AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Projekty a spolupráce KVOP

Kancelář KVOP je velmi aktivní v pořádání nejrůznějších kulatých stolů. Spousta z nich je zaštítěna mezinárodním projektem či spoluprací.

Aktuální projekty

Minulé projekty