Kontakty

Veřejný ochránce práv

JUDr. Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv

Zástupkyně veřejného ochránce práv

Mgr. Monika Šimůnková

zástupkyně veřejného ochránce práv

Sekretariát veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně

Sekretariát veřejného ochránce práv

Marie Uhlerová, tel: (+420) 542 542 777

Sekretariát zástupkyně veřejného ochránce práv

Marie Hemalová, tel: (+420) 542 542 666

Vedoucí sekretariátu veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně

Miroslav Přidal

telefon: (+420) 542 542 779

e-mail: miroslav.pridal@ochrance.cz

Právní asistenti veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně

Miroslav Frýdek

telefon: (+420) 542 542 228

e-mail: miroslav.frydek@ochrance.cz

Barbora Mazalová

telefon: (+420) 542 542 366

e-mail: barbora.mazalova@ochrance.cz

Petra Zdražilová

telefon: (+420) 542 542 308

e-mail: petra.zdrazilova@ochrance.cz

Vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Pavel Pořízek
telefon: (+420) 542 542 554
e-mail: pavel.porizek@ochrance.cz

Sekretariát
telefon: (+420) 542 542 555

Sekce právní

Jana Gregorová
ředitelka sekce
telefon: 542 542 360
fax: 542 542 332
e-mail: jana.gregorova@ochrance.cz

Sekretariát:
Michaela Nováková, tel: 542 542 238
Hana Suská, tel: 542 542 380

Odbor stavebního řádu a životního prostředí

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Zjistěte, jak podat podnět.

Pavel Půček
vedoucí odboru
542 542 358
pavel.pucek@ochrance.cz

Jan Czajkowski
právník (ochrana přírody a krajiny, EIA, báňská správa)
542 542 235
jan.czajkowski@ochrance.cz

Marek Hanák
právník (územní plánování, památková péče, pohřebnictví)
542 542 351
marek.hanak@ochrance.cz

Anežka Hromířová
právnička (územní a stavební řízení)
542 542 485
hromirova@ochrance.cz

Hana Kašpárková
právnička (územní a stavební řízení, ochrana vod)
542 542 278
hana.kasparkova@ochrance.cz

Pavlína Račáková Kupková
právnička (územní a stavební řízení)
542 542 320
pavlina.racakovakupkova@ochrance.cz

Tomáš Maňas
právník (hluk, autorské poplatky)
542 542 397
tomas.manas@ochrance.cz

Stanislava Neubauerová
právnička (územní a stavební řízení)
542 542 381
stanislava.neubauerova@ochrance.cz

Marie Poláčková
právnička (ochrana vod, zeměd. půdní fond, lesy, myslivost)
542 542 384
marie.polackova@ochrance.cz

David Polášek
právník (územní a stavební řízení, ochrana vod, ovzduší, dotace)
542 542 772
david.polasek@ochrance.cz

Martin Studnička
právník (územní a stavební řízení)
542 542 379
martin.studnicka@ochrance.cz

Jana Vašíková
právnička (územní a stavební řízení, památková péče)
542 542 364
jana.vasikova@ochrance.cz

Jitka Večeřová
právnička (územní a stavební řízení, ochrana přírody a krajiny)
542 542 282
jitka.vecerova@ochrance.cz

Odbor veřejného pořádku a místní správy

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Zjistěte, jak podat podnět.

Veronika Gabrišová
vedoucí odboru (ochrana osobních údajů, právo na informace, služební poměry)
542 542 311
veronika.gabrisova@ochrance.cz

Michaela Černínová
právnička (veřejné cesty)
542 542 312
michaela.cerninova@ochrance.cz

Žaneta Zdráhalová
právnička (ochrana spotřebitele)
542 542 331
zaneta.zdrahalova@ochrance.cz

Milan Kocourek
právník (doprava, policie, armáda)
542 542 390
milan.kocourek@ochrance.cz

Petr Lesa
právník (zbraně, obecní samospráva, restituce, právo na informace)
542 542 368
petr.lesa@ochrance.cz

Jakub Martinec
právník (přestupky, služební poměry)
542 542 386
jakub.martinec@ochrance.cz

Tereza Němcová Čáslavská
právnička (ochrana spotřebitele, správa na úseku podnikání, dohled nad exekuční činností)
542 542 325
tereza.nemcova-caslavska@ochrance.cz

Anna Štěpánková
právnička (pozemkové právo)
542 542 383
anna.stepankova@ochrance.cz

Miloš Valášek
právník (matriky, evidence obyvatel, státní občanství)
542 542 343
milos.valasek@ochrance.cz

David Vávra
právník (katastr nemovitostí, pozemkové úřady)
542 542 324
david.vavra@ochrance.cz

Odbor sociálního zabezpečení

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Zjistěte, jak podat podnět.

Jiří Hrubý
vedoucí odboru
542 542 382
jiri.hruby@ochrance.cz

Markéta Babuňková
právnička
542 542 319
babunkova@ochrance.cz

Marek Blecha
právník (dávky pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpora)
542 542 323
marek.blecha@ochrance.cz

Jitka Černá
právnička (důchody, sociální zabezpečení s cizím prvkem)
542 542 281
jitka.cerna@ochrance.cz

Petra Foltasová
právnička (důchody, nemocenské pojištění)
542 542 348
petra.foltasova@ochrance.cz

Kateřina Quittová
právnička
542 542 296
quittova@ochrance.cz

Eva Hodaňová
právnička (důchody)
542 542 370
eva.hodanova@ochrance.cz

Tereza Klobouková
právnička (příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením)
542 542 377
tereza.stoupova@ochrance.cz

Katarína Krajčová
právnička (důchody, dávky pomoci v hmotné nouzi)
542 542 226
katarina.krajcova@ochrance.cz

Pavel Matějíček
právník (důchody, dávky s cizím prvkem)
542 542 362
pavel.matejicek@ochrance.cz

Kateřina Pavlíčková
právnička (důchody, dávky s cizím prvkem, nemocenské pojištění)
542 542 369
katerina.pavlickova@ochrance.cz

Ivana Rejzková
právnička (dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením, dávky státní sociální podpory)
542 542 387
ivana.rejzkova@ochrance.cz

Zuzana Ščuková
právnička (dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením)
542 542 341
zuzana.scukova@ochrance.cz

Odbor justice, migrace a financí

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Zjistěte, jak podat podnět.

Petra Janoušková
vedoucí odboru
542 542 329
petra.janouskova@ochrance.cz

Lenka Horáková
právnička (věci cizinců)
542 542 297
lenka.horakova@ochrance.cz

Martin Hurych
právník (daně, poplatky a cla)
542 542 303
martin.hurych@ochrance.cz

Daniela Konečná
právnička (státní správa soudů)
542 542 391
daniela.konecna@ochrance.cz

Radka Malinová
právnička (daně, poplatky a cla)
542 542 307
radka.malinova@ochrance.cz

Šárka Ošťádalová
právnička (věci cizinců)
542 542 431
sarka.ostadalova@ochrance.cz

Sylvie Pokorná
právnička (poplatky, státní správa soudů)
542 542 349
sylvie.pokorna@ochrance.cz

Josef Stehlík
právník (věci cizinců)
542 542 259
josef.stehlik@ochrance.cz

Beáta Szakácsová
právnička (věci cizinců)
542 542 263
beata.szakacsova@ochrance.cz

Jan Ščučka
právník (daně, poplatky a cla, státní správa soudů)
542 542 359
jan.scucka@ochrance.cz

Veronika Víchová
právnička (věci cizinců)
542 542 229
veronika.vichova@ochrance.cz

Marie Poppeová
právnička (státní správa soudů)
542 542 321
marie.poppeova@ochrance.cz

Odbor rodiny, zdravotnictví a práce

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Zjistěte, jak podat podnět.

Petra Šuplerová
vedoucí odboru
542 542 389
petra.suplerova@ochrance.cz

Eva Hilšerová
právnička (zaměstnanost a inspekce práce, sociálně-právní ochrana dětí, pěstounská péče)
542 542 344
eva.hilserova@ochrance.cz

Klára Ille
právnička (sociálně-právní ochrana dětí)
542 542 304
klara.ille@ochrance.cz

Petra Dostálová
právnička (správa na úseku zdravotnictví)
542 542 350
petra.jelinkova@ochrance.cz

Barbora Jechová
právnička (sociálně-právní ochrana dětí, ústavní výchova)
542 542 310
barbora.jechova@ochrance.cz

Martin Ježek
právník (sociálně-právní ochrana dětí, správa na úseku zdravotnictví)
542 542 398
martin.jezek@ochrance.cz

Marek Kosík
právník (sociálně-právní ochrana dětí)
542 542 371
marek.kosik@ochrance.cz

Nikola Kovářová
právnička (sociálně-právní ochrana dětí)
542 542 202
nikola.kovarova@ochrance.cz

Zuzana Kučerová
právnička (úřady práce, inspekce práce)
542 542 293
zuzana.kucerova@ochrance.cz

Tereza Kulhanová
právnička (sociálně-právní ochrana dětí)
542 542 268
tereza.kulhanova@ochrance.cz

Jana Lazarová
právnička (zaměstnanost)
542 542 291
jana.lazarova@ochrance.cz

Běla Vaverková
právnička (správa na úseku zdravotnictví)
542 542 363
bela.vaverkova@ochrance.cz

Lucie Veselá
právnička (sociálně-právní ochrana dětí)
542 542 258
lucie.vesela@ochrance.cz

Hana Zaplatílková
právnička (sociálně-právní ochrana dětí, pěstounská péče)
542 542 357
hana.zaplatilkova@ochrance.cz

Milena Zmeškalová
právnička (zaměstnanost a inspekce práce, správa na úseku zdravotnictví)
542 542 314
milena.zmeskalova@ochrance.cz

Alice Žižlavská
právnička (sociálně-právní ochrana dětí)
542 542 372
alice.zizlavska@ochrance.cz

Odbor rovného zacházení

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Zjistěte, jak podat podnět.

Veronika Bazalová
vedoucí odboru
542 542 254
veronika.bazalova@ochrance.cz

Hana Brablcová
právnička
542 542 251
hana.brablcova@ochrance.cz

Iva Fellerová Palkovská
právnička
542 542 247
iva.palkovska@ochrance.cz

David Janků
právník
542 542 272
david.janku@ochrance.cz

Eva Kočí Svobodová
právnička
542 542 280
eva.koci@ochrance.cz

Barbara Kubátová
právnička
542 542 249
barbara.kubatova@ochrance.cz

Jana Kvasnicová
právnička
542 542 334
jana.kvasnicova@ochrance.cz

Michaela Lysková
právnička
542 542 367
michaela.lyskova@ochrance.cz

Jana Mikulčická
právnička
542 542 302
jana.mikulcicka@ochrance.cz

Lucie Obrovská
právnička
542 542 295
lucie.obrovska@ochrance.cz

Jan Slavíček
právník
542 542 252
jan.slavicek@ochrance.cz

Karel Suda
právník
542 542 345
karel.suda@ochrance.cz

Martin Šmíd
právník
542 542 271
martin.smid@ochrance.cz

Jana Vomelová
právnička
542 542 227
jana.vomelova@ochrance.cz

Barbora Votoupalová
právnička
542 542 267
barbora.votoupalova@ochrance.cz

Anna Katerina Vintrová
právnička
542 542 253
vintrova@ochrance.cz

Odbor dohledu nad omezováním osobní svobody

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Zjistěte, jak podat podnět.

Ondřej Vala
vedoucí odboru
542 542 328
ondrej.vala@ochrance.cz

Petra Benáčková
právnička
542 542 261
petra.benackova@ochrance.cz

Cristina Boušková
právnička
542 542 287
cristina.bouskova@ochrance.cz

Tereza Ciupková
právnička
542 542 277
tereza.ciupkova@ochrance.cz

Adéla Frédy
právnička
542 542 286
adela.fredy@ochrance.cz

Petra Galová
právnička
542 542 276
petra.galova@ochrance.cz

Tereza Hanelová
právnička
542 542 337
tereza.hanelova@ochrance.cz

Štěpán Jílka
právník
542 542 284
stepan.jilka@ochrance.cz

Anna Makarenko
právnička
542 542 375
anna.lanickova@ochrance.cz

Barbora Matějková
právnička
542 542 306
barbora.matejkova@ochrance.cz

Jiří Matuška
právník
542 542 346
jiri.matuska@ochrance.cz

Tereza Slachová
právnička
542 542 330
tereza.gajduskova@ochrance.cz

Matěj Stříteský
právník
542 542 283
matej.stritesky@ochrance.cz

Milan Svoboda
právník
542 542 315
milan.svoboda@ochrance.cz

Gabriela Mazúrová
právnička
542 542 373
gabriela.mazurova@ochrance.cz

Odbor ochrany práv osob se zdravotním postižením

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Zjistěte, jak podat podnět.

Romana Jakešová
vedoucí odboru
542 542 339
romana.jakesova@ochrance.cz

Zuzana Durajová
právnička
542 542 201
zuzana.durajova@ochrance.cz

Petra Hadwigerová
právnička
542 542 399
petra.hadwigerova@ochrance.cz

Robert Jungmann
asistent odboru
542 542 270
robert.jungmann@ochrance.cz

Denisa Kramářová
právnička
542 542 274
denisa.kramarova@ochrance.cz

Magdalena Paulusová
právnička, tajemnice poradního orgánu
542 542 335
magdalena.paulusova@ochrance.cz

Petr Polák
právník
542 542 374
petr.polak@ochrance.cz

Romana Švecová
právnička
542 542 256
romana.svecova@ochrance.cz

Ondřej Kašpar
právník
542 542 255
ondrej.kaspar@ochrance.cz

Odbor metodiky a analýzy

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Zjistěte, jak podat podnět.

Jaroslav Švoma
vedoucí odboru
542 542 353
jaroslav.svoma@ochrance.cz

Michaela Glozygová
právnička
542 542 264
michaela.glozygova@ochrance.cz

Adam Herma
právník
542 542 248
adam.herma@ochrance.cz

Marie Lukasová
právnička
542 542 484
marie.lukasova@ochrance.cz

Úsek výzkumu

E-mailové adresy právníků a právniček neslouží k podávání stížností/podnětů k šetření. Zjistěte, jak podat podnět.

Marína Urbániková
vedoucí úseku
542 542 355
marina.urbanikova@ochrance.cz

Jakub Konečný
výzkumný pracovník
542 542 232
jakub.konecny@ochrance.cz

Lucie Novotná
výzkumná pracovnice
542 542 265
lucie.novotna@ochrance.cz

Odbor vnitřní správy

Josef Svoboda
vedoucí odboru vnitřní správy

telefon: 542 542 444

e-mail: josef.svoboda@ochrance.cz

Odbor administrativních a spisových služeb

Libuše Kuncová
vedoucí odboru

telefon: 542 542 224

e-mail: libuse.kuncova@ochrance.cz

Odbor péče o zaměstnance

Gabriela Lžičařová
vedoucí odboru

telefon: : 542 542 347

e-mail: gabriela.lzicarova@ochrance.cz