AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Aktuálně

Ombudsmana zajímá délka a plynulost soudního řízení v případu pádu mostu ve Studénce

Tisková zpráva

Nehoda ve Studénce, při které zemřelo osm cestujících a stovka dalších se zranila, patří nejen mezi největší vlaková neštěstí v Česku. Jde také o jeden z nejdéle projednávaných případů u nás. Pravomocný rozsudek padl u ostravského krajského soudu letos koncem září, tedy déle než dvanáct let po podání obžaloby a víc než čtrnáct let od tragického nárazu vlaku do zřícené mostní konstrukce. Ombudsman se s ohledem na délku řízení rozhodl jeho průběh a postup soudů prověřit poté, co se na něj obrátili příbuzní jedné z obětí a několik dalších poškozených.  

Špatné zacházení s lidmi s postižením v zařízeních sociálních služeb má i systémové příčiny, varuje ombudsman

Tisková zpráva

 „Lidé s těžkým mentálním a kombinovaným postižením jsou velmi zranitelní. Často jsou zcela odkázaní na péči okolí. O to závažnější je zjištění, že jsou vystavováni nepřijatelným situacím v místě, které by pro ně mělo být bezpečným domovem. To je naprosto nepřípustné,“ říká ombudsman Stanislav Křeček s odkazem na nedávno publikovaný článek v týdeníku Respekt o případech týraných a dokonce i usmrcených klientů několika zařízení sociálních služeb.

Ombudsman pomohl mladé ženě k vyššímu invalidnímu důchodu. Získala i víc než milionový doplatek

Tisková zpráva

O deset tisíc vyšší invalidní důchod má díky ombudsmanovi žena z jižní Moravy. Veřejný ochránce práv zjistil, že Česká správa sociálního zabezpečení v původním výpočtu nezohlednila všechny okolnosti. Zákon chrání zvýhodněným výpočtem výše invalidního důchodu ty, kteří se stali invalidními v mladém věku, tedy do dvaceti osmi let, a v době od osmnácti let do vzniku invalidity mají přetržky v dobách pojištění maximálně jeden rok. To byl i případ stěžovatelky.

Na kávu s ombudsmanem, 78. díl: Jak ombudsman pomáhá dětem?

Podcast

Jak pomáhá ombudsman dětem? Kolika dětem pomůže ombudsman ročně? A co všechno udělali ombudsman a zaměstnanci jeho Kanceláře pro děti v posledním roce? Na to všechno se ptá patnáctiletá Anička v dalším dílu podcastu Na kávu s ombudsmanem. Dnešní podcast jsme si připravili u příležitosti nadcházejícího 33. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte, které bude 20. listopadu 

Nejčastější problémy ve vazebních věznicích? Nedostatek soukromí, málo světla i vzduchu a minimální možnost trávení času mimo cely

Tisková zpráva

Při systematických návštěvách pěti vazebních věznic sledovali zaměstnanci Kanceláře veřejného ochránce práv, v jakých podmínkách obvinění žijí. Zjišťovali také, jak mají jednotlivé věznice nastavená pravidla pro nejrůznější situace při výkonu vazby. Aktuální souhrnná zpráva z těchto návštěv přináší unikátní nezávislý pohled na stav této části vězeňství. Obsahuje řadu doporučení pro samotné vazební věznice i Generální ředitelství vězeňské služby. Návštěvami zařízení, kde se nacházejí lidé omezení na osobní svobodě, přispívá ombudsman k jejich ochraně před špatným zacházením.

Stromy dotvářejí klidnou atmosféru na hřbitovech, mnohdy jsou ale předmětem sporu mezi nájemníky hrobových míst a provozovatelem hřbitova

Tisková zpráva

Stromy k pohřebištím neodmyslitelně patří, jsou odpradávna vnímány jako symboly klidu, míru a pokoje, umocňují pietu míst, kde odpočívají ostatky našich blízkých. Zároveň jsou však častým předmětem stížností nájemců hrobových míst, protože poškozují pomníky a náhrobní desky svými kořeny či pádem větví.

Na kávu s ombudsmanem, 77. díl: Cmrndačka v honitbě

Podcast

Dnešní podcast se hodí každému, kdo chodí do přírody, do lesa nebo třeba na procházky se psem. Co je to honitba a platí v ní nějaká pravidla pro pohyb se psem? Měli by spolu myslivci a „nemyslivci“ více komunikovat? Odpovědi na tyto otázky budeme hledat v dnešním podcastu o myslivosti, který jsme si pro vás připravili u příležitosti zítřejšího svátku svatého Huberta, patrona myslivců.

Poslanci zvolili zástupcem ombudsmana Víta A. Schorma

Tisková zpráva

V tajné volbě získal 82 hlasů, volby se účastnilo 160 poslanců. Schorm by se měl funkce ujmout do 10 dní složením slibu do rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny. 

Ombudsmani z Česka, Maďarska a Polska ve společném prohlášení apelují na zachovávání kontinuity národních ombudsmanských institucí s ohledem na jejich nezastupitelnou roli v právním státě

Tisková zpráva

Trojice ombudsmanů ze zemí Visegrádské čtyřky v závěru setkání v Kroměříži zdůraznila význam aktivního vztahu státu a ombudsmanských institucí. Důležitost ombudsmanského poslání se podle nich zvlášť jasně ukazuje v době společenských změn, jaké přinesla epidemie covidu i válka na Ukrajině.

Ombudsmani států Visegrádské čtyřky sdílejí v Kroměříži zkušenosti s pomocí lidem prchajícím před válkou na Ukrajině

Tisková zpráva

Státy Visegrádské čtyřky se coby sousední nebo jako jazykově a kulturně blízké země staly častým cílem a novým domovem milionů lidí zasažených válkou na Ukrajině. O zkušenostech a pomoci Česka, Maďarska, Polska a Slovenska tváří v tvář takto obrovskému přesunu lidí hledajících bezpečné zázemí dnes diskutují představitelé čtyř visegrádských ombudsmanských institucí. Jejich úřady se každoročně střídají v pořádání konference zaměřené na aktuální témata týkající se jejich práce. Letošní dvoudenní setkání hostí český veřejný ochránce práv Stanislav Křeček, který své zahraniční kolegy ombudsmany a odborníky z jejich úřadů pozval do Kroměříže.

Úředníci i soudci se na kulatém stole u ombudsmana shodli, že úřední písemnosti mají být srozumitelné pro čtenáře

Tisková zpráva

O kolik času, energie a nervů přicházíme, když lidé nerozumějí tomu, co jim jako úředníci píšeme? A kolik by ušetřil stát, kdyby byly úřední texty pochopitelné? O srozumitelném psaní jsme minulý pátek v Kanceláři ombudsmana jednali s úředníky, soudci a dalšími odborníky. Představili jsme jim i návrh praktické příručky srozumitelného psaní pro úředníky.

Na kávu s ombudsmanem, 76. díl: Příspěvek na péči

Podcast

Jste dlouhodobě nemocný/á a potřebujete pomoc se zvládáním každodenních aktivit, jako je třeba umývání, oblékání nebo vaření? Nebo pečujete o osobu, která kvůli své dlouhodobé nemoci tyto aktivity nezvládá? Dnešní díl je určený právě vám. Povíme si, za jakých podmínek můžete žádat o finanční pomoc ve formě sociální dávky – příspěvku na péči a také jak probíhá řízení o této dávce.

Ombudsman na Sněmu Soudcovské unie upozornil na nedostatečné odměny znalců a tlumočníků nebo neutěšenou situaci pomocného justičního personálu a zaměstnanců soudů

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček využil svého vystoupení na Sněmu Soudcovské unie k otevření diskuze o oblastech, které se podle něj v justiční agendě dlouhodobě nedaří změnit k lepšímu. Trvale nízké odměny soudních znalců a tlumočníků vedou podle ombudsmana k tomu, že mnozí z nich obor opouští. Nedostatečná flexibilita soudů v personální oblasti pak neumožňuje vedení soudů operativně reagovat na dočasnou, ale přitom dlouhodobou nepřítomnost soudců i pomocného justičního personálu kvůli dlouhodobým nemocem, rodičovským dovoleným nebo například stážím.

Ombudsman upozornil brněnský magistrát, že v některých případech vyžadoval dlužné poplatky za odpady neoprávněně. Lidé teď mohou dostat peníze zpět

Tisková zpráva

Veřejný ochránce práv při šetření případu stěžovatele z Brna a v dalším šetření z vlastní iniciativy zjistil, že tamní magistrát vyžadoval po lidech platbu místního poplatku za komunální odpad i za roky, kdy už jim podle zákona povinnost platit poplatek zanikla. Podle předpisů má úřad tři roky na to, aby lidem dlužný poplatek vyměřil. Brněnský magistrát ale chtěl zaplatit i od lidí, kterým poplatek za komunální odpad v této lhůtě nevyměřil. Po upozornění ombudsmana svou praxi změnil. Těm, kteří si požádají, neoprávněně vybrané staré poplatky vrátí.

Na kávu s ombudsmanem, 75. díl: Skončení pracovního poměru a inspektoráty práce

Podcast

Cílem dnešního podcastu je posluchače informovat o tom, jak postupovat v případě neoprávněné výpovědi. Poradíme, jak se bránit proti výpovědi v zaměstnání. V podcastu se posluchači také dozví, v jakých situacích je možné se obracet na inspektorát práce, a kdy je třeba řešit spor se zaměstnavatelem soudní cestou.  

Milostivé léto III získává jasnější obrysy – ombudsman se snaží zajistit, aby se do něj mohlo zapojit co nejvíce dlužníků

Tisková zpráva

Pravidla připravované třetí vlny oddlužení v rámci akce známé jako Milostivé léto by měla zohlednit i zásadní připomínky veřejného ochránce práv. Ten se dlouhodobě snaží o narovnání podmínek pro různé skupiny dlužníků. Milostivé léto I a II umožňuje lidem zbavit se dluhů vůči úřadům a dalším institucím vymáhaných soudními exekutory. Splní-li dlužníci stanovené podmínky, mají nárok na odpuštění příslušenství dluhu, tedy například úroku z prodlení nebo penále. Dlužníci, u kterých exekuci provádí úřad sám či kteří dokonce dobrovolně svůj dluh splácí, ale tuto možnost dosud neměli. Takové nastavení podmínek považuje ombudsman od počátku za nespravedlivé a upozorňuje na to.

Na kávu s ombudsmanem, 74. díl: Invalidní důchody

Podcast

V dnešním podcastu se dozvíte, kdy můžete dostat invalidní důchod, jak o něj máte požádat i jak se stanoví jeho výše. Poradíme vám též, jak se můžete bránit proti rozhodnutí o vaší žádosti, se kterým nesouhlasíte. Podcast vydáváme u příležitosti dnešního Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby a pátečního Mezinárodního dne neslyšících.