Rozpočet a výsledky hospodaření

Rozpočet

Rok 2024: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):

Název ukazatele Schválený rozpočet
Příjmy celkem 250
Výdaje celkem 153 400
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 91 264
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 30 847
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 836
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 83 270
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
           podíl rozpočtu Evropské unie 0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
           podíl prostředků finančních mechanismů 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 5 500

Rok 2023: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):

Název ukazatele Rozpočet po změnách Skutečnost %

Příjmy celkem

7 244 8 849 122

Výdaje celkem

162 240 165 297

102

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 97 389 98 251 101
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 32 646 31 849 98

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

1 780 1 813 102

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

88 595 90 105 102

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

0 0 -

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

0 0 -

v tom: ze státního rozpočtu

0 0 -

             podíl rozpočtu Evropské unie

0 0 -

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financované z prostředků finančních mechanismů celkem

8 228 9 860 120

v tom: ze státního rozpočtu

1 234 1 479 120

             podíl prostředků finančních mechanismů

6 994 8 381 120
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 5 500 7 868 143

Rok 2023: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):

Název ukazatele Schválený rozpočet
Příjmy celkem 7 244
Výdaje celkem 162 240
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 97 387
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 32 646
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 780
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 88 595
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
           podíl rozpočtu Evropské unie 0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 8 228
v tom: ze státního rozpočtu 1 234
           podíl prostředků finančních mechanismů 6 994
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 5 500

Rok 2022: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):

Název ukazatele Rozpočet po změnách Skutečnost %

Příjmy celkem

8 073 6 625 82

Výdaje celkem

160 838 161 044

100

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 95 818 96 644 101
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 32 219 31 521 98

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

1 766 1 788 101

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

87 914 88 749 101

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

0 0 -

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem

383 163 43

v tom: ze státního rozpočtu

57 24 43

             podíl rozpočtu Evropské unie

325 138 43

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financované z prostředků finančních mechanismů celkem

8 822 10 400 118

v tom: ze státního rozpočtu

1 323 1 560 118

             podíl prostředků finančních mechanismů

7 498 8 840 118
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 5 500 3 178 58

Rok 2021: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):

Název ukazatele Schválený rozpočet
Příjmy celkem 9 821
Výdaje celkem 169 138
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 95 815
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 31 988
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 1 748
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 86 989
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 1 260
v tom: ze státního rozpočtu 189
podíl rozpočtu Evropské unie 1 071
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 10 000
v tom: ze státního rozpočtu 1 500
podíl prostředků finančních mechanismů 8 500
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 8 346

Rok 2020: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):

Název ukazatele Rozpočet po změnách Skutečnost %
Příjmy celkem 490 4 558 930
Výdaje celkem 152 615 170 912 112
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 88 773 96 062 108
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 29 993 31 212 104
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 1 635 1 725 106
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 81 329 85 814 106
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 0 0 -
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 283 14 788 5 233
v tom: ze státního rozpočtu 42 2 793 6 589
podíl rozpočtu Evropské unie 240 11 995 4 993
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financované z prostředků finančních mechanismů celkem 0 8 036 X
v tom: ze státního rozpočtu 0 1 205 X
podíl prostředků finančních mechanismů 0 6 830 X
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 2 654 16 195 610

Rok 2020: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):

Název ukazatele Schválený rozpočet
Příjmy celkem 490
Výdaje celkem 152 615
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 88 773
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 29 993
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 1 635
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 81 329
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 283
v tom ze státního rozpočtu 42
podíl rozpočtu Evropské unie 240
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 0
v tom ze státního rozpočtu 0
podíl prostředků finančních mechanismů 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 2 654

Rok 2019: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):

Název ukazatele Rozpočet po změnách Skutečnost %
Příjmy celkem 11 519 8 054 70
Výdaje celkem 171 093 165 340 97
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 93 284 89 260 96
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 31 287 29 302 94
převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 705 1 609 94
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 84 829 80 160 95
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 0 0 -
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem 2 181 3 527 162
v tom: ze státního rozpočtu 432 720 167
podíl rozpočtu EU 1 749 2 807 161
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financované z prostředků finančních mechanismů celkem 11 200 0 0
v tom: ze státního rozpočtu 1 680 0 0
podíl prostředků finančních mechanismů 9 520 0 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 15 471 17 441 113

Rok 2018: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):

  Rozpočet po změnách Skutečnost %
Příjmy celkem 14 399 6 572 46
Výdaje celkem 159 584 187 240 117
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 81 319 81 675 100
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 27 596 26 934 98
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 498 1 491 100
Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 74 516 74 342 100
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 0 0 -
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 17 643 9 398 53
v tom ze státního rozpočtu 3 394 1 808 53
podíl rozpočtu Evropské unie 14 249 7 590 53
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financované z prostředků finančních mechanismů celkem 0 0 -
v tom ze státního rozpočtu 0 0 -
podíl prostředků finančních mechanismů 0 0 -
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 20 451 49 868 24

Rok 2017: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč)

  Rozpočet po změnách Skutečnost %
Příjmy celkem 9 710 1 563 16
Výdaje celkem 122 313 123 678 101
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci 67 035 68 695 102
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 22 702 22 510 99
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 218 1 231 101
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 60 512 61 313 101
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 0 0 -
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 11 793 3 084 26
v tom: ze státního rozpočtu 2 233 569 26
podíl rozpočtu Evropské unie 9 560 2 515 26
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financované z prostředků finančních mechanismů celkem 0 0 -
v tom: ze státního rozpočtu 0 0 -
podíl prostředků finančních mechanismů 0 0 -
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 13 396 6 967 52

Rok 2016: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč)

  Rozpočet po změnách Skutečnost %
Příjmy celkem 1 191 4 681 393
Výdaje celkem 102 256 112 017 110
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci 59 372 63 676 107
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 20 219 20 919 103
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 807 852 106
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 53 370 56 615 106
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 0 0 -
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 1 253 887 71
v tom: ze státního rozpočtu 211 154 73
podíl rozpočtu Evropské unie 1 041 733 70
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financované z prostředků finančních mechanismů celkem 0 0 -
v tom: ze státního rozpočtu 0 0 -
podíl prostředků finančních mechanistů 0 0 -
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 8 450 5 668 67

Rok 2015: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):

  Rozpočet po změnách Skutečnost %
Příjmy celkem 7 302 6 723 92
Výdaje celkem 112 302 111 559 99
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci 59 262 60 996 103
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 20 048 20 126 100
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 536 551 103
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 53 553 54 947 103
Platy státních úředníků 0 0 0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 5 192 7 037 136
v tom: ze státního rozpočtu 260 352 136
podíl rozpočtu Evropské unie 4 932 6 685 136
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financované z prostředků finančních mechanismů celkem 2 020 0 -
v tom: ze státního rozpočtu 0 0 -
podíl prostředků finančních mechanismů 2 020 0 -
Výdaje vedení v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 12 640 12 328 98

Rok 2014: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):

  Rozpočet po změnách Skutečnost %
Příjmy celkem 8 900 1 482 17
Výdaje celkem 107 395 101 544 95
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci 53 554 54 799 102
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 18 125 18 095 100
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 481 495 103
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 48 050 49 410 103
Platy státních úředníků 0 0 0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 9 000 6 106 68
v tom: ze státního rozpočtu 450 305 68
podíl rozpočtu Evropské unie 8 550 5 801 68
Výdaje vedení v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 13 812 13 025 94

Rok 2012: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):

  Rozpočet po změnách Skutečnost %
Příjmy celkem 350 1 074 298
Výdaje celkem 93 900 85 405 91
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci 47 653 47 653 100
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 16 202 16 202 100
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 425 425 100
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 42 441 42 441 100
Výdaje vedení v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 13 362 9 166 69

Rok 2011: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):

  Rozpočet po změnách Skutečnost %
Příjmy celkem 0 1 074 -
Výdaje celkem 95 264 79 292 83
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci 47 653 44 405 93
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 16 202 14 959 92
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 425 418 98
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 42 441 40 029 94
Výdaje vedení v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 13 100 4 780 57

Rok 2010: Závazné ukazatele kapitoly 309 (v tis. Kč):

  Rozpočet po změnách Skutečnost %
Příjmy celkem 0 1 057 -
Výdaje celkem 104 154 79 008 76
Platy zaměstnanců a ostat. platby za prov. práci 51 865 43 236 83
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 17 634 14 430 82
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 926 806 87
Platy zaměstnanců v pracovním poměru 46 322 39 741 86
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 14 160 7 392 52

Hospodaření Kanceláře veřejného ochránce práv

Závěrečné účty Kanceláře veřejného ochránce práv

Roční zprávy Kanceláře veřejného ochránce práv