AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Špatně zacházejí s lidmi omezenými na svobodě

Ombudsman pomáhá chránit lidi omezené na svobodě nebo závislé na péči poskytované v zařízeních před špatným zacházením. Dohlíží rovněž na provádění vyhoštění a předávání cizinců.

Ombudsman navštěvuje zařízení také další zdravotnická zařízení. Zprávy z jednotlivých návštěv zařízení jsou dostupné v Evidenci stanovisek ochránce(oblast práva 801 a násl.) či v mapě navštívených zařízení viz níže.

Zpráva z návštěv léčeben pro dlouhodobě nemocné (2017)

Zpráva z návštěv protialkoholních záchytných stanic (2014)

Zpráva z návštěv tzv. kojeneckých ústavů (2012)

Ombudsman navštěvuje policejní cely. Zprávy z jednotlivých návštěv zařízení jsou dostupné v Evidenci stanovisek ochránce(oblast práva 801 a násl.) či v mapě navštívených zařízení viz níže.

Zpráva z návštěv policejních cel (2017)

Ombudsman navštěvuje zařízení pro zajištění cizinců, přijímací a pobytová střediska. Zprávy z jednotlivých návštěv zařízení jsou dostupné v Evidenci stanovisek ochránce(oblast práva 801 a násl.) či v mapě navštívených zařízení viz níže.

Ochránce sleduje výkon správního i trestního vyhoštění, předání zajištěných cizinců nebo jejich průvozu přes Českou republiku. Zprávy z jednotlivých sledování vyhoštění jsou dostupné v Evidenci stanovisek ochránce(oblast práva 804.2 – doprovody cizinců).

Mapa navštívených zařízení

Printscreen mapy, která je dostupná pod odkazem výše na Googlu.

Můžeme pomoci

  • Pokud vy sami nebo váš blízký čelíte špatnému zacházení v takovém zařízení.
  • Můžeme jednat se zařízením nebo jeho zřizovatelem, aby podmínky v zařízení zlepšilo a špatné zacházení odstranilo.

Žiju v domově pro seniory a vadilo mi, že musím i přes den nosit pyžamo. Proto jsem si stěžoval, když k nám přišla na kontrolu právnička od ombudsmana. Pomohlo to a teď můžeme všichni nosit přes den svoje normální oblečení.

pan Oldřich

Ředitel našeho dětského domova mi nechtěl dávat propustky, abych mohla chodit domů na víkendy a vídat se s mámou. Napsala jsem proto ombudsmanovi, ten to prošetřil. Ředitel pak změnil názor a začal mi propustky dávat.

paní Monika

Dříve jsme se ve vězení směly sprchovat v teplé vodě jen jednou týdně. Pak se tím začal zabývat ombudsman a změnila se vyhláška, takže dnes máme právo na sprchu dvakrát za týden.

paní Veronika

Nemůžeme pomoci

  • Nemůžeme zkontrolovat úplně všechna zařízení, takže pokud váš blízký nebo vy čelíte špatnému zacházení v zařízení, kde je omezena svoboda, podejte podnět ombudsmanovi. I kdybychom vám nemohli pomoct, alespoň vám poradíme, jakým jiným způsobem můžete svůj problém řešit.

Jak monitorujeme omezování osobní svobody?

Zjistili jste, že vám ombudsman může pomoci?

Podejte podnět