AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Pomáháme bez rozdílu

Potřebuji pomoc

Aktuálně

Podcast

Na kávu s ombudsmanem, 13. díl: Úvod do daně z příjmů – co se daní a jak to funguje

Řádný termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů se nezadržitelně blíží. V podcastu se proto věnujeme tomu, jaké příjmy se daní. Vysvětlíme, jak to chodí s daňovým přiznáním u zaměstnanců. Poradíme také, jak lze daňové přiznání podat, a co případně hrozí za sankce při nesplnění povinností.

Tisková zpráva

Pracovní setkání – podpora lidí s postižením v zaměstnání

Ve středu 3. března uspořádaly zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková, organizace Rytmus a Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením pracovní on-line setkání, které se věnovalo tématu podpory lidí s mentálním postižením v zaměstnání. Na setkání byly prezentovány závěry výzkumů ombudsmana, které se věnovaly možnostem pracovního uplatnění klientů žijících v DOZP a lidí s postižením ve veřejném sektoru. Na setkání byla diskutována metoda podporovaného zaměstnání, která přispívá k zaměstnávání lidí s mentálním postižením na běžném trhu práce, a byly zde také probírány zkušenosti samotných zaměstnavatelů.

Tisková zpráva

OSPOD navrhl odebrání dítěte z péče matky, aniž by pro to existovaly závažné důvody

Na zástupkyni ombudsmana Moniku Šimůnkovou se obrátila matka, které bylo odebráno z péče její dítě. Jeden a půl roční chlapec byl svěřen do péče nejprve svému otci a následně babičce z jeho strany. Při šetření případu jsme shledali několik vážných pochybení, jichž se Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) dopustil.

Další aktuality

Činnost ombudsmana