AKTUÁLNĚ: Kvůli COVID-19 je vstup veřejnosti do Kanceláře veřejného ochránce práv možný v pondělí a ve středu v 8:00 – 16:00

Dohled nad omezováním osobní svobody

Ombudsman je tzv. národním preventivním mechanismem a chrání lidi omezené na svobodě před špatným zacházením. Odbor dohledu nad omezováním osobní svobody proto provádí návštěvy míst, kde se lidé omezení na svobodě nacházejí nebo mohou nacházet.

Takovými místy jsou nejen věznice a policejní cely, ale také zařízení pro děti, domovy pro seniory, zařízení pro lidi se zdravotním postižením, léčebny pro dlouhodobě nemocné, psychiatrické nemocnice, kojenecké ústavy, zařízení pro zajištění cizinců aj..

Co je to národní preventivní mechanismus?

Kromě toho vyřizujeme zejm. stížnosti vězněných osob, pacientů psychiatrických nemocnic, kteří vykonávají ústavní ochranné léčení a cizinců ze zařízení pro cizince. Dohlížíme také na provádění vyhoštění cizinců.

Návštěvy zařízení jsou zpravidla neohlášené, vedoucí zařízení je informován až přímo na místě o zahájení návštěvy. Návštěvy provádíme v jakémkoli denním čase, například i v nočních hodinách nebo brzy ráno, v pracovních dnech, ale podle potřeby i o víkendu. Můžeme vstupovat do všech míst v zařízení, nahlížet do veškeré dokumentace zařízení (včetně zdravotnické dokumentace osob, kteří zde pobývají.. Máme oprávnění dotazovat se zaměstnanců, vést rozhovory s pacienty, dětmi, klienty či vězněnými osobami, aniž by u toho byl kdokoli z personálu. Při přípravě, v průběhu i při vyhodnocování zjištění z návštěv spolupracujeme s externími odborníky – lékaři, psychiatry, zdravotními sestrami, experty z oblasti sociálních služeb apod.

Každé navštívené zařízení od nás dostane zprávu shrnující naše zjištění a jednáme s ním o odstranění nedostatků. Po ukončení komunikace se zařízením zprávu z návštěvy zařízení spolu s vyjádřením zařízení zveřejňujeme.

Svá zjištění a doporučení týkající se podmínek v určitém typu zařízení zobecňujeme v souhrnných zprávách z návštěv. Návrhy na zlepšení zjištěného stavu směřuje jak k samotným zařízením a jejich zřizovatelům, tak i k ústředním orgánům státní správy.

Počty provedených návštěv zařízení

Rok2006—2016201720182019
Počet návštěv387222725

Typy navštívených zařízení

2006—2016201720182019
Vězeňská zařízení33223
Policejní cely86463
Zařízení pro děti64319
Zařízení pro cizince15001
Zařízení pro azylanty410
Zařízení sociálních služeb1296143
Zdravotnická zařízení56645

Mapy navštívených zařízení

Podívejte se na výstupy z naší činnosti nebo si vyhledejte naše zajímavé případy.

Potřebujete pomoc ombudsmana?

Podejte podnět

Aktuálně

Detence

Aktualizace mezinárodních vězeňských pravidel

Ve výčtu relevantních dokumentů upravujících téma omezení osobní svobody ve vězení nesmí chybět základní dokumenty, které byly vytvořeny na půdě mezinárodních organizací a mají povahu toliko doporučení – tzv. soft law. Jejich význam spočívá v tom, že představují základní vodítka pro tvorbu, aplikaci a interpretaci vnitrostátních právních předpisů. Tyto dokumenty jsou živé, reagují na stále se měnící svět za mřížemi. Dva z těchto významných dokumentů byly v nedávné době aktualizovány.

Detence

Mezinárodní den podpory obětem násilí

Ombudsman působí dlouhodobě jako často jediná státní instituce, která má v popisu práce bránit špatnému zacházení s lidmi, kteří jsou z různých důvodů omezeni na svobodě. Ať se jedná o klienty sociálních služeb, uvězněné či o pacienty léčeben nebo psychiatrických nemocnic. Ombudsman nejen dohlíží, jak je s těmito lidmi zacházeno, ale především upozorňuje na všechna pochybení, ke kterým mnohdy dochází jednoduše proto, že je české zákony umožňují a tolerují. Na tyto systémové problémy je vhodné upozornit právě dnes, kdy si připomínáme Mezinárodní den podpory obětem násilí. Již čtrnáct let se snažíme, aby těchto obětí bylo co nejméně. Pomohly by také systémové změny, o které se již několik let snažíme. Rozhodli jsme se proto upozornit na několik aspektů prevence, které dlouhodobě unikají pozornosti veřejnosti.

Další aktuality