AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Veřejný pořádek

Zabýváme se velkou škálou témat: přestupky (dopravními i proti občanskému soužití), dopravně-správní agendou, která zahrnuje problematiku veřejných cest, ale také dopravní značení, řidičská oprávnění apod., ochranou spotřebitele, evidencí obyvatel a s tím souvisejícím vydáváním občanských průkazů, cestovních pasů, činností matrik aj.

Věnujeme se také pozemkovému právu, tj. hlavně činnosti katastrálních a pozemkových úřadů. Řešíme problémy ve státní službě a ve služebním poměru, poskytování informací, ochranu osobních údajů nebo postup Policie ČR (když nekoná jako orgán činný v trestním řízení).

Ročně vyřídíme více než 2000 podnětů.

Případ nepřístupné cesty k chatě

Pan Jiří vlastní chatu, ale nemohl se k ní dostat. Majitel sousední nemovitosti totiž provedl na obecní cestě takové úpravy, že přestala být sjízdná k chatě pana Jiřího. Zjistili jsme, že řízení o existenci veřejně přístupné účelové komunikace běží už 10 let a za tu dobu úřad nezjistil stav věci, neprovedl řádné dokazování. Ačkoli terénní úpravy brání provozu na cestě, úřad nezahájil ani řízení o odstranění překážky.

Obrátili jsme se na krajský úřad, jako jeho nadřízený orgán, a upozornili ho na nečinnost. Krajský úřad zasáhl a nařídil úřadu ověřit, jestli je cesta i nadále přehrazena terénními úpravami. Pokud ano, nařídil úřadu, aby ihned zahájil řízení o odstranění překážky a zajistil zprůjezdnění cesty.

Případ nahrávání veřejné schůze starosty k projektu obce

Pan Marek se v sousední vesnici zúčastnil jednání k budování kanalizace. Šlo o veřejnou schůzi svolanou starostou za účasti zpracovatele projektu, úředníků a investičního poradce. Pan Marek si pořizoval videozáznam, ale starosta přítomným sdělil, že podle Policie ČR nesmí pan Marek schůzku natáčet. Když s tím pan Marek nesouhlasil, přivolal starosta policii, která ho vyzvala, aby natáčení ukončil. Když neuposlechl, zajistili ho a s nasazenými pouty odvezli na služebnu.

Upozornili jsme krajského ředitele Policie ČR, že jednání bylo v záležitosti veřejného zájmu, bylo veřejné, takže pořizování videozáznamu není protiprávním jednáním. Policie pochybení uznala, panu Markovi se omluvila a policisté byli poučeni, jak mají v obdobných případech postupovat.

Pěstounka nemohla požádat o pas pro svěřené dítě

Paní Magda je pěstounka a se svěřeným dítětem chtěla jet v létě k moři. Zjistila ale, že to není tak snadné. Aby mohla požádat o pas pro dítě, musela k tomu mít souhlas soudu, protože nejde o „běžnou záležitost“, o které by mohl pěstoun rozhodnout sám. Tím se ale podání žádosti o pas odkládá.

Dospěli jsme k závěru, že cestování dětí do ciziny dnes není ničím mimořádným, školní i rodinné výlety do zahraničí jsou běžné, takže souhlas soudu by neměl být vyžadován. Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti po našem upozornění praxi změnilo, takže k podání žádosti o pas pro dítě stačí pěstounovi souhlas zákonného zástupce, případně potvrzení orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Případ obtěžování úřady kvůli problémovému jmenovci

Pan Jiří z Moravy zjistil, že v jiném okrese žije jeho jmenovec, který se navíc narodil ve stejný den. Dozvěděl se to od exekutora, který hledal toho druhého. Vše se vysvětlilo po kontrole občanského průkazu, protože pan Jiří má v rodném čísle za lomítkem jiné číslice, než jeho jmenovec. Jenže přicházeli další exekutoři a další vysvětlování. Jednou pana Jiřího dokonce zadržela policie, protože po jeho jmenovci bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Vyvrcholilo to výzvou k odevzdání řidičského průkazu, protože mu měl být uložen zákaz řízení motorových vozidel na dobu 20 měsíců.

Ukázalo se, že úředníci nezkontrolovali osobní údaje – když souhlasilo jméno a datum narození, jiná adresa je netrápila, říkali si, že se asi přestěhoval. Po našem zásahu se panu Jiřímu omluvili a slíbili, že si budou osobní údaje v registru obyvatel ověřovat pečlivěji.

Případ smlouvy po telefonu a nekalých obchodních praktik

Pan Václav dostal po telefonu nabídku na odběr potravinového doplňku. Byl přesvědčen, že se k pravidelnému odběru výrobku nezavázal, ale obchodní společnost trvala na tom, že po telefonu uzavřel kupní smlouvu, a požadovala po něm peníze. Pan Václav od smlouvy odstoupil a stěžoval si Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Podle inspekce se ale o nekalé obchodní praktiky nejednalo.

Po analýze nahrávek rozhovorů jsme dospěli k opačnému závěru a jednali jsme o tom s inspekcí. Trvali jsme na tom, že musí postupovat efektivně. Inspekce nakonec zahájila kontrolu obchodní společnosti, nekalé obchodní praktiky prokázala a přiměla společnost, aby vše napravila a jednala podle zákona.

Podívejte se na výstupy z naší činnosti nebo si vyhledejte naše zajímavé případy.

Řešíte podobnou situaci a domníváte se, že vám ombudsman může pomoct?

Podejte podnět