AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2016

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2016

1/2016 – Informace z oblasti rozpočtu

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

2/2016 – Informace k šetření podnětu z oblasti sociálněprávní ochrany dětí

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

3/2016 – Informace k šetření podnětů z oblasti katastru nemovitostí

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Doplnění. Odpověď na doplnění. Stížnost. Rozhodnutí.

4/2016 – Informace k šetření podnětu z oblasti ochrana vod, vodní díla

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3.

6/2016 – Odložení žádosti

Žádost o informace. Příloha. Výzva. Oznámení o odložení. Odložení.

7/2016 – Informace k šetření podnětu z oblasti činnost Policie ČR

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4. Příloha5. Příloha6.

9/2016 – Informace k šetření podnětu z oblasti diskriminace – práce a zaměstnání

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.

11/2016 – Informace k šetření podnětů z oblasti lesnictví, z oblasti řízení o odstranění staveb

Žádost o informace. Příloha1. Příloha2. Výzva. Doplnění. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3.

12/2016 – Informace k šetření podnětu z oblasti státní správy soudnictví

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.

13/2016 – Odložení žádosti, požadované informace se nevztahují k působnosti VOP

Žádost o informace. Odložení.

14/2016 – Informace z oblasti rozpočtu, počet zaměstnanců KVOP, plat VOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

16/2016 – Informace k šetření podnětu z oblasti činnost Policie ČR – poskytnutí záznamu

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.

17/2016 – Informace z šetření podnětu z oblasti péče o zdraví, ostatní působnost Min. zdravotnictví

Žádost o informace. Doplnění. Odpověď na žádost. Příloha1. Rozhodnutí. Shrnutí.

18/2016 – Žádost o zaslání zprávy VOP týkající se poskytnutí zprávy správce konkursní podstaty Min. spravedlnosti

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3.

19/2016 – Informace k obchodním vztahům KVOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

21/2016 – Informace k šetření podnětu z oblasti zpracování osobních údajů ve zdravotnictví

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4.

22/2016 – Informace týkající se systému Visapoint

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

23/2016 – Informace k šetření podnětu z oblasti činnost orgánů ochr. veřejného zdraví – hluk ze střelnice

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.

24/2016 – Informace z návštěvy zařízení Penzion Spokojené stáří Luhačovice

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.

25/2016 – Informace k šetření podnětů z oblasti Správa na úseku podnikání, ochrana spotřebitele, ČOI

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.

26/2016 – Informace k šetření podnětu podnětu z oblasti činnost Vězeňské služby ČR

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4. úřední záznam.

27/2016 – Informace z oblasti rozpočtu KVOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

28/2016 – Informace k šetření podnětu z oblasti činnost Vězeňské služby ČR

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

29/2016 – Informace z oblasti rozpočtu

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

30/2016 – Práva osob se zdravotním postižením

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2.

32/2016 – Informace k šetření podnětu z oblasti sousedské spory

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.

33/2016 – Zaslání zprávy z návštěv věznic

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

34/2016 – Informace z šetření podnětu z oblasti činnosti orgánů soc. právní ochrany dětí

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

35/2016 – Informace k žalobě podané VOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

36/2016 – Informace k počtu případů z oblasti činnost Policie ČR

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

38/2016 – Žádost o zaslání Ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol KVOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3. Příloha4. Příloha5. Příloha6. Příloha7. Příloha8. Příloha9. Příloha10. Příloha10a.

39/2016 – žádost o zaslání závazného pokynu policejního prezidenta č. 166 o provádění vykázání

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.

40/2016 – Zaslání sborníku Stanovisek VOP z oblasti vězeňství

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

41/2016 – Žádost o tiskovou zprávu k rozhodčím doložkám v nájemních smlouvách

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

52/2016 – Žádost o zaslání závazného pokynu policejního prezidenta č. 166 o provádění vykázání

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.

53/2016 – Žádost o informace k fotovoltaické elektrárně

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1.

54/2016 – Žádost zaslání letáků VOP

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2.

55/2016 – Žádost o informace ke změnám správního řádu

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2.

56/2016 – Žádost o zaslání sborníku stanovisek VOP Vězeňství

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2.

57/2016 – Žádost o informace o postupu orgánů činných v trestním řízení

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Odvolání. Odpověď na odvolání.

58/2016 – Žádost o informace ke spisu z oblasti úpravy styku s dítětem

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Odpověď2

59/2016 – Žádost o zaslání sborníku stanovisek VOP Vězeňství

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2. Příloha3.

60/2016 – Žádost o informace k šetření podnětu z oblasti hlukové zátěže

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2.

61/2016 – Žádost o informace ke spisu z oblasti pozemkových úprav

Žádost o informace. Příloha1-1část. Příloha1-2část. Příloha2. Odpověď na žádost.

62/2016 – Žádost o informace z oblasti pracovně-právní

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Odvolání. Odpověď na odvolání.

63/2016 – Žádost o informace ke spisu z oblasti stavební řízení

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2.

64/2016 – Žádost o informace ze spisů z oblasti znalecké agendy, důchody, sociální zabezpečení

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Dopnění Informace1. Příloha1. Příloha2. Příloha3.

65/2016 – Žádost o zaslání Souhrnné zprávy VOP věznice 2016

Žádost o informace. Odpověď na žádost. Příloha1. Příloha2.

66/2016 – Žádost o informace z oblasti PČR

Žádost o informace. Odpověď na žádost.

zpět