AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Dohled nad omezováním osobní svobody

Ombudsman je tzv. národním preventivním mechanismem a chrání lidi omezené na svobodě před špatným zacházením. Odbor dohledu nad omezováním osobní svobody proto provádí návštěvy míst, kde se lidé omezení na svobodě nacházejí nebo mohou nacházet.

Jak probíhají návštěvy zařízení?

Návštěvy zařízení jsou zpravidla neohlášené. Návštěvy provádíme v jakémkoli denním čase a i ve dnech pracovního klidu.

Můžeme vstupovat do všech míst v zařízení, nahlížet do veškeré dokumentace, včetně zdravotnické, a dotazovat se zaměstnanců zařízení. Můžeme vést rozhovory s pacienty, dětmi, klienty či vězněnými osobami, aniž by u toho byla jakákoliv třetí osoba.

Při návštěvách spolupracujeme s externími odborníky z řad lékařů různých specializací, zdravotních sester, experty z oblasti sociálních služeb, speciálními pedagogy apod.

Každé navštívené zařízení od nás dostane zprávu shrnující naše zjištění a doporučení. Po ukončení komunikace se zařízením zprávu z návštěvy zařízení spolu s vyjádřením zařízení zveřejňujeme. Zprávy z jednotlivých návštěv zařízení jsou dostupné v Evidenci stanovisek ochránce (oblast práva 801 a násl.) či v mapě navštívených zařízení.

Naše zjištění a doporučení z vícero návštěv zobecňujeme v souhrnných zprávách z návštěv zařízení. Předkládáme tak dobrou praxi i nenavštíveným zařízením a s požadavky na systémové změny se obracíme na ministerstva.

Počty provedených návštěv zařízení

Rok2006—201720182019202020212022
Počet návštěv4092725193236

Chcete vidět co a proč to děláme?

Podívejte se na výstupy z naší činnosti nebo si vyhledejte naše zajímavé případy.

Potřebujete pomoc ombudsmana?

Podejte podnět