AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zástupce veřejného ochránce práv

JUDr. Vít Alexander Schorm

Funkční období od 1. listopadu 2022.

Vít Alexander Schorm se narodil dne 26. března 1973 v Brně. Tamtéž studoval obor matematika na Gymnáziu třída kapitána Jaroše a následně pokračoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Později absolvoval postgraduální studijní program na Univerzitě Paříž I – Panthéon-Sorbonne, a to v oboru srovnávací veřejné právo evropských států, a také francouzskou Národní správní školu.

Působil jako poradce předsedy Nejvyššího soudu Otakara Motejla (1996–1998), vedoucí kanceláře místopředsedy vlády Pavla Rychetského (1998–2000) a vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku (2002–2022).

Během výkonu posledně zmíněné funkce mu v Radě Evropy mnohokrát připadla úloha předsedy expertního výboru v rámci mezivládní spolupráce, ať šlo například o Řídící výbor pro lidská práva, Výbor pro reformu ESLP či pracovní skupiny k sociálním právům nebo k výběru kandidátů a volbě soudců ESLP.

V posledních letech také koordinoval vládní zmocněnce smluvních států pro zastupování před ESLP.

Nebyl členem politické strany nebo hnutí. Rád chodí po horách a fotografuje. Hovoří vedle češtiny také anglicky, francouzsky a španělsky.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ho zvolila zástupcem veřejného ochránce práv dne 26. října 2022.

Od 1. února 2023 má zástupce ombudsmana na starosti níže vyjmenované oblasti.

Zástupce veřejného ochránce práv má na starosti

 • Ochrana dětí, mládeže a rodiny
  Činnost orgánů OSPOD, ústavní výchova, dávky pěstounské péče
 • Věci cizinců
  Pobyt cizinců, azylové řízení a integrace azylantů, rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o zajištění, konzulární služba aj.
 • Státní správa soudnictví
  Průtahy v soudním řízení, nevhodné chování soudních osob, Probační a mediační služba aj.
 • Správa státního zastupitelství
  Správa státního zastupitelství, nevhodné chování a porušení etiky
 • Ochrana práv osob se zdravotním postižením
  Přístupnost, rovnost před zákonem, ochrana před mučením a násilím, nezávislý způsob života a zapojení do společnosti a další
 • Dohled nad místy, kde se nacházejí osoby omezené na svobodě
  Vězeňská zařízení, policejní cely, ochranná nebo ústavní výchova, zajištění cizinců, sledování vyhoštění, azylová zařízení, zařízení sociálních služeb, zdravotnická zařízení, zařízení sociálně-právní ochrany dětí a další
 • Ochranné léčení
 • Sociální služby
 • Veřejné opatrovnictví
 • Sociální práce na obci
 • Činnost Vězeňské služby ČR
 • Školství
  Správa na úseku školství, akademická samospráva aj.
 • Konzulární služba, superlegalizace a ostatní působnost MZV
 • Soudní rozhodování ve věcech cizinců