AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2020

1/2020 – Informace k působnosti VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

3/2020 – Informace ze spisu z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

6/2020 – Informace ze spisu z oblasti státní služby

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

7/2020 – Informace k působnosti VOP a činnosti KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

8/2020 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3.

10/2020 – Informace k působnosti VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

11/2020 – Informace k působnosti a šetření VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

13/2020 – Informace ze spisu z oblasti územní, stavební řízení, užívání stavby

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.

14/2020 – Informace o činnosti KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

16/2020 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

17/2020 – Informace z oblasti diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

18/2020 – Informace k žalobám ve veřejném zájmu

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

20/2020 – Informace ze spisů z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

21/2020 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

Příloha 3. Příloha 4.

Příloha 5.

22/2020 – Informace ke spisu z oblasti ochrany životního prostředí

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

23/2020 – Informace ze spisu z oblasti ovzduší, chemické látky, odpady a obaly

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

25/2020 – Informace ze spisu z oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služba

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

26/2020 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

27/2020 – Informace ze spisu z oblasti státní správy soudů

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

28/2020 – Informace ze spisu z oblasti působnosti Ministerstva zdravotnictví

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1.

29/2020 – Informace k počtu podání týkajících se otců u porodů

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

30/2020 – Informace k počtu podání týkajících se otců u porodů

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

31/2020 – Informace k počtu podání týkajících se otců u porodů

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

32/2020 – Informace ze spisu z oblasti zdravotní péče – diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

33/2020 – Informace ze spisu z oblasti diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

34/2020 – Informace ze spisu z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

35/2020 – Informace ze spisu z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

36/2020 – Informace ze spisu z oblasti činnost orgánů ochrany veřejného zdraví

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

37/2020 – Informace k návrhu zákona o ochránci práv dětí

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

38/2020 – Informace ke spisu a rozpočtu KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

39/2020 – Informace ke spisu z oblasti územní, stavební řízení, užívání stavby

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

40/2020 – Informace ke spisům z oblasti diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

41/2020 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

42/2020 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

44/2020 – Informace z oblasti archivnictví a spisové služby KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

45/2020 – Informace k činnosti KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

46/2020 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha 1. Příloha 2.

47/2020 – Informace ke spisu z oblasti správy pozemních komunikací

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

48/2020 – Informace ke spisu z oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služby

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

49/2020 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

50/2020 – Informace k žalobám ve veřejném zájmu VOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

51/2020 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

52/2020 – Informace ke spisu z oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služby

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

53/2020 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

54/2020 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

55/2020 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

56/2020 – Informace ke spisům z oblasti diskriminace

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

57/2020 – Informace k Evropskému Veřejnému ochránci práv

Žádost o informace

Odpověď na žádost.

58/2020 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

60/2020 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

61/2020 – Informace z oblasti vězeňství

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

62/2020 – Informace z oblasti sociálního zabezpečení

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

63/2020 – Informace z oblasti působnosti Ministerstva spravedlnosti, probační a mediační služba

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

Příloha.

64/2020 – Informace z oblasti pozemkového práva a restitucí

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

66/2020 – Informace ze spisu z oblasti detence – zdravotnická zařízení

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

67/2020 – Informace z oblasti vězeňství a ke KVOP

Žádost o informace.

Odpověď na žádost.

zpět