AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Rodina, zdravotnictví a práce

Odbor rodiny, zdravotnictví a práce vyřídí ročně okolo 1200 podnětů, z nichž přibližně 50 je od dětí.

Rodina

Lidé nejčastěji hledají pomoc s problémy v oblasti rodinného života, zejména když nejsou spokojeni s postupem orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Tedy např. v situaci, kdy rodič brání druhému rodiči ve styku s dítětem, kdy hrozí odebrání dítěte z rodiny, kdy kolizní opatrovník v soudním řízení nehájí zájem dítěte. Věnujeme se ale i problematice náhradní rodinné péče a stížnostem na podmínky v zařízeních pro děti apod.

Případ umístění dívky do krizového zařízení pro děti

14letá Jana byla na návrh OSPOD umístěna do krizového zařízení pro děti. Napsala ombudsmanovi, že neví, proč v zařízení je, jak dlouho v něm bude, proč byla odebrána z péče otce. Během převozu autem po ní navíc soudní vykonavatel požadoval, aby měla celou dobu ruce na klíně.

Vytkli jsme OSPOD, že s dívkou nekomunikoval lépe a vše jí nevysvětlil, že nezjišťoval, jestli by nemohla být v péči někoho z příbuzných, a kritizovali jsme OSPOD i za to, že nezasáhl proti necitlivému jednání soudního vykonavatele. OSPOD poučil své pracovníky, vyjasnil si se soudním vykonavatelem přístup k dítěti a začal s Janou intenzivně komunikovat.

Úmluva o právech dítěte ve znění srozumitelném dětem

Publikace vytvořená naší kanceláří. Úmluvu o právech dítěte jsme výrazně zjednodušili a doplnili o ilustrace sedmnáctiletého Vojty tak, aby jí rozuměl každý.

Práce a zaměstnanost

Zabýváme se postupem úřadu práce. Především jde o stížnosti na rozhodnutí o podpoře v nezaměstnanosti, o sankčním vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání či o rekvalifikaci. Šetříme ale i činnost inspektorátů práce, např. nedostatečné provedení kontroly zaměstnavatele apod.

Případ vyřazení z evidence úřadu práce

Pan Petr byl sankčně vyřazen z evidence úřadu práce, protože opožděně úřad informoval o lékařem vystavené dočasné neschopnosti. Přišel o podporu v nezaměstnanosti, zdravotní pojištění hrazené státem i možnost žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi. Nepomohlo mu vysvětlení, že když šel od lékaře, byl už úřad práce zavřený, další den se tam jeho družka nedovolala a neschopenku proto na úřad odnesla až třetí pracovní den.

Vytkli jsme úřadu práce, že měl posoudit míru závažnosti porušení povinností a zvážit, jestli je trest v podobě vyřazení z evidence přiměřený. Úřad práce trval na svém, ale pan Petr se nevzdal. S pomocí našich zpráv a argumentace se obrátil na soud a vyhrál. Soud sankční vyřazení z evidence úřadu práce zrušil.

Zdravotnictví

V oblasti zdravotnictví lidé hledají pomoc ombudsmana především v souvislosti se zdravotním pojištěním, ale také se stížnostmi na péči o zdraví.

Případ úhrady pobytu v lázních

Pan Milan měl jet do lázní. Zdravotní pojišťovna schválila úhradu jeho pobytu. Vzhledem k tomu, že je kvůli mozkové příhodě omezen v pohyblivosti, požádal o úhradu pobytu své manželky jako průvodce. Zdravotní pojišťovna to však neschválila.

Po naší výzvě pojišťovna znovu zhodnotila reálnou potřebu doprovodu pana Milana v lázních a přislíbila, že pobyt manželky uhradí.

Podívejte se na výstupy z naší činnosti nebo si vyhledejte naše zajímavé případy.

Řešíte podobnou situaci a domníváte se, že vám ombudsman může pomoct?

Podejte podnět