AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Aktuálně

Milostivé léto III získává jasnější obrysy – ombudsman se snaží zajistit, aby se do něj mohlo zapojit co nejvíce dlužníků

Tisková zpráva

Pravidla připravované třetí vlny oddlužení v rámci akce známé jako Milostivé léto by měla zohlednit i zásadní připomínky veřejného ochránce práv. Ten se dlouhodobě snaží o narovnání podmínek pro různé skupiny dlužníků. Milostivé léto I a II umožňuje lidem zbavit se dluhů vůči úřadům a dalším institucím vymáhaných soudními exekutory. Splní-li dlužníci stanovené podmínky, mají nárok na odpuštění příslušenství dluhu, tedy například úroku z prodlení nebo penále. Dlužníci, u kterých exekuci provádí úřad sám či kteří dokonce dobrovolně svůj dluh splácí, ale tuto možnost dosud neměli. Takové nastavení podmínek považuje ombudsman od počátku za nespravedlivé a upozorňuje na to.

Na kávu s ombudsmanem, 74. díl: Invalidní důchody

Podcast

V dnešním podcastu se dozvíte, kdy můžete dostat invalidní důchod, jak o něj máte požádat i jak se stanoví jeho výše. Poradíme vám též, jak se můžete bránit proti rozhodnutí o vaší žádosti, se kterým nesouhlasíte. Podcast vydáváme u příležitosti dnešního Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby a pátečního Mezinárodního dne neslyšících.

Jaká jsou úskalí přístupnosti voleb? S naplněním volebního práva mohou mít problém nejen lidé s postižením, ale například i ti omezení na svobodě

Tisková zpráva

V souvislosti s blížícími se obecními a senátními volbami přinášíme pohled na situaci několika různorodých skupin lidí, pro které může být cesta k volebním urnám komplikovanější než pro ostatní. Veřejný ochránce práv se dlouhodobě zabývá například tématem přístupnosti volebních místností pro lidi s postižením. Faktické i právní překážky výkonu volebního práva se týkají i vězněných osob.

Zastaralá diagnostika v pedagogicko-psychologických poradnách nemusí u romských žáků správně odlišit vrozené rozumové schopnosti a vliv prostředí, upozorňuje ombudsman

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv se ve druhé z řady monitorovacích zpráv o rovném zacházení podrobně věnoval především tématu vzdělávání romských dětí. Kromě poznatků z kulatého stolu s nevládními organizacemi zaměřenými na vzdělávání romských dětí, který uspořádal na podzim 2021, shrnul také domácí i zahraniční vývoj v této oblasti. Sledoval například, zda došlo ke zkvalitnění diagnostiky žáků s odlišným životním či kulturním prostředím, nebo jak se o vzdělávání žáků s odlišnými kulturními a životními podmínkami učí budoucí i současní pedagogové.

Na kávu s ombudsmanem, 73. díl: Podpora v právním jednání

Podcast

Dnešní podcast prozradí, jakou podporu může využívat dospělý člověk, který má ztíženou schopnost právně jednat. Popovídáme si o tom, jaké formy podpory lze využívat, pro koho jsou určeny i v čem se vzájemně odlišují. Prozradíme také, jak si je zajistit a zda může pomoci ombudsman. V závěru přivítáme také hosty Lukáše Kudličku a Tomáše Červeného, kteří se s námi podělí o své zkušenosti s podporou v právním jednání. Oba působí ve skupině Sebeobhájců.

Ombudsman popsal vládě problematické fungování úřadů v době pandemie a doporučil jí úpravu krizového zákona

Tisková zpráva

Vláda dnes vzala na vědomí doporučení veřejného ochránce práv a jeho návrh na úpravu krizového zákona. Veřejný ochránce práv v doporučení upozornil na roztříštěnou praxi úřadů a nedostatečné metodické vedení, které v době pandemie covid-19 ztížily možnost občanů efektivně uplatňovat jejich práva a vyřizovat na úřadech vše potřebné. Připomínky ombudsmana slíbila vláda zohlednit v připravované celkové změně krizového řízení České republiky. Komplexní revizi legislativy pro krizové řízení a kritickou infrastrukturu a případně úpravu kompetenční zákona chce vláda podle programového prohlášení připravit do konce příštího roku.

MPSV si stanovilo pravidla pro odstranění tvrdosti zákona u přiznávání příspěvků na zaměstnávání lidí s postižením

Tisková zpráva

Situace, kvůli které se jihomoravská společnost obrátila na veřejného ochránce práv, přiměla Ministerstvo práce a sociálních věcí k formulaci pravidel pro výjimečné případy hodné zvláštního zřetele, u kterých může MPSV zaměstnavatelům prominout splnění podmínky bezdlužnosti pro přiznání příspěvků na zaměstnání lidí s postižením. V průběhu šetření se totiž ukázalo, že ministerstvo v minulosti postupovalo v obdobných případech různě a nedrželo se zásady legitimního očekávání a principu předvídatelnosti.

Nejvyšší správní soud přiznal odkladný účinek kasační stížnosti ombudsmana v případě olomoucké Šantovka Tower

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv dnes obdržel usnesení Nejvyššího správního soudu o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, kterou podal proti usnesení olomoucké pobočky Krajského soudu v Ostravě ve věci rozhodnutí o umístění stavby Šantovka Tower v Olomouci. Díky odkladnému účinku nesmí olomoucký magistrát až do skončení řízení o kasační stížnosti vydat investorovi stavební povolení.

Sdílené ubytování dostalo pravidla. Ministerstvo vydalo metodiku, po které volal jak ombudsman, tak hlavní město Praha

Tisková zpráva

Poskytování krátkodobého ubytování v bytech nebo rodinných domech například prostřednictvím online platforem typu Airbnb upravuje nová metodika Ministerstva pro místní rozvoj. Ta shrnuje možnosti a povinnosti stavebních úřadů. Veřejný ochránce práv již dříve upozorňoval, že nabízení krátkodobých pronájmů v rozporu s kolaudačním rozhodnutím ve stavbách určených pro trvalé bydlení je obcházením stavebního zákona a majitelé by měli takové byty nechat rekolaudovat. Podobný postoj mají i představitelé hlavního města, které se s přemírou krátkodobých pronájmů dlouhodobě potýká. Za užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím přitom vlastníkům hrozí až půlmilionová pokuta.  

Na kávu s ombudsmanem, 72. díl: Jak stát dohlíží na znalce

Podcast

V novém podcastu poradíme, jak postupovat, pokud nesouhlasíte s postupem a závěry znalce a s jeho znaleckým posudkem. Kdy má smysl obracet se s podnětem na jednání znalce na správní úřad a může pomoci ombudsman?

Česká národní banka dala na ombudsmana v otázce rozporů kolem práva na základní účet

Tisková zpráva

Hned několika pochybení se podle veřejného ochránce práv dopustila Česká národní banka (ČNB) v případě ženy z Íránu, které několik českých bank odmítlo zřídit účet. Ombudsman především upozornil, že ČNB měla zaujmout jasné stanovisko k řešení rozporu mezi právem osob legálně pobývajících na území České republiky na alespoň jeden základní účet a povinnostmi vyplývajícími bankám ze zákona o praní špinavých peněz („Anti-Money Laundering” neboli AML zákon). Česká národní banka v návaznosti na šetření veřejného ochránce práv nakonec uvedla, že banky mají individuálně posuzovat konkrétní rizika u každého zákazníka.

Ombudsman řešil případ lidí, které v noci obtěžoval hluk z diskotéky

Tisková zpráva

Na veřejného ochránce práv se obrátil stěžovatel ze severní Moravy, kterého v nočních hodinách obtěžoval hluk z venkovního klubu. Pořadatel přitom má k dispozici i vnitřní prostory, ve kterých diskotéky probíhají v zimě. Diskotéka se sice nachází až na okraji města, ale hluk se nese daleko do okolí.  Na rušení nočního klidu si tak opakovaně stěžovali lidé ve třech okolních vesnicích. Stěžovatel i další místní obyvatelé se marně snažili problém řešit opakovaným voláním policejních hlídek.

Střadatelé na penzi jsou nemile překvapení – kvůli výplatě předdůchodu přicházejí rodiny o slevu na dani na druhého z manželů

Tisková zpráva

Lidé, kteří si i desítky let poctivě ukládali peníze v doplňkovém penzijním spoření, zažívají rozčarování ve chvíli, kdy zjistí, že kvůli výplatě vlastních naspořených peněz formou takzvaného předdůchodu přijdou o slevu na manžela či manželku. Finanční správa totiž považuje celou výplatu předdůchodu, tedy starobní penze na určenou dobu, za nový příjem a započítává ho do limitu 68.000 korun pro nárok na slevu na manžela. Ombudsman na tuto nezákonnou praxi upozornil ministra financí. Ani poté však nedošlo ke zjednání nápravy, neboť Generální finanční ředitelství odmítlo změnit svůj výklad.

Plánovaná stavba Šantovka Tower v Olomouci míří k Nejvyššímu správnímu soudu – ombudsman podal kasační stížnost

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv se u Nejvyššího správního soudu (NSS) ohradil proti rozhodnutí olomouckého krajského soudu. Ten letos v březnu odmítl jako nepřípustnou žalobu ombudsmana týkající se rozhodnutí o umístění stavby Šantovka Tower v Olomouci. Veřejný ochránce práv zároveň NSS požádal o přiznání odkladného účinku. Pokud by totiž stavebník v průběhu soudního řízení získal stavební povolení, mohla by kontroverzní budova vzniknout bez ohledu na případný úspěch kasační stížnosti. V takovém případě by pak vítězství u soudu bylo podle ombudsmana fakticky bezcenné, protože by druhou největší městskou památkovou rezervaci v ČR postihla újma, kterou by již nebylo možné napravit.

Na kávu s ombudsmanem, 70. díl: K čemu máme úřady a jak s nimi jednat?

Podcast

Jednali jste někdy na úřadě? Protože je s činností úřadů spojeno hodně věcí v životě, tak nejspíš ano. Byla to příjemná zkušenost? V dnešním díle se podíváme na to, čím se úřady musí řídit, jak obvykle funguje správní řízení a kam se můžete obrátit, pokud nesouhlasíte s postupem úřadu nebo se k vám nějaký úředník choval špatně. Rovnou prozradíme, že i ombudsman může vstoupit do hry.

Zveřejnění interních informací o průběhu šetření je podle ombudsmana nevhodné a poškozuje celý úřad

Tisková zpráva

V souvislosti s nedávno medializovaným případem paní L. veřejný ochránce práv ubezpečuje, že interní dokumenty ze spisu nezveřejnil nikdo ze zaměstnanců Kanceláře ombudsmana. Situaci, kdy se veřejnost dozvídá o průběhu šetření pouze kusé informace bez dostatečného kontextu, považuje za nešťastnou a poškozující celý úřad.