AKTUÁLNĚ: POZOR: Vstup veřejnosti do prostor Kanceláře veřejného ochránce práv za účelem osobního podání podnětu do protokolu je možný každý pracovní den od 8.00 do 16.00. Doporučujeme však upřednostnit podání podnětu e-mailem, poštou nebo datovou schránkou.

Aktuálně

Na kávu s ombudsmanem, 53. díl: Nemocenské

Podcast

V dnešním podcastu vysvětlíme, co je to dávka nemocenského v případě dočasné pracovní neschopnosti. Objasníme, za jakých podmínek a jak dlouho ji můžete pobírat (tzv. podpůrčí doba). A také poradíme, co dělat, pokud nebudete souhlasit s ukončením „neschopenky“ nebo pokud vám nemocenská nebude přiznána po uplynutí podpůrčí doby.

Na kávu s ombudsmanem, 52. díl: Veřejné cesty 2

Podcast

Dnešní podcast navazuje na 11. díl, ve kterém jsme se začali zabývat veřejnými cestami. V pokračujícím podcastu si dnes budeme více povídat o situaci, kdy vám veřejná cesta může vzniknout i na vašem soukromém pozemku, pokud po něm necháte delší dobu volně jezdit nebo chodit kdekoho. Vysvětlíme, jestli se dá taková situace řešit ke spokojenosti všech, tedy jestli vlastník komunikace má nějaký nárok na ochranu. Řekneme také, jestli je třeba možné nějak regulovat provoz na sice veřejné, ale přesto stále vlastní cestě. A taky povíme, co v těchto kauzách vlastně řeší ombudsman.

Ombudsman se kvůli očkovací vyhlášce obrátil na ministra zdravotnictví

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv požádal ministra zdravotnictví o informace o plánovaných krocích jeho rezortu v souvislosti s takzvanou očkovací vyhláškou. Předchozí vláda rozhodla, že očkování proti nemoci covid-19 bude od března povinné pro vybrané profesní skupiny a lidi nad 60 let.

Na kávu s ombudsmanem, 51. díl: Když spravedlnost přijde pozdě

Podcast

V prvním podcastu nového roku 2022 navážeme na 19. díl, ve kterém jsme se věnovali stížnostem na průtahy v soudním řízení. V navazujícím dílu si řekneme, jak postupovat, pokud bychom chtěli po státu žádat odškodnění za nepřiměřenou délku soudního řízení, a na co si v takovém případě dát největší pozor.

Změny v nemocenském pojištění reagují i na výhrady, se kterými se lidé obraceli na ombudsmana

Tisková zpráva

Ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné může od začátku letošního roku čerpat víc lidí. U otcovské se prodloužila doba vyplácení dávky. A rozvolnila se pravidla otcovské u dětí, které musí po narození zůstat v nemocnici. Do novely zákona o nemocenském pojištění se tak promítly i některé dřívější připomínky veřejného ochránce práv vycházející z jeho případů.

Pracovníci ze zemí Evropské unie mají právo na stejné zacházení jako ti tuzemští – ombudsman shrnuje doporučení pro úřady, obce, kraje i ministerstva

Tisková zpráva

Doporučení formuloval veřejný ochránce práv na základě rozsáhlého výzkumu mezi unijními občany žijícími v České republice. Víc než tisícovka lidí poměrně zastoupených nejen podle národnosti, ale i vzdělání nebo místa, kde v Česku žijí, popisovala zkušenosti s jednáním na úřadech, poskytováním zdravotní péče nebo vzděláváním. Především se ale účastníci výzkumu vyjadřovali k tématům týkajícím se práce a zaměstnání – a na tuto oblast také míří většina doporučení ombudsmana. Jeho působnost se o oblast práva na volný pohyb občanů EU rozšířila od roku 2018. České úřady, se kterými cizinci nejčastěji jednají, by podle ombudsmana měly zlepšit komunikaci a například pravidelně aktualizovat české i cizojazyčné webové stránky s informacemi určenými právě zahraničním pracovníkům. Zásadní je podle ombudsmana také role Státního úřadu inspekce práce.

Na kávu s ombudsmanem, 50. díl: Stížnosti ve zdravotnictví

Podcast

K lékaři občas musíme všichni. A někdy se může stát, že máme pochybnosti o postupu lékaře, nelíbí se nám jeho přístup, ale nevíme, jak dále postupovat. V dnešním podcastu se dozvíte se, jak si případně stěžovat na lékaře, pokud máte pochybnosti o jeho postupu. Řekneme, jak podat stížnost a čeho můžete stížností dosáhnout. Zmíníme také, co by vás mohlo překvapit, a kdy se obrátit na ombudsmana.

 

Obce jako veřejní opatrovníci komunikují se soudy různě – chybí jim jednotné vedení

Tisková zpráva

Po výzkumu zaměřeném na praxi soudů při rozhodování o omezení svéprávnosti nebo podpůrných opatřeních se zástupkyně veřejného ochránce práv letos zabývala zkušenostmi obcí s veřejným opatrovnictvím a ochranou zranitelných dospělých. Dotazníky, které vyplnilo víc než 430 obcí, ukázaly především na nejednotnou spolupráci veřejných opatrovníků s opatrovnickými soudy. Podle zástupkyně ombudsmana chybí veřejnému opatrovnictví jednotné vedení v podobě gesčního ministerstva. Situace navíc dopadá na samotné opatrované, kteří nemají jistotu, že se o ně veřejní opatrovníci v různých místech postarají stejně.

Obtěžování kouřem z komína nemusí být jen obyčejný sousedský spor

Tisková zpráva

Dva nedávné případy ombudsmana ukazují, že někdy může v pozadí vleklých sousedských rozepří stát i nečinnost nebo pochybení úřadů. V jednom případě trvalo několik let, než stavební úřad rozhodl o odstranění komína postaveného bez řádného povolení. V druhém začali úředníci šetřit přestupek stavitele komína až poté, co jim to po doporučení ombudsmana nařídil nadřízený krajský úřad.

Zástupkyně ombudsmana zveřejnila zprávu o šetření policejního zákroku v Teplicích

Tisková zpráva

Vzhledem ke zvýšenému zájmu veřejnosti i médií o průběh šetření policejního zákroku v Teplicích z června letošního roku přistoupila dnes zástupkyně veřejného ochránce práv k mimořádnému zveřejnění anonymizované zprávy o šetření. Zástupkyně ombudsmana tak chce předejít možnému nekontrolovanému publikování pouze částí zprávy bez patřičného kontextu poté, co dokument poskytla žadateli podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Zároveň důrazně upozorňuje, že šetření dosud neuzavřela, své závěry shrne v závěrečném stanovisku, případně bude postupovat dál dle zákona. Uveřejnění zprávy není sankcí ve smyslu zákona o veřejném ochránci práv.

Na kávu s ombudsmanem, 49. díl: Placení zdravotního pojištění

Podcast

V dnešním podcastu poradíme, jak postupovat, abyste neměli dluh na pojištění. Řekneme, kdy za vás platí pojištění stát a co se zdravotní pojišťovna od vás potřebuje včas dozvědět, abyste měli vše v pořádku. Pokud nebudete s postupem zdravotní pojišťovny souhlasit, můžete se obrátit na ombudsmana.

Lidská práva už druhý rok zkouší pandemie

Tisková zpráva

Od začátku pandemie upozorňuje veřejný ochránce práv, že každý zásah do práv musí mít zákonný podklad. Hned s prvním uzavření škol v březnu 2020 začal sledovat a hodnotit dopad protiepidemických opatření na život jednotlivců i celých skupin zasluhujících zvláštní ochranu, jako jsou děti, lidé s postižením nebo ti omezení z nejrůznějších důvodů na osobní svobodě. V Mezinárodní den lidských práv přinášíme přehled našich aktivit během pandemie.

Ombudsman objevil nesrovnalosti v důchodech stěžovatelů, dostali tak vyšší důchod i doplatek

Tisková zpráva

Na ombudsmana se obrátili stěžovatelé, kterým se nezdála výše jejich důchodu dostatečná. Oba dostali po šetření ombudsmana vyšší důchod i doplatek za neprávem odepřené dávky. V prvním případu ženě přednostně započetli dobu zaměstnání v Kazachstánu místo doby, kdy pečovala o malé dítě. Ve druhém případu byl muži zvýšen invalidní důchod, až když si vyřizoval starobní důchod.

Na kávu s ombudsmanem, 48. díl: Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání

Podcast

V dnešním podcastu vysvětlíme, jaké jsou povinnosti uchazeče o zaměstnání, a co se stane, když je uchazeč neplní. Poradíme, jak se v případě nesouhlasu s vyřazením může uchazeč o zaměstnání bránit. Dnešním podcastem jsme uzavřeli třídílný seriál týkající se nezaměstnanosti.

Na kávu s ombudsmanem, 47. díl: Podpora v nezaměstnanosti

Podcast

Dnes si budeme povídat o podpoře v nezaměstnanosti. Řekneme, co to vlastně je a za jakých podmínek můžete o podporu požádat. Poradíme také, jak dlouho je možné podporu v nezaměstnanosti pobírat.

Odchod Bohemia Energy a dalších dodavatelů z trhu odhalil mezery v legislativě – chybí jasnější pravidla pro dodavatele poslední instance i ochrana zákazníků ohrožených energetickou chudobou

Tisková zpráva

Diskuze veřejného ochránce práv se zástupci Energetického regulačního úřadu o okolnostech a následcích odchodu Bohemia Energy a dalších dodavatelů energií z trhu ukázala, že české předpisy podobné situace dostatečně neřeší. Podle ombudsmana je potřeba upřesnit povinnosti dodavatelů poslední instance a zajistit ochranu zranitelných zákazníků.

Na kávu s ombudsmanem, 46. díl: Evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce

Podcast

V novém podcastu se dozvíte, jak se dostat do evidence uchazečů o zaměstnání, jaké výhody evidence přináší i to, jaké povinnosti musí uchazeči o zaměstnání plnit. Dnešní podcast je první ze třídílného seriálu. Problematikou nezaměstnanosti se tedy budeme zabývat ještě v dalších týdnech. Nabídneme informace o podpoře v nezaměstnanosti nebo o vyřazení z evidence uchazečů.

Na kávu s ombudsmanem, 45. díl: Dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na bydlení

Podcast

V dnešním podcastu budeme mluvit o dávkách, které mohou lidem pomoci, pokud jsou ve finanční tísni a je pro ně problém hradit své výdaje. Konkrétně se budeme věnovat dávkám pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na bydlení, které poskytuje úřad práce. Zmíněné dávky jsou důležité právě v současné době pandemie, kdy řada lidí přišla o práci nebo méně vydělává a má větší finanční těžkosti než dřív. Vysvětlíme, jaké jsou podmínky pro přiznání dávek a v čem se liší.

Švédský učitel několik měsíců žádal český úřad práce o potvrzení výše výdělku, informace dostal až po zásahu zástupkyně ombudsmana

Tisková zpráva

Ani po několika urgencích švédského úřadu pro nezaměstnanost nedodal český úřad práce potřebné informace pro vyměření dávek v nezaměstnanosti švédskému učiteli. Podle zástupkyně ombudsmana Moniky Šimůnkové úřad práce pochybil, když neposkytl nezbytné údaje bez zbytečného odkladu. Kvůli chybějícím informacím z České republiky zůstal muž bez podpory v nezaměstnanosti téměř 8 měsíců.