AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Projekty a spolupráce KVOP

Kancelář KVOP je velmi aktivní v pořádání nejrůznějších kulatých stolů. Spousta z nich je zaštítěna mezinárodním projektem či spoluprací.

Aktuální projekty

Minulé projekty