AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Povinně zveřejňované informace

Název

Kancelář veřejného ochránce práv

Důvod a způsob založení

Kancelář veřejného ochránce práv byla založena k organizačnímu, odbornému a technickému zabezpečení činnosti veřejného ochránce práv Statutem kanceláře veřejného ochránce práv účinným od 1. března 2013, vydaným ochráncem na základě § 25 zákona č. 349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv.

Kontaktní spojení

Veškeré kontaktní údaje vč. možnosti vyhledání v mapě, trasovačů a informací o přístupu handicapových osob jsou zveřejněny na stránce Kontakt v sekci Kontakty.

Kontaktní poštovní adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno.

Úřední hodiny: Kancelář veřejného ochránce práv nemá vymezené úřední hodiny. Příjem podnětů veřejnému ochránci práv je v budově Kanceláře veřejného ochránce práv denně v pracovní dny od 8:00 hod do 16:00 hod.

Provozní doba podatelny:  Po - Pá    8:00 – 16:00 h

Telefonní spojení:
Ústředna, vrátnice Kanceláře veřejného ochránce práv – 542 542 111
Sekretariát vedoucího Kanceláře veřejného ochránce práv – 542 542 555
Informace o podnětech veřejnému ochránci práv – 542 542 888.

Čísla faxu: Podatelna Kanceláře veřejného ochránce práv – 542 542 112.

Adresa internetové stránky:
Kancelář veřejného ochránce práv nemá vlastní internetovou stránku. Informace o Kanceláři veřejného ochránce práv jsou uvedeny v samostatné sekci na internetové stránce veřejného ochránce práv www.ochrance.cz.

Adresa e-podatelny: podatelna@ochrance.cz

ID datové schránky: jz5adky

Další elektronické adresy: viz Kontakty

Příjem žádostí a dalších podání: Příjem stížností na Kancelář veřejného ochránce práv je na kontaktní poštovní adrese nebo osobně na podatelně v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno

Případné platby lze poukázat\ na číslo účtu Kanceláře veřejného ochránce práv: 41123621/0710

Kanceláře veřejného ochránce práv: 70836981
DIČ Kancelář veřejného ochránce práv není plátcem DPH.

Seznam hlavních dokumentů

Žádosti o informace

Za vyřizování žádostí o informace, vztahující se k činnosti Kanceláře veřejného ochránce práv dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je odpovědný vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv.

Další informace vč. sazebníku úhrad za poskytování informací najdete na stránce Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb..

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem stížností na Kancelář veřejného ochránce práv je na kontaktní poštovní adrese nebo osobně na podatelně v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno.

Popisy postupů – návody na řešení životních situací

S ohledem na zákonem vymezený účel (slouží k organizačnímu, odbornému a technickému zabezpečení činnosti veřejného ochránce práv) nemá Kancelář veřejného ochránce práv žádné vlastní postupy či návody.

Možnosti řešení životních situací jsou zveřejněny v samostatné části webu ochránce.

Vydané právní předpisy

Kancelář veřejného ochránce práv nevydává žádné vlastní právní předpisy.

Licenční smlouvy

Kancelář veřejného ochránce práv není poskytovatelem žádné licence.