AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Historie úřadu ombudsmana

2022
Zástupce ombudsmana JUDr. Vít Alexander Schorm
2020
Ombudsman JUDr. Stanislav Křeček a zástupkyně ombudsmana Mgr. Monika Šimůnková
2014
Ombudsman Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., zástupce ombudsmana JUDr. Stanislav Křeček
2010
Ombudsman JUDr. Pavel Varvařovský, zástupkyně ombudsmana RNDr. Jitka Seitlová
2000
První český ombudsman JUDr. Otakar Motejl, zástupkyně ombudsmana Mgr. Anna Šabatová
1999
Český veřejný ochránce práv byl zřízen zákonem č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv (dále také zákon). Návrh zákona schválila Poslanecká sněmovna PČR těsnou většinou dne 4. 11. a Senát dne 8. 11. 1999.
20. století
Největšího rozvoje dosáhla instituce ombudsmana ve 20. století. Zejména po 2. světové válce vznikla v různých modifikacích závislých především na historickém a politicko-společenském vývoji konkrétní země téměř ve 100 státech světa.
1809
Od roku 1809 byla instituce ombudsmana poprvé pevně zakotvena ve švédské ústavě, kdy byla definována jako orgán parlamentu dohlížející na to, jak soudci, vládní a ostatní úředníci zachovávají zákony a jiné právní předpisy.
1713
Od roku 1713 měl tento ombudsman dbát především na správné chování královských úředníků.
18. století
Funkci prvního „skutečného“ ombudsmana (pokud pomineme některé podobné činnosti římských tribunů lidu či středověkých panovníků) zřídil v 18. století švédský král Karel XII.