AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Cítím se být diskriminován

Antidiskriminační zákon vyjmenovává konkrétní důvody, kvůli nimž s vámi nesmí být odlišně zacházeno, a také oblasti, v nichž nesmí docházet k nerovnému zacházení.

Chcete rozumět tomu, jak diskriminaci poznat a řešit? Vyzkoušejte náš e-learning.

Můžeme pomoci

 • Když jste diskriminován z důvodu:

  • Rasy, etnického původu, národnosti
  • Pohlaví
  • Sexuální orientace
  • Věku
  • Zdravotního postižení
  • Náboženského vyznání
  • Víry, světového názoru
  • Státní příslušnosti
 • K nerovnému zacházení dochází v oblasti:

  • Zaměstnávání, povolání, služebního poměru
  • Přístupu k povolání a podnikání
  • Vzdělání
  • Sociálního zabezpečení
  • Zdravotní péče
  • Členství v profesních komorách a v odborech
  • Zboží a služby včetně bydlení

Požádal jsem v práci o zkrácení úvazku, abych mohl vydělávat a zároveň se starat o děti. Přestože to situace v zaměstnání umožňovala, šéf mi úvazek nezkrátil. Obrátil jsem se na ombudsmana, který vše prověřil a zjistil, že jde o diskriminaci. Díky tomu jsme se se zaměstnavatelem dohodli a zkrácený úvazek jsem dostal, protože na něj mám právo.

pan Josef

Město nám nechtělo pronajmout byt, protože jsme Romové. Přišlo mi to nespravedlivé, protože nemáme dluhy, pracujeme, jsme normální nájemníci. Podala jsem proto podnět ombudsmanovi. Díky jeho pomoci jsme byt získali a navíc se město poučilo, že se má k Romům chovat jako ke komukoli jinému.

paní Věra

Je mi 71 let, jsem sice v důchodu, ale dál úspěšně podnikám a jsem aktivní. S manželkou jsme se chystali do zahraničí s tím, že si tam vypůjčíme auto a budeme cestovat. Půjčovna aut vyžaduje jako garanci kreditní kartu, ale tu mi banka u nás odmítla poskytnout, protože je mi nad 70 let. Obrátil jsem se na ombudsmana, který upozornil banku, že jde o diskriminaci. Banka změnila názor a dnes vydává kreditku i starším klientům.

pan Karel

Nemůžeme pomoci

 • Ombudsman se může zabývat jen diskriminací z důvodu rasy nebo etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání nebo světového názoru. K diskriminaci ale může docházet i z jiných důvodů, např. kvůli sociálnímu původu, členství v politických stranách a hnutích nebo v odborových organizacích, kvůli manželskému a rodinnému stavu.
 • V těchto případech vám alespoň poradíme, co můžete dělat, jak můžete svůj problém řešit.

Zjistili jste, že vám ombudsman může pomoci?

Podejte podnět