AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Strategie rozvoje

Úkolem Kanceláře je poskytovat ochránci servis a podporu nezbytnou k naplnění jeho poslání, kterým je:

  • pomoc lidem a ochrana jejich práv
  • podpora dobré správy
  • prevence špatného zacházení
  • usilování o společnost bez předsudků

Naším cílem je být respektovanou, nestrannou, profesionální a otevřenou institucí, která přispívá k dobré správě věcí veřejných a k ochraně základních práv a důstojnosti lidí.

Vytyčili jsme si proto tyto strategické cíle:

  • efektivní systém řízení a rozvoje lidských zdrojů
  • efektivní systém řízení kvality
  • efektivní systém hospodárného využívání prostředků způsobem šetrným k životnímu prostředí