AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2023

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2023

1/2023 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

2/2023 – Informace ke spisu z oblasti Správa pozemních komunikací

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

3/2023 – Informace k problematice dávek pomoci v hmotné nouzi z pohledu ombudsmana

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

4/2023 – Informace ke spisu z oblasti Činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

5/2023 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

6/2023 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

8/2023 – Informace ke smluvním vztahům KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

9/2023 – Informace ke spisu z oblasti Katastr nemovitostí

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

10/2023 – Informace k žalobám VOP ve veřejném zájmu

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

11/2023 – Informace ke spisům z oblasti Azylové řízení a integrace azylantů

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

12/2023 – Informace ke spisu z oblasti Dozor a kontrola státu nad územní samosprávou, její ochrana, územní členění

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

14/2023 – Informace ke spisu z oblasti Činnost PČR

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

15/2023 – Informace ke spisu z oblasti Řízení o odstranění staveb

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

16/2023 -  Informace ke spisu z oblasti Územní, stavební řízení, užívání stavby

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

17/2023 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

19/2023 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

21/2023 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

22/2023 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

24/2023 – Informace ke spisu z oblasti Nevhodné chování soudních osob

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

25/2023 – Informace ke spisu z oblasti Ministerstvo obrany, Armáda ČR

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

26/2023 – Informace ke spisu z oblasti Správa pozemních komunikací

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

28/2023 – Informace k působnosti VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

29/2023 – Informace k žalobám VOP ve veřejném zájmu

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

30/2023 – Informace k činnosti VOP, k rozpočtu KVOP a k oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

32/2023 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

33/2023 – Informace k žalobám VOP ve veřejném zájmu

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

34/2023 – Informace k výzkumu VOP – Poskytování zubní péče lidem s mentálním postižením a poruchami autistického spektra

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

35/2023 – Informace z oblasti věci cizinců

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

36/2023 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

37/2023 – Informace k žalobám ve veřejném zájmu

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

38/2023 – Informace ke spisu z oblasti Ochrana vod, vodní díla

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

39/2023 – Informace k činnosti veřejného ochránce práv

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

40/2023 – Informace ke spisu z oblasti Činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

41/2023 – Informace k problematice procesního ping-pongu

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

42/2023 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.

Příloha 2.

Příloha 3.

Příloha 4.

43/2023 – Informace k pracovnímu programu VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.

Příloha 2.

Příloha 3

44/2023 – Informace ke spisům z oblasti Věci cizinců a Armáda, policie a vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

46/2023 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.

Příloha 2.

Příloha 3.

Příloha 4.

Příloha 5.

Příloha 6.

47/2023 – Informace ke spisu z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

49/2023 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.

Příloha 2.

50/2023 – Informace ke spisům z oblasti Činnost Policie ČR – ostatní

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.

Příloha 2.

Příloha 3.

Příloha 4.

Příloha 5.

Příloha 6.

Příloha 7.

Příloha 8.

Příloha 9.

Příloha 10.

Příloha 11.

Příloha 12.

Příloha 13.

Příloha 14.

Příloha 15.

52/2023 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4

53/2023 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

54/2023 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.

Příloha 2.

55/2023 – Informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

56/2023 – informace ke spisu z oblasti Působnost Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služba

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.

Příloha 2.

Příloha 3.

Příloha 4.

Příloha 5A.

Příloha 5B.

Příloha 6A.

Příloha 6B.

Příloha 6C.

Příloha 7.

Příloha 8.

Příloha 9.

Příloha 10.

Příloha 11.

Příloha 12.

Příloha 13.

Příloha 14.

Příloha 15.

Příloha 16.

Příloha 17.

Příloha 18.

Příloha 19.

Příloha 20.

Příloha 21.

Příloha 22.

Příloha 23.

Příloha 24.

Příloha 25.

Příloha 26.

Příloha 27.

Příloha 28.

Příloha 29.

Příloha 30.

57/2023 – informace ke spisům z oblasti Dopravní přestupky

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

58/2023 – informace z oblasti Vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

60/2023 – informace k působnosti VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

61/2023 – informace k působnosti VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.

Příloha 2.

Příloha 3.

Příloha 4.

62/2023 – informace k působnosti VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.

Příloha 2.

Příloha 3.

Příloha 4.

 

 

 

zpět