AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Dohled nad omezováním osobní svobody

Ombudsman je tzv. národním preventivním mechanismem a chrání lidi omezené na svobodě před špatným zacházením. Odbor dohledu nad omezováním osobní svobody proto provádí návštěvy míst, kde se lidé omezení na svobodě nacházejí nebo mohou nacházet.

Ombudsman:

  • sleduje zacházení s těmito lidmi a podmínky v zařízeních.
  • upozorňuje na zjištěné dílčí i systémové nedostatky a prosazuje jejich nápravu.
  • vzdělává odbornou i širokou veřejnost a spolupracuje s dalšími aktéry na prevenci špatného zacházení.

Jak probíhají návštěvy zařízení?

Návštěvy zařízení jsou zpravidla neohlášené. Návštěvy provádíme v jakémkoli denním čase a i ve dnech pracovního klidu.

Můžeme vstupovat do všech míst v zařízení, nahlížet do veškeré dokumentace, včetně zdravotnické, a dotazovat se zaměstnanců zařízení. Můžeme vést rozhovory s pacienty, dětmi, klienty či vězněnými osobami, aniž by u toho byla jakákoliv třetí osoba.

Při návštěvách spolupracujeme s externími odborníky z řad lékařů různých specializací, zdravotních sester, experty z oblasti sociálních služeb, speciálními pedagogy apod.

Každé navštívené zařízení od nás dostane zprávu shrnující naše zjištění a doporučení. Po ukončení komunikace se zařízením zprávu z návštěvy zařízení spolu s vyjádřením zařízení zveřejňujeme.

Naše zjištění a doporučení z vícero návštěv zobecňujeme v souhrnných zprávách z návštěv zařízení. Předkládáme tak dobrou praxi i nenavštíveným zařízením a s požadavky na systémové změny se obracíme na ministerstva.

Počty provedených návštěv zařízení

Rok2006—20172018201920202021
Počet návštěv40927251932

Chcete vidět co a proč to děláme?

Podívejte se na výstupy z naší činnosti nebo si vyhledejte naše zajímavé případy.

Potřebujete pomoc ombudsmana?

Podejte podnět