AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Aktuálně

Podcast

Na kávu s ombudsmanem, 27. díl: Sezónní pracovníci v rámci EU

Chystáte se na léto vyjet za prací do některé ze zemí Evropské unie? Za prací do zahraničí je možné vycestovat i v současné situaci. Dnešní podcast je prvním ze seriálu prázdninových podcastů, které se po celé léto budou věnovat praktickým tématům a nabídnou rady týkající se prázdninových aktivit. V dnešním podcastu vysvětlíme, jaká máte při práci v zahraničí práva a co je potřeba si před odjezdem a po návratu zjistit a obstarat. Také vám poradíme, kde najdete užitečné informace.

Tisková zpráva

Lidé s postižením mají právo na přiměřená opatření, která jim umožní pracovat

Zástupkyně ombudsmana v letošním roce zveřejnila dva výzkumy, které se týkají zaměstnávání lidí s postižením. Jednou z hlavních překážek, která brání většímu pracovnímu zapojení lidí s postižením, jsou chybějící přiměřená opatření v zaměstnání. Zaměstnavatelé jsou povinni přiměřená opatření realizovat, stát je může kontrolovat a splnění povinnosti také vymáhat.

Tisková zpráva

Většina českých knihoven nabízí občanům EU rovné podmínky, problémy se ale objevují, zjistil ombudsman ve svém výzkumu

Ombudsman zkoumal podmínky poskytování knihovních služeb občanům z členských států Evropské unie ve srovnání s podmínkami platnými pro české občany. „Je důležité, aby měli ke knihovním službám přístup nejen čeští občané, ale – za dodržení principu rovnosti a zásady zákazu diskriminace – i občané členských států Evropské unie,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček. Obsahová analýza knihovních řádů 22 nejvýznamnějších českých knihoven ale ukázala, že se tak ne vždy děje. Knihovní řády některých knihoven stanovují pro občany EU problematické podmínky nejen při registraci, ale zejména při absenčním a vzdáleném půjčování knih a dokumentů.

Podcast

Na kávu s ombudsmanem, 26. díl: Odpad a životní prostředí

Dnešní podcast se věnuje odpadu a životnímu prostředí. Povídat si budeme o tom, co občany v souvislosti s odpady trápí, i o tom, jak postupovat, když vidíte, že někdo naváží odpady tam, kam nepatří. Dozvíte se i to, jak dát některým věcem druhý život, místo toho, aby se staly odpadem.

Tisková zpráva

Praha a ombudsman Křeček vyzývají ministerstvo ke změně přístupu stavebních úřadů k bytům využívaným ke sdílenému ubytování

Současná praxe poskytování krátkodobých ubytovacích služeb v bytech určených k trvalému bydlení není v souladu s legislativou a měla by být vyžadována rekolaudace těchto bytů na odpovídající typ provozoven. Ombudsman Stanislav Křeček dnes seznámil zástupce hlavního města Prahy s rozsahem a cíli svého šetření, které k této problematice zahajuje.

Tisková zpráva

Pracující senioři nesmí být diskriminování kvůli svému věku

Na ombudsmana se obrátil muž pracující v cukrovaru. Ten motivoval své zaměstnance odměnou, na kterou měli nárok v případě splnění cíle stanoveného pro daný rok. Podmínky poskytnutí odměny každoročně upravovala kolektivní smlouva. Na odměnu v minulosti pravidelně dosáhl také muž, který pro cukrovar dlouhodobě pracoval. To se však změnilo poté, kdy v kolektivní smlouvě přibyla podmínka, podle níž odměnu nemohou dostat poživatelé starobního důchodu. Stěžovatel se proto ve věci obrátil inspektorát práce a na ombudsmana.

Podcast

Na kávu s ombudsmanem, 25. díl: Místní poplatky 2

Nový podcast pokračuje v tématu z minulého týdne a zabývá se místními poplatky. Budeme hovořit o pravidlech pro placení za komunální odpad podle “starého” zákona o odpadech, a věnovat se také budeme “novému” místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a smluvnímu systému. Popíšeme základní pravidla, jak tyto systémy placení za komunální odpad fungují, na co si dát pozor a kde hledat podrobnější informace.

Tisková zpráva

Obce musí zajistit školky pro své děti

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková se zabývala dostupností mateřské školy. Obrátil se na ni otec malého chlapce, v jehož obci není zřízena mateřská škola a obec nezajistila ani vzdělávání dětí jinde. Školka v nejbližší obci chlapce tudíž nepřijala. Otec se neúspěšně obracel na svou obec i na krajský úřad. Za pravdu mu dalo kromě zástupkyně ombudsmana také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Tisková zpráva

Ombudsman jednal s Ministerstvem práce a sociálních věcí o důchodové reformě

Ombudsman a jeho spolupracovníci dnes jednali se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) o tématu důchodové reformy. Ombudsman byl informován o aktuálním stavu legislativního procesu a náhledu MPSV na zásadní připomínky vznesené především Ministerstvem financí. Ocenil zejména návrh zmírnění 35 let doby pojištění potřebných pro vznik nároku na starobní důchod. Ombudsman dlouhodobě upozorňuje, že se jedná o extrémní podmínku.

Podcast

Na kávu s ombudsmanem, 24. díl: Místní poplatky 1

Dnešní podcast se věnuje pravidlům pro placení za komunální odpad. Dozvíte se v něm, jaké různé systémy placení mohou obce zavést (v letošním roce jde dokonce až o 5 různých způsobů). Vysvětlíme, jaká základní pravidla platí pro “starý” místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a pro “nový” místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Tisková zpráva

Zřizování vyhrazených parkovišť pro osoby se zdravotním postižením

V minulém roce ombudsman zveřejnil výzkum týkající se vyhrazeného parkování, jehož výstupy byly následně zveřejněny a prezentovány na kulatém stole. Na základě tohoto výzkumu nyní ombudsman zveřejnil doporučení, které má za cíl sjednotit praxi v rozhodování o zřízení vyhrazeného parkování a je tak určeno především obcím a silničním správním úřadům.

Podcast

Na kávu s ombudsmanem, 23. díl: Mezinárodní den rodiny – podpora dětí s postižením a jejich rodin

15.května slavíme Mezinárodní den rodiny, u této příležitosti budeme v dnešním podcastu hovořit o sociální službě rané péče, která podporuje děti s postižením a jejich rodiny. Vysvětlíme, v čem podpora spočívá a komu je určena. Věnovat se budeme také výzvám, kterým poskytovatelé rané péče čelí, a to jak v době pandemie, tak mimo ni. V podcastu hovoří vedle právniček Kanceláře veřejného ochránce práv také speciální host – vedoucí brněnského úseku Slezské diakonie Markéta Heroutová.

Tisková zpráva

Ombudsman informoval Poslaneckou sněmovnu o činnosti v 1. čtvrtletí 2021

Ombudsman obdržel v prvním čtvrtletí letošního roku celkem 2069 podnětů, což je oproti předchozímu čtvrtletí nárůst o 16 procent. Lidé u ombudsmana nejčastěji hledali pomoc s důchody a dávkami či se stavebním a územním řízením. Stěžovatelé se také obraceli na ombudsmana ohledně činnosti vězeňské služby a orgánu sociálně-právní ochrany dětí. V 56 podnětech lidé namítli nerovné zacházení, z toho v 39 případech z důvodů zakázaných antidiskriminačním zákonem.

Tisková zpráva

Ombudsman varuje: nekupujte černé stavby!

Ombudsman Stanislav Křeček se stále častěji setkává s problémem, který je obvykle spojen s činností některých developerů. Ti realizují stavbu, nebo provedou změnu stavby bez potřebného povolení stavebního úřadu, následně stavbu stavebně rozdělí na více bytových jednotek a ty podle občanského zákoníku nechají jako bytové jednotky vložit do evidence katastrálního úřadu a nabízejí k prodeji občanům. Noví majitelé bytů, kteří byt koupili v dobré víře, že je vše v pořádku, se o problému dozví většinou až od stavebního úřadu, který s nimi začne řešit existenci černé stavby. Pokud byty užívají bez platné kolaudace, dopouštějí se přestupku, za který jim hrozí pokuta a může dojít i k požadavku na odstranění stavby. Ombudsman proto varuje kupující, aby si ověřili, zda stav kupovaného objektu odpovídá nejen zápisu v katastru nemovitostí, ale také  zda je řádně  kolaudován podle stavebních předpisů. Současně ombudsman zahajuje ve věci šetření.

Tisková zpráva

Novela zákona o sociálních službách je v rozporu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením

Poradní orgán ombudsmana se usnesl, že aktuálně projednávaná poslanecká novela zákona o sociálních službách (sněmovní tisk č. 1143) je v rozporu s Úmluvou o právech lidí s postižením. Poradní orgán proto vyzval zástupkyni ombudsmana Moniku Šimůnkovou, která má monitorování Úmluvy ve své působnosti, aby se v této věci neprodleně obrátila na premiéra Andreje Babiše, zmocněnkyni vlády pro lidská práva, ministryni práce a sociálních věcí a na předkladatele novely, a aby je informovala o případných negativních dopadech novely na klienty sociálních služeb. Poradní orgán považuje za nezbytné, aby bylo projednávání novely ukončeno a byla stažena z legislativního procesu.

Podcast

Na kávu s ombudsmanem, 22. díl: Neregistrovaná zařízení

Dnešní podcast se zabývá neregistrovanými zařízeními sociálních služeb, kam patří například zařízení podobná domovům pro seniory nebo pro osoby s demencí. Nelegální poskytování sociálních služeb bez oprávnění představuje riziko pro zdraví i práva jejich klientů. Zástupkyně ombudsmana společně s právničkami Kanceláře veřejného ochránce práv představí konkrétní rizika neoprávněného poskytování sociálních služeb a poradí, jak tato zařízení rozpoznat.

Tisková zpráva

Ombudsman apeluje na předsedu Českého statistického úřadu, aby obnovil pomoc sčítacích komisařů nebo kontaktních míst s vyplněním formulářů pro sčítání lidu

Ombudsman se obrátil na předsedu Českého statistického úřadu (ČSÚ) ohledně průběhu sčítání lidu, konkrétně ve věci omezení činnosti sčítacích komisařů z důvodu současné epidemické situace způsobené šířením nemoci COVID-19. Apeluje na obnovení povinnosti pomoci sčítacích komisařů nebo kontaktních míst s vyplněním sčítacích formulářů na žádost osoby, která potřebuje pomoc. Vzhledem k blížícímu se konci sčítání lidu ombudsman žádá o rychlé zapracování změny.