AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

O Kanceláři veřejného ochránce práv

Ombudsman (oficiálně veřejný ochránce práv) chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu, nebo jsou úřady nečinné. Ombudsman také chrání lidi před diskriminací, provádí návštěvy zařízení, kde jsou lidé omezeni na svobodě, a snaží se bránit špatnému zacházení a rovněž monitoruje práva lidí s postižením.

JUDr. Stanislav Křeček
Veřejný ochránce práv

JUDr. Vít Alexander Schorm
Zástupce veřejného ochránce práv

Ombudsmana volí Poslanecká sněmovna ČR z návrhů prezidenta a Senátu. Funkční období je šestileté a ombudsmana nelze odvolat. Ombudsman má jednoho zástupce, kterého rovněž volí Poslanecká sněmovna ČR. Ombudsman může zástupci svěřit část své působnosti.

Provoz kanceláře veřejného ochránce práv