AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Aktuálně

Ombudsman řešil se zástupci katastrálního úřadu, ministerstev i pražského magistrátu problém nepovolených bytů

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv chce pomoci lidem, pro které se koupě bytu změní v noční můru poté, co s nimi stavební úřad zahájí řízení o odstranění černé stavby. Developeři totiž někdy postaví v domě víc bytů, než na kolik mají od stavebního úřadu povolení. Ty pak nechají zapsat do katastru nemovitostí v podobě bytových jednotek a prodají novým vlastníkům.

Na kávu s ombudsmanem, 67. díl: Mezinárodní ochrana

Podcast

V pondělí jsme oslavili Světový den uprchlíků. Při této příležitosti jsme si pro vás připravili speciální díl podcastu o tom, jak je to s uprchlíky v České republice. Budeme se zabývat mezinárodní ochranou, vysvětlíme rozdíly mezi azylem a doplňkovou ochranou. Vysvětlíme také důvody pro udělení, respektive neudělení azylu. A neochudíme vás ani o zajímavá čísla a statistiky.

Petiční výbor Poslanecké sněmovny se výjimečně sešel v Brně. Poslanci probírali čtvrtletní zprávu veřejného ochránce práv a diskutovali o dětském ombudsmanovi

Tisková zpráva

Členové Petičního výboru PSP se na své dnešní výjezdní schůzi v Kanceláři veřejného ochránce práv zaměřili na případy ombudsmana popsané ve zprávě ochránce za první čtvrtletí letošního roku. Seznámili se například s problematikou opatrovnictví a podpůrných opatření. Druhou část jednání věnovali poslanci tématu možného zřízení instituce dětského ombudsmana. S oběma představiteli Kanceláře ombudsmana se shodli, že Česko specializovaného ochránce práv dětí potřebuje. Diskutovali pak o vhodném nastavení jeho působnosti i možné formální podobě této instituce.

Nucená práce nebo vykořisťování – poradíme, jak poznat varovné signály a kde hledat pomoc

Tisková zpráva

Práce bez smlouvy a jistého platu nebo jako protislužba za poskytnutí ubytování a jídla — to jsou typické příklady vykořisťování, se kterým se podle odhadů v Evropě nově potká každý rok půl milionu lidí. Někteří z nich čelí i sexuálnímu zneužívání nebo jsou nuceni k prostituci. Dvacátý červen si připomínáme jako mezinárodní den uprchlíků. Právě lidé, kteří opustili své domovy a hledají bezpečí v jiném státě, jsou i kvůli neznalosti jazyka a prostředí obzvlášť zranitelní a mohou se stát oběťmi vykořisťování. Shrnuli jsme, na co si mají lidé v souvislosti s možným vykořisťováním dát pozor. Varovné signály jsou podobné jak pro potenciální oběti, tak pro lidi z jejich okolí.

Děti na ombudsmanské konferenci zjišťovaly, jak jim může pomáhat veřejný ochránce práv. Politici a odborníci mezitím diskutovali o dětském ombudsmanovi

Tisková zpráva

Na první konferenci v Kanceláři veřejného ochránce práv určené přímo dětem řešili mladí účastníci témata jako participace dětí na veřejném životě nebo to, kde hledají pomoc při řešení různých problémů, a co by podle nich měl dělat dětský ombudsman. Veřejný ochránce práv a jeho zástupkyně na pracovním jednání s politiky a odborníky ve stejný den diskutovali nejen o roli veřejného ochránce práv při ochraně práv dětí, ale také právě o instituci dětského ombudsmana.

Na kávu s ombudsmanem, 66. díl: Určení otcovství

Podcast

Dnešní podcast je u příležitosti nadcházejícího Dne otců na téma určování otcovství prohlášením na matričních úřadech a o různých situacích, které tu mohou nastat. Budeme si povídat o problémech, se kterými se mohou rodiče setkat na matričních úřadech, chtějí-li určit otcovství.

Požární bezpečnost v dětských skupinách dostane díky chystané úpravě vyhlášky jasná pravidla

Tisková zpráva

Požární detektory a hlásiče i přenosný hasicí přístroj by se brzy mohly stát povinnou výbavou každé dětské skupiny. Ministerstvo vnitra přidalo do návrhu novely vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb i další pravidla určená přímo dětským skupinám. Ta se týkají například počtu a délky únikových cest nebo požadavků na požární odolnost stropů a stěn. Ombudsman Stanislav Křeček v připomínkovém řízení tento posun v předpisech uvítal. Dosud totiž vyhláška dětské skupiny výslovně nezmiňovala.

Životní prostředí i čisté ovzduší: Ombudsman zjišťuje, jak úřady nakládají s provozy, které mohou obtěžovat zápachem

Tisková zpráva

V aktuálním výzkumu veřejného ochránce práv rezonuje nejen připomínka Mezinárodního dne čistého ovzduší (2. 6.), ale také hlavní slogan letošního Dne životního prostředí (5. 6.), který zní: „Zemi máme pouze jednu“. Cílem výzkumu ombudsmana je zjistit, jak úřady stanovují podmínky pro provozy, které mohou své okolí obtěžovat zápachem, a jak se se stížnostmi na zápach vypořádávají kontrolní orgány.

Na kávu s ombudsmanem, 65. díl: Ochrana krajiny

Podcast

Jak se tematika ochrany krajiny (krajinného rázu) promítá do činnosti ombudsmana? Co ochránce a velké infrastrukturní stavby? Povídat si v novém podcastu budeme o významu procesů hodnocení vlivu na životní prostředí, o chybách, které je provázejí, o obci v roli "manažera území" či o podcenění územního plánování a dopadech, které to na krajinu může mít. Podcast jsme připravili také symbolicky tento týden, kdy si v neděli, 5. června  připomínáme Světový den životního prostředí.

Kvalita péče o děti v zařízeních ústavní výchovy stojí často na individuálním přístupu personálu i vedení. Systematické návštěvy domovů a ústavů znovu ukázaly, že dětem stejně jako ředitelům zařízení by pomohly zákony, o které by se mohli opřít

Tisková zpráva

Souhrnná zpráva ze zařízení pro děti, o které se z nejrůznějších důvodů nemůže postarat biologická či náhradní rodina přináší přehled poznatků ze systematických návštěv dvanácti dětských domovů a výchovných ústavů. Na ty v rámci agendy prevence špatného zacházení s lidmi omezenými na svobodě vyjížděli v letech 2019 — 2021 právníci Kanceláře ombudsmana spolu s odborníky na dětskou problematiku. Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková, která má tuto agendu v gesci, pak formulovala doporučení jak pro Ministerstvo školství tak samotná zařízení.

Lidé s psychosociálním postižením na autorských fotografiích ukazují, že život mimo ústav je pro ně šance i výzva

Tisková zpráva

V atriu Kanceláře veřejného ochránce práv je až do 9. června k vidění unikátní výstava. Fotoaparáty totiž vzali do rukou autoři s psychosociálním postižením z Chráněného bydlení Ulita v Uherském Hradišti. Na snímcích zachytili své oblíbené činnosti, místa nebo sami sebe. Díky fotografování nakonec vznikla i skupina takzvaných sebeobhájců, tedy lidí s postižením, kteří vystupují ve veřejném prostoru, a tím se zasazují o zlepšení vlastního postavení i situace ostatních lidí s postižením ve společnosti. Teď sebeobhájci z Uherského Hradiště plánují aktivně spolupracovat i s týmem Kanceláře ombudsmana zaměřeným na naplňování práv lidí s postižením. Výstava se koná pod záštitou ombudsmana Stanislava Křečka a jeho zástupkyně Moniky Šimůnkové.

Ministerstvo odmítlo výhrady ombudsmana k novému systému odměňování pěstounské péče

Tisková zpráva

Ministerstvo práce a sociálních věcí nepřijalo některé zásadní připomínky veřejného ochránce práv k novele zákona o důchodovém pojištění. V obecné připomínce ombudsman upozornil na negativní dopady nového systému odměňování pěstounské péče na takzvané nezprostředkované pěstouny. Předložená novela zákona o důchodovém pojištění jejich postavení sice částečně zlepší, ale podle ombudsmana by bylo vhodnější novelizovat přímo zákon o sociálně-právní ochraně dětí a zajistit rovné podmínky pro odměňování všech pěstounů, kteří nemají ke svěřenému dítěti vyživovací povinnost.

Na kávu s ombudsmanem, 64. díl: Sexuální menšiny a diskriminace

Podcast

17. května si každoročně připomínáme Mezinárodní den proti homofobii a transfobii. Proč právě tento den a jaký to má význam? Mohou se gayové, lesby nebo trans lidé stále setkávat s diskriminací? Zabývá se ombudsman takovými případy? To vše se dozvíte v podcastu, který je naším příspěvkem k včerejšímu významnému dni.

 

Ochrana před hlukem ze skateparků a podobných hřišť nemá jasná pravidla, metodika Ministerstva zdravotnictví podle ombudsmana nestačí

Tisková zpráva

Při prověřování stížností lidí žijících v sousedství hřišť určených například pro jízdu na skateboardech, in-line bruslích nebo koloběžkách ombudsman zjistil, že obce často vůbec neřeší vhodnost umístění takového sportoviště. Speciálně vybavená hřiště jako jsou skateparky přitom mohou být významným zdrojem hluku. Nevhodně umístěná hřiště se pak kvůli obtěžování hlukem zbytečně stávají i předmětem soudních sporů. Společným jmenovatelem problémů se skateparky je podle ombudsmana také nedostatečné posouzení hluku z těchto zařízení.

Pracovali jste ve více zemích Evropské unie? Nezapomeňte to uvést v žádosti o důchod

Tisková zpráva

Ročně se kvůli důchodům nebo dávkám „s cizím prvkem“ obrátí na ombudsmana asi stovka stěžovatelů. Případy týkající se států EU přitom patří mezi ty nejlépe řešitelné – sociální právo Unie totiž migrujícím pracovníkům garantuje výhody podle vnitrostátní právní úpravy jejich státu, zároveň hlídá, aby lidé kvůli práci v cizině na dávku neztratili nárok, a v neposlední řadě zaručuje vyplácení dávek do jiného členského státu. Díky propojení v rámci Unie se také zjednodušila komunikace mezi úřady na různých stranách hranic.

Platby za přítomnost otců a dalších osob u porodu jsou už v mnoha porodnicích minulostí

Tisková zpráva

Za možnost prožít první momenty života dítěte otcové neplatí v porodnicích sedmi krajů České republiky. V těch zbývajících některé nemocnice platby za služby či nezbytné úkony spojené s přítomností u porodu účtují. Obdobně je tomu také v případech, kdy o přítomnost na porodním sále stojí další osoby – může jít například o dulu nebo porodní asistentku, kterou si do nemocnice přivede rodička. Právě dnes v Mezinárodní den porodních asistentek přinášíme přehled všech porodic a případných úhrad, které v souvislsoti s přítomností u porodu vyžadují. Z veřejně dostupných informací na webových stránkách nemocnic ho připravil právník Kanceláře ombudsmana, který se touto oblastí dlouhodobě zabývá.

Na kávu s ombudsmanem, 63. díl: Porody - Časté právní problémy a stížnosti

Podcast

Jsem těhotná a blíží se termín porodu. Na co se mám připravit z právního hlediska? Pokud nebudu spokojená s přístupem zdravotnického personálu, pomůže mi ombudsman? A co je vlastně to Centrum porodní asistence? V novém podcastu zodpovídáme společně s naším hostem, vedoucí porodní asistentkou Centra porodní asistence FN Brno Miloslavou Kameníkovou  tyto i další otázky. Zároveň bychom chtěli podcastem připomenout zítřejší Mezinárodní den porodních asistentek, jejichž práce se velice vážíme.

Ústecký krajský policejní ředitel nepřijal v případě loňského zákroku policistů v Teplicích opatření navržená zástupkyní ombudsmana – ta proto informovala policejního prezidenta

Tisková zpráva

Zástupkyně ombudsmana v závěrečném stanovisku požadovala, aby policejní ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje znovu vyhodnotil zákrok policistů proti muži v Teplicích v červnu loňského roku a při hodnocení zohlednil závěry jejího šetření. Policie ovšem trvala na svých původních závěrech, přestože šetření zástupkyně ombudsmana poukázalo například na zásadní rozpory ve výpovědích záchranářů a zasahujících policistů. Zástupkyně ombudsmana se proto obrátila na Policejní prezidium coby nadřízený úřad a o svých zjištěních informovala policejního prezidenta.

Zástupce úřadů na kulatém stole o stavebním právu zajímalo například udělování výjimek z obecných požadavků na výstavbu nebo řešení situace, kdy opakovaně dostávají žádosti o dodatečné povolení nepovolené stavby

Tisková zpráva

Tradiční kulatý stůl veřejného ochránce práv o problematice stavebního práva dostal letos novou podobu. Zatímco v minulých letech právníci Kanceláře ombudsmana představovali zástupcům krajských úřadů a Ministerstva pro místní rozvoj zajímavé případy z činnosti veřejného ochránce práv, tentokrát se ombudsman zajímal, s jakými problémy se aktuálně v praxi potýkají, a požádal o výběr námětů právě zástupce úřadů. Ti tak měli možnost o tématech diskutovat napříč všemi regiony a dozvědět se, jak na danou problematiku nahlíží ombudsman.