerstva zdravotnictví podle ombudsmana nestačí

Tisková zpráva

Při prověřování stížností lidí žijících v sousedství hřišť určených například pro jízdu na skateboardech, in-line bruslích nebo koloběžkách ombudsman zjistil, že obce často vůbec neřeší vhodnost umístění takového sportoviště. Speciálně vybavená hřiště jako jsou skateparky přitom mohou být významným zdrojem hluku. Nevhodně umístěná hřiště se pak kvůli obtěžování hlukem zbytečně stávají i předmětem soudních sporů. Společným jmenovatelem problémů se skateparky je podle ombudsmana také nedostatečné posouzení hluku z těchto zařízení.

Pracovali jste ve více zemích Evropské unie? Nezapomeňte to uvést v žádosti o důchod

Tisková zpráva

Ročně se kvůli důchodům nebo dávkám „s cizím prvkem“ obrátí na ombudsmana asi stovka stěžovatelů. Případy týkající se států EU přitom patří mezi ty nejlépe řešitelné – sociální právo Unie totiž migrujícím pracovníkům garantuje výhody podle vnitrostátní právní úpravy jejich státu, zároveň hlídá, aby lidé kvůli práci v cizině na dávku neztratili nárok, a v neposlední řadě zaručuje vyplácení dávek do jiného členského státu. Díky propojení v rámci Unie se také zjednodušila komunikace mezi úřady na různých stranách hranic.

Platby za přítomnost otců a dalších osob u porodu jsou už v mnoha porodnicích minulostí

Tisková zpráva

Za možnost prožít první momenty života dítěte otcové neplatí v porodnicích sedmi krajů České republiky. V těch zbývajících některé nemocnice platby za služby či nezbytné úkony spojené s přítomností u porodu účtují. Obdobně je tomu také v případech, kdy o přítomnost na porodním sále stojí další osoby – může jít například o dulu nebo porodní asistentku, kterou si do nemocnice přivede rodička. Právě dnes v Mezinárodní den porodních asistentek přinášíme přehled všech porodic a případných úhrad, které v souvislsoti s přítomností u porodu vyžadují. Z veřejně dostupných informací na webových stránkách nemocnic ho připravil právník Kanceláře ombudsmana, který se touto oblastí dlouhodobě zabývá.

Na kávu s ombudsmanem, 63. díl: Porody - Časté právní problémy a stížnosti

Podcast

Jsem těhotná a blíží se termín porodu. Na co se mám připravit z právního hlediska? Pokud nebudu spokojená s přístupem zdravotnického personálu, pomůže mi ombudsman? A co je vlastně to Centrum porodní asistence? V novém podcastu zodpovídáme společně s naším hostem, vedoucí porodní asistentkou Centra porodní asistence FN Brno Miloslavou Kameníkovou  tyto i další otázky. Zároveň bychom chtěli podcastem připomenout zítřejší Mezinárodní den porodních asistentek, jejichž práce se velice vážíme.

Ústecký krajský policejní ředitel nepřijal v případě loňského zákroku policistů v Teplicích opatření navržená zástupkyní ombudsmana – ta proto informovala policejního prezidenta

Tisková zpráva

Zástupkyně ombudsmana v závěrečném stanovisku požadovala, aby policejní ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje znovu vyhodnotil zákrok policistů proti muži v Teplicích v červnu loňského roku a při hodnocení zohlednil závěry jejího šetření. Policie ovšem trvala na svých původních závěrech, přestože šetření zástupkyně ombudsmana poukázalo například na zásadní rozpory ve výpovědích záchranářů a zasahujících policistů. Zástupkyně ombudsmana se proto obrátila na Policejní prezidium coby nadřízený úřad a o svých zjištěních informovala policejního prezidenta.

Zástupce úřadů na kulatém stole o stavebním právu zajímalo například udělování výjimek z obecných požadavků na výstavbu nebo řešení situace, kdy opakovaně dostávají žádosti o dodatečné povolení nepovolené stavby

Tisková zpráva

Tradiční kulatý stůl veřejného ochránce práv o problematice stavebního práva dostal letos novou podobu. Zatímco v minulých letech právníci Kanceláře ombudsmana představovali zástupcům krajských úřadů a Ministerstva pro místní rozvoj zajímavé případy z činnosti veřejného ochránce práv, tentokrát se ombudsman zajímal, s jakými problémy se aktuálně v praxi potýkají, a požádal o výběr námětů právě zástupce úřadů. Ti tak měli možnost o tématech diskutovat napříč všemi regiony a dozvědět se, jak na danou problematiku nahlíží ombudsman.

Na kávu s ombudsmanem, 62. díl: Právní pomoc

Podcast

Nový podcast zodpoví, na koho se můžete obrátit v případě, když něco řešíte před soudem nebo úřadem, potřebujete obhájce v trestních věcech, nevíte si rady v právním sporu nebo potřebujete sepsat nějakou smlouvu. Zkrátka jde o to, s kým můžete řešit svůj právní problém, pokud to sami nezvládnete. Rádi byste využili služeb advokáta, ale nemáte na něj peníze? Poradíme, jak můžete požádat o jeho právní pomoc zdarma nebo za sníženou úplatu.

Doporučení ombudsmana týkající se pracovníků z EU by mohla pomoci i dalším zahraničním pracovníkům, zaznělo na workshopu

Tisková zpráva

Ombudsman seznámil na pracovním semináři zástupce státních úřadů se svými doporučeními, která formuloval koncem loňského roku na základě rozsáhlého výzkumu mezi občany Evropské unie žijícími v České republice. Většina doporučení se týká práce a zaměstnávání. Stanislav Křeček upozornil účastníky workshopu, že pokud by státní instituce převedly jeho doporučení do praxe, zlepší se tím podmínky pro všechny zahraniční pracovníky, nejen pro ty pocházející z Evropské unie. Toto téma považuje za zvlášť důležité i v souvislosti s příchodem velkého množství lidí prchajících před válkou na Ukrajině.  

Matka nemohla několik dní navštívit v nemocnici tříměsíční dceru, magistrát její stížnost řádně neprošetřil

Tisková zpráva

Zástupkyně ombudsmana informovala ministra zdravotnictví o postupu pražského magistrátu při prošetření stížnosti matky, která nemohla takřka týden navštívit v nemocnici malou dceru po operaci. Podle Moniky Šimůnkové se magistrát s námitkami stěžovatelky nevypořádal, proto využila i svého práva v rámci sankce podrobnosti případu zveřejnit.

Ombudsman dostal vloni 7 988 podnětů, zahájil 849 šetření, z toho 56 z vlastní iniciativy – přehled činnosti přináší ve výroční zprávě

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv zveřejnil výroční zprávu za rok 2021 a informoval o ní Poslaneckou sněmovnu. Ve zprávě shrnuje své poznatky za uplynulý rok, nejčastější podněty a problémy, ale také doporučení ke změnám právních předpisů nebo vydané sankce v případech, kdy nedosáhl nápravy.

Zástupkyně ombudsmana pomohla ženě omezené ve svéprávnosti získat občanský průkaz

Tisková zpráva

Žena s intelektovým postižením se na veřejného ochránce práv obrátila, když veřejný opatrovník – starosta obce, ve které žije – odmítl vyhovět jejímu přání získat občanský průkaz. Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková v rámci svěřené agendy práv osob se zdravotním postižením starostu upozornila, že opatrovník by měl vždy jednat v zájmu opatrovance a podobně razantní krok jako nepodání žádosti o občanský průkaz by měl řádně odůvodnit. To se podle zástupkyně veřejného ochránce práv ale v tomto případě nestalo. Po vydání zprávy o šetření opatrovník o vydání občanského průkazu pro opatrovankyni požádal. Na základě závěrečného stanoviska jí pak občanský průkaz i předal.

Ombudsmanův průvodce stavbou rodinného domu Domek polopatě je nyní ještě praktičtější

Tisková zpráva

Pokud stavíte nebo se chystáte stavět rodinný dům, bude pro vás Domek polopatě následující měsíce vyhledávaným pomocníkem. Domek polopatě je webová stránka, která vás provede stavbou rodinného domu od výběru pozemku pro stavbu až po přidělení čísla popisného – a to polopatě. Nyní jsme web ještě doplnili o nahraná audia, v nichž na jednoduchých kauzách z praxe ochránce vysvětlujeme problematická stavební témata. 

Na kávu s ombudsmanem, 61. díl: Domek polopatě

Podcast

Znáte průvodce stavbou rodinného domu Domek polopatě, který pro vás od A do Z připravil ombudsman? Chcete vědět, co v něm všechno najdete a k čemu vám bude dobrý? Dnes si budeme povídat právě o něm.

Kauza ilegálního chrámu v Mukařově se vrací na začátek. Stěžovatel uspěl s žalobou, jejíž podání mu doporučil ombudsman

Tisková zpráva

Před rokem informoval ombudsman o závěru šetření v kauze modlitebny, kterou její vlastník protiprávně vydával za rodinný dům. Sousedé budovy postavené v oblasti určené pro bydlení před nedávnem uspěli s žalobou u Krajského soudu v Praze. Soud zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o povolení změny v užívání rodinného domu. Podání žaloby stěžovatelům doporučil právě ombudsman.

Poradní orgán ombudsmana požaduje zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí s postižením

Tisková zpráva

Členové poradního orgánu, který vede zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková a který zprostředkovává praktické zkušenosti týkající se života lidí se zdravotním postižením a jejich práv, dlouhodobě upozorňují na problémy dětí ve speciálních školách. Aktuálně poradní orgán požaduje zrušení současné podoby vyhlášky Ministerstva školství, která od roku 2020 znemožnila poskytování intenzivní podpory dětem ve speciálních školách.