Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2017

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2017

1/2017 – Žádost o zaslání zákona o výkonu trestu odnětí svobody

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

4/2017 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

5/2017 – Informace z oblasti legislativy ČR

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha1. Příloha2.

6/2017 – Informace ze spisu z oblasti šetření PČR

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha1. Příloha2.

7/2017 – Informace ze spisu ve věci RRTV

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

8/2017 – Informace ze spisu z oblasti šetření PČR

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha

9/2017 – Informace z oblasti zdravotně postižených

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

11/2017 – Informace ze spisu z oblasti detenčního šetření VÚ

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha1. Příloha2-1.

Příloha2-2. Příloha3.

Příloha4. Příloha5.

Příloha6. Příloha7.

Příloha8. Příloha9.

Příloha10. Příloha11.

Příloha12.

12/2017 – Informace ze spisu z oblasti diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha1. Příloha2.

Příloha3-1. Příloha3-2.

Příloha4. Příloha5.

Příloha6. Příloha7. Příloha8.

Příloha9. Příloha10. Příloha11.

Příloha12. Příloha13. Příloha14.

Příloha15. Příloha16.

Příloha17-1. Příloha17-2.

Příloha18. Příloha19.

Příloha20. Příloha21.

Příloha22. Příloha23.

Příloha24.

13/2017 – Informace z oblasti veřejné zakázky malého rozsahu KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

16/2017 – Informace z oblasti exekucí

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

17/2017 – Informace z oblasti exekucí

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

19/2017 – Informace z oblasti činnost orgánů sociálně-právní ochrany děti

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

20/2017 – Informace o organizační struktuře KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

21/2017 – Informace z oblasti finanční kontroly

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

22/2017 – Informace ze spisu z oblasti šetření PČR

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

23/2017 – Informace z oblasti metodiky lékařské posudkové služby

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

26/2017 – Informace z oblasti činnosti VOP a KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

27/2017 – Informace z oblasti jiné činnosti orgánů státní správy soudů

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

28/2017 – Informace k podnětu z oblasti řízení o odstranění staveb

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

29/2017 – Informace k podnětu z oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

30/2017 – Informace z oblasti statistik týkajících se podání VOP dětmi

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

32/2017 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

34/2017 – Informace z oblasti diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

35/2017 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

36/2017 – Informace z oblasti činnosti KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

37/2017 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

38/2017 – Informace ze spisu - sběrný arch

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

39/2017 – Informace z oblasti fungování KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

40/2017 – Informace ze spisu z oblasti stavební

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha1. Příloha2.

Příloha3.

41/2017 – Informace ze spisu z oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha1. Příloha2.

42/2017 – Informace ze spisu z oblasti územního, stavebního a kolaudačního řízení

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

43/2017 – Informace ze spisu z oblasti ostatní ochrany práv dětí, mládeže a rodiny

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

44/2017 – Informace ze spisu z oblasti činnost orgánů ochrany veřejného zdraví

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

45/2017 – Informace z oblasti fungování KVOP – třídění odpadu

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

49/2017 – Informace ze spisu z oblasti ochrany přírody a krajiny, EIA a báňská správa

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

50/2017 – Informace ze spisu z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha1. Příloha2. Příloha3.

Příloha4. Příloha5.

51/2017 – Informace z oblasti zaměstnanosti

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

52/2017 – Informace ze spisu z oblasti kontroly orgánů inspekce práce

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

55/2017 – Informace k volnému pracovnímu místu v KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

56/2017 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

57/2017 – Informace ze spisu z oblasti ochrana práv dětí, mládeže a rodiny

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha1. Příloha2.

Příloha3. Příloha4.

59/2017 – Informace ke správnímu a trestnímu řízení v obecné rovině

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha1.

61/2017 – Informace z oblasti státní sociální podpory

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

62/2017 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha1.

Příloha2.

63/2017 – Informace ze spisu z oblasti ochrana práv dětí, mládeže a rodiny

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha1.

65/2017 – Informace z oblasti věci cizinců

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

66/2017 – Informace z oblasti katastr nemovitostí

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

67/2017 – Informace z oblasti naplňování soudních rozhodnutí

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha1.

Příloha2.

Příloha3.

Příloha4.

68/2017 – Informace z oblasti Registru silničních vozidel

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha1.

Příloha2.

Příloha3.

zpět