AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Aktuálně

Realita končících kojeneckých ústavů? Místo vážně nemocných batolat převažují předškoláci

Tisková zpráva

Měly by sloužit nejmenším dětem, které se neobejdou bez intenzivní pomoci zdravotníků. Ombudsmanské návštěvy v pěti domovech pro nejmenší děti, lidově označovaných jako kojenecké ústavy, ale ukázaly, že do nich míří spíš děti, pro které se jinde nenašlo vhodné místo. Často jde například o větší skupiny sourozenců. A převažují starší děti. Realitu českých kojeneckých ústavů popisuje nejnovější zpráva ombudsmana. Definitivní konec kojeneckých ústavů mohou v těchto dnech potvrdit poslanci.

Na kávu s ombudsmanem, 112. díl: Nevhodné chování soudních osob

Podcast

Tento díl podcastu Vám pomůže, pokud máte za to, že jste se stali svědky nevhodného chování soudce. Vysvětlíme si, co se pod pojmem „nevhodné chování“ vlastně skrývá a co pod něj naopak podřadit nelze. Poradíme Vám, co můžete udělat, pokud se soudce zachoval nevhodně například u soudního jednání, kterého jste se účastnili. Dozvíte se, jak by měla vypadat stížnost a co je potřeba doložit.

Vyjádření ombudsmana Stanislava Křečka k postřelení slovenského premiéra Fica

Tisková zpráva

„Zpráva o střelném útoku na pana premiéra Fica mě šokovala. Takovéto jednání považuji za výsledek dlouhodobého nepřátelství ve společnosti. Pan Fico patří k mým osobním přátelům, útoku na něj velice lituji  a přeji mu brzké uzdravení,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček. 

Střechu s rakovinotvorným azbestem u nás mají tisíce rodinných domů. Ombudsman připravuje návod, jak její výměnu lidé zvládnou bezpečně a podle předpisů

Tisková zpráva

Kdysi oblíbený nehořlavý materiál se změnil ve strašáka majitelů tisícovek stárnoucích domů ze 70. až 90. let minulého století. Neodborné zacházení s azbestem může ohrozit zdraví řemeslníků, obyvatel i lidí v sousedství. Drobní stavebníci ale podle zjištění ombudsmana často nevědí, jaká pravidla musí při výměně azbestové střechy dodržovat. A ukazuje se, že leckdy nemají při výkladu předpisů jasno ani samotné úřady. Proto se ombudsman rozhodl připravit spolu s odborníky přehled základních informací, které budou moci využít jak majitelé chystající se na rekonstrukci, tak úředníci.

Petiční výbor Poslanecké sněmovny projednal výroční zprávu ombudsmana za rok 2023

Tisková zpráva

Členy petičního výboru s výroční zprávou za loňský rok seznámili oba představitelé úřadu veřejného ochránce práv. Ombudsman Stanislav Křeček poukázal na vysokou úspěšnost šetření. Vyzdvihl také, že stále roste podíl podnětů v oblastech spadajících do působnosti veřejného ochránce práv. Lidé tedy častěji žádají o pomoc s těžkostmi, které ombudsman může přímo řešit například tím, že v daném případě prověří postup úřadů.  

Žádost o důchod s detektivní zápletkou: šetření zavedlo ombudsmana až do složek StB

Tisková zpráva

Šetření v případě českého seniora žijícího v USA se změnilo v pátrání po důkazech, které by České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) posloužily jako doklad o době zaměstnání. Při žádosti o důchod muž zjistil, že ČSSZ nemá jeho evidenční list důchodového pojištění od posledního zaměstnavatele. Chyběl mu tak doklad o téměř devíti letech zaměstnání před jeho emigrací v roce 1984 a ČSSZ nemohla tuto dobu zohlednit při výpočtu důchodu. Při prověřování případu ombudsman potvrdil, že správa sociálního zabezpečení nepochybila, naopak se intenzivně snažila dobu mužova zaměstnání dohledat. Bohužel neúspěšně. Ombudsman přemýšlel, kde by mohly být ještě nějaké doklady o mužově zaměstnání, a proto oslovil Archiv bezpečnostních složek. Tam s hledáním důkazu uspěl.

Česká republika 20 let součástí Evropské unie. Co dělá ombudsman pro občany EU?

Tisková zpráva

Ombudsman pomáhá občanům EU, ať už jsou znevýhodnění v práci, když žádají o rodičovský příspěvek nebo důchod, případně řeší jiné záležitosti s úřady nebo třeba to, že jejich děti nedostaly dostatečnou jazykovou podporu ve škole. Na ombudsmana se mohou obracet lidé, kteří se setkali s nerovným zacházením z důvodu své státní příslušnosti a jsou občany Evropské unie nebo rodinnými příslušníky občana EU. Více o pomoci ombudsmana občanům EU najdete na webu ochránce či v informačním letáku

Pomoc obětem diskriminace je společný cíl ombudsmana i nevládních organizací

Tisková zpráva

Nevládní organizace pomáhají Romům, lidem s postižením, samoživitelkám nebo seniorům. Ombudsman proto pozval jejich zástupce k jednomu stolu, aby mohli sdílet své zkušenosti s pomocí obětem diskriminace. Právě nevládní organizace jsou totiž blíže lidem, mají jejich důvěru a lepší informace o překážkách, na které ve svém životě narážejí.

Ombudsmanovi se daří napravovat chyby úřadů i prosazovat systémové změny. Práci za rok 2023 shrnul ve výroční zprávě

Tisková zpráva

Stanislav Křeček a Vít Alexander Schorm dnes představili výroční zprávu svého úřadu za rok 2023. Ocenili přístup ministerstev a úřadů, které na základě jejich zjištění napravují pochybení v individuálních případech i mění nevhodnou praxi. Upozornili ovšem také na některá stále otevřená témata, jako je například transformace velkých ústavů pro lidi s postižením a především připravované zřízení dětského ombudsmana.

Na kávu s ombudsmanem, 110. díl: Veřejné opatrovnictví pohledem ombudsmana

Podcast

V dnešním podcastu se zaměříme na nejdůležitější zjištění ombudsmana ze šetření výkonu veřejného opatrovnictví. Povíme si, kdo je to opatrovník, jaké jsou jeho pravomoci a povinnosti vůči opatrovanci, ale také to, jaké jsou limity opatrovnictví. Probereme také plánované legislativní změny v této oblasti.

Přístupnost veřejných institucí stále pokulhává, ukázaly výzkumy. Zástupce ombudsmana připravuje doporučení pro ministerstva i úřady

Tisková zpráva

Dva výzkumy veřejného ochránce práv ověřovaly přístupnost veřejných budov z pohledu stavebního práva i přímo v praxi za pomoci lidí s různým postižením. Ukázalo se, že stavební úřady obcí s rozšířenou působností schvalují naprostou většinu žádostí o výjimky z bezbariérové vyhlášky. Budovy tak mohou být pro lidi s postižením obtížněji přístupné. Přímo v terénu* zase testeři zjistili, že míra přístupnosti a množství překážek ve veřejných institucích se liší u jednotlivých typů postižení. Nejpřístupnější jsou budovy pro lidi s tělesným postižením. Naopak největší bariéry musí překonávat lidé s postižením sluchu.

V domovech pro lidi s duševním onemocněním nebo závislostí často převládají provozní potřeby zařízení nad potřebami klientů, zjistil zástupce ombudsmana

Tisková zpráva

Návštěvy pracovníků Kanceláře ombudsmana v domovech se zvláštním režimem ukázaly, že život tamních obyvatel nepříznivě ovlivňuje řada okolností. Zásadní je především nedostatek personálu pracujícího přímo s klienty. Pracovníci jsou často natolik vytížení zajišťováním základní obslužné péče, jako je dopomoc s hygienou nebo se stravováním, že nemají dostatečný prostor na individuální přístup ke klientům a posilování jejich samostatnosti. Zjištění z návštěv domovů se zvláštním režimem nyní zástupce ombudsmana uveřejnil v souhrnné zprávě spolu s doporučeními pro zařízení i s návrhy systémových změn určenými Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Vláda schválila vznik dětského ombudsmana i národní lidskoprávní instituce (NHRI)

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček dnes po jednání vlády o novele zákona o veřejném ochránci práv přivítal postoj ministra pro legislativu k instituci dětského ombudsmana. Zřízení ochránce práv dětí spolu s rozšířením mandátu ombudsmana v ochraně lidských práv dnes schválila vláda.

Na kávu s ombudsmanem, 109. díl: Co dělá ombudsman pro ochranu památek

Podcast

Máte rádi památky? Poslechněte si náš nový podcast a dozvíte se, jaké povinnosti má majitel památkově chráněné stavby, jak se zachovat, když někdo památku ničí a jaké problémy s památkáři lidé nejčastěji řeší. V předstihu si připomínáme 18. dubna, kdy si slavíme Mezinárodní den památek.

Ombudsman s vládní zmocněnkyní naučí Romy bránit se diskriminaci

Tisková zpráva

Dnešním Mezinárodním dnem Romů ombudsman společně s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny zahájili několikadílný seriál na sociálních sítích. Chtějí v něm Romům vysvětlit, jak poznat diskriminaci a jak se jí bránit.