AKTUÁLNĚ: Připojte se na naši konferenci PŘÍSTUPNOST A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2010

Informace podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2010

Činnost ochránce na legislativním poli

Využití systému datových schránek v Kanceláři veřejného ochránce práv

Vozový park Kanceláře veřejného ochránce práv

Datová schránka Kanceláře veřejného ochránce práv v lednu 2010

Počty PC a notebooků v Kanceláři veřejného ochránce práv

Zaměstnanost v Kanceláři veřejného ochránce práv

Třídění odpadů v Kanceláři veřejného ochránce práv

zpět