AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zástupkyně veřejného ochránce práv

Mgr. Monika Šimůnková

Funkční období od 4. prosince 2019

Narodila se 25. 12. 1972 v Praze.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Patří k předním odborníkům na právní ochranu dětí.

V rámci studia absolvovala roční stipendijní pobyt na univerzitě v německém Pasově. V roce 2002 úspěšně složila advokátní zkoušku a působila v řadě právnických kanceláří.

V letech 2004 – 2010 pracovala jako právnička a zástupkyně ředitelky Nadace Naše dítě. Věnovala se zde řadě projektů na ochranu dětských práv, byla členkou představenstva mezinárodní organizace v oblasti dětských práv EURONET se sídlem v Bruselu. Je také zakladatelkou Linky právní pomoci Nadace Naše dítě, za níž obdržela společně s nadací v roce 2006 cenu Právník roku v kategorii rodinné právo.

V roce 2011 byla jmenována zmocněnkyní vlády pro lidská práva. Tuto funkci vykonávala takřka tři roky a věnovala se zejména problematice sociálního vyloučení, ochraně dětí, seniorů, lidí s postižením a národnostním menšinám. Zaměřila se též na oblast školství, zajímala se o vězeňství a práva lidí v zařízeních, v nichž dochází k omezení svobody. Iniciovala českou verzi kampaně Rady Evropy „Jedno z pěti – Stop sexuálnímu zneužívání dětí“ a např. také vznik sekce pro děti na webových stránkách ombudsmana. Vedla několik delegací ČR při obhajobě zpráv o dodržování lidských práv a plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv např. před Výborem OSN pro práva dítěte, Radou OSN pro lidská práva, Radou Evropy aj.

V roce 2014 získala podruhé cenu Právník roku, tentokrát v kategorii občanská a lidská práva.

V letech 2016 – 2018 působila jako poradkyně ministrů školství mládeže a tělovýchovy pro oblasti společného vzdělávání a souvisejících témat. Cenné zahraniční zkušenosti k tomuto tématu získala na stáži v rámci programu americké vlády International Visitor Leadership Program v oblasti Podpory menšin ve vzdělávání.

Lidskoprávním tématům se věnovala i jako právnička v Českém helsinském výboru.

V současné době je členkou Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva, pracovní skupiny k porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů a zapojila se do aktivity na podporu přijetí zákona o odškodnění nezákonně sterilizovaných žen. V souvislosti s ochranou práv dětí v soudních řízeních a větší podporou rodiny se podílí na snahách o zlepšení podmínek rodinněprávního a opatrovnického soudnictví, a to i v souvislosti s postavením osob omezených ve svéprávnosti.

Hovoří německy a anglicky. Své odborné znalosti a dovednosti si dále rozšířila mediačním výcvikem Řešení konfliktu technikou mediace u Asociace mediátorů.

Zástupkyně veřejného ochránce práv má na starosti

 • Ochrana práv dětí a rodiny
  Činnost orgánů OSPOD, ústavní výchova, dávky pěstounské péče
 • Práce a zaměstnanost
  Kontrola orgánů inspekce práce, činnost úřadu práce
 • Cizinecké věci
  Pobyt cizinců, azylové řízení a integrace azylantů, rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o zajištění, konzulární služba aj.
 • Zdravotnictví
  Pojistné na zdravotní pojištění a činnost zdravotních pojišťoven, péče o zdraví
 • Samospráva
  Dozor a kontrola státu nad územní samosprávou, její ochrana, územní členění
 • Školství
  Správa na úseku školství, akademická samospráva aj.
 • Činnost Policie ČR
 • Činnost Vězeňské služby ČR
 • Právo na informace
 • Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Veřejné opatrovnictví
 • Dohled nad místy, kde se nacházejí osoby omezené na svobodě
 • Ochrana práv osob se zdravotním postižením
 • Další:
  sociální služby, právo sdružovací a shromažďovací, registrace církví, práva menšin, Národní bezpečnostní úřad, svoboda projevu, správa na úseku tisku, činnost RRTV, konzulární služba aj.