AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zaměstnanci a organizační struktura

Organizační struktura Kanceláře veřejného ochránce práv (dále i jen „Kancelář“) je upravena Organizačním řádem. V čele Kanceláře je vedoucí, který svou činnost vykonává podle pokynů veřejného ochránce práv.

Kancelář se člení na tyto organizační útvary: Vedoucí Kanceláře, sekretariát veřejného ochránce práv a jeho zástupce, právní sekce, odbor administrativních a spisových služeb, odbor vnitřní správy a odbor péče o zaměstnance.

Vedoucímu Kanceláře jsou přímo podřízeny:

 • sekretariát vedoucího Kanceláře,
 • samostatný referát dětské skupiny
 • útvar interního auditu.

Právní sekce se dále člení na:

 • sekretariát právní sekce,
 • úsek výzkumu,
 • odbor stavebního řádu a životního prostředí,
 • odbor veřejného pořádku a místní správy,
 • odbor dohledu nad omezovaním osobní svobody,
 • odbor sociálního zabezpečení,
 • odbor rovného zacházení,
 • odbor justice, migrace a financí,
 • odbor rodiny, zdravotnictví a práce,
 • odbor metodiky a analýz,
 • odbor ochrany práv osob se zdravotním postižením

Odbor administrativních a spisových služeb se dále člení na:

 • oddělení administrativních služeb a
 • oddělení spisových služeb.

Odbor vnitřní správy se dále člení na:

 • oddělení ekonomické,
 • samostatný referát personální a EP,
 • samostatný referát informatiky a IT,
 • samostatný referát správy budovy a
 • samostatný referát dopravy.