Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Kancelář VOP > Volná místa a stáže

Volná místa a stáže       

V Kanceláři veřejného ochránce práv usilujeme dlouhodobě o dobrou veřejnou správu a společnost bez předsudků. Jsme férový zaměstnavatel a rádi mezi nás přijmeme osoby přicházející z různých skupin společnosti. Diverzita na pracovišti je pro nás důležitá.

CHCETE PRACOVAT JAKO PRÁVNIČKA NEBO PRÁVNÍK V KANCELÁŘI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV?

Jsme férový zaměstnavatel a rádi mezi nás přijmeme osoby přicházející z různých skupin společnosti. Diverzita na pracovišti je pro nás důležitá.

V tuto chvíli Vám můžeme nabídnout práci právničky/právníka pro tyto oblasti:

 • cizinecké a azylové právo;
 • státní správa soudů;
 • ochrana práv osob se zdravotním postižením;
 • rovné zacházení a ochrana před diskriminací;
 • dohled nad dodržováním práv osob omezených na svobodě.

CO OBNÁŠÍ PRÁCE NA TĚCHTO POZICÍCH?

Cizinecké a azylové právo
Státní správa soudů
 • Vyřizování individuálních podnětů.
 • Odbornou přípravu podkladů pro veřejného ochránce práv a jeho zástupkyni.
 • Zpracování připomínek k právním předpisům.
 • Zpracování systémových témat a doporučení.
 • Zpracování vyjádření pro Ústavní soud.
 • Vedení odborných seminářů pro pracovníky a pracovnice veřejné správy a odbornou veřejnost.
 • Reprezentaci Kanceláře veřejného ochránce práv na národní i mezinárodní úrovni. 
Ochrana práv osob se zdravotním postižením
 • Systematické sledování plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a spolupráce s Výborem OSN.
 • Provádění výzkumů a výzkumných šetření zaměřených na problematiku práv lidí s postižením, formulace doporučení ke zlepšení případných systémových nedostatků.
 • Provádění návštěv zařízení, při kterých zjišťujeme, jaké podmínky pro život mají lidé s postižením žijící v různých institucích.
 • Zpracovávání připomínek k právním předpisům, přípravu podkladů pro zprávy a stanoviska veřejného ochránce práv.
 • Spolupráci s neziskovými organizacemi hájícími práva lidí s postižením a poradním orgánem ombudsmana.
 • Reprezentaci Kanceláře veřejného ochránce práv na národní i mezinárodní úrovni.
Rovné zacházení a ochrana před diskriminací
 • Vyřizování individuálních podnětů adresovaných veřejnému ochránci práv z oblasti rovného zacházení vč. případů diskriminace migrujících pracujících z EU a jejich rodinných příslušníků.
 • Kromě antidiskriminační agendy se od zaměstnanců tohoto týmu očekává i vyřizování stížností na úřady v oblasti školství (státní správa školství).
 • Odbornou přípravu podkladů pro veřejného ochránce práv.
 • Realizaci výzkumů a formulaci doporučení.
 • Zpracovávání připomínek k právním předpisům.
 • Reprezentaci Kanceláře veřejného ochránce práv na národní i mezinárodní úrovni.
Dohled nad dodržováním práv osob omezených na svobodě
 • Provádění systematických návštěv zařízení, při kterých zjišťujeme, jaké podmínky pro život mají a jak se zachází s lidmi žijícími v institucích.
 • Vyřizování individuálních podnětů primárně z oblasti vězeňství.
 • Vedení odborných seminářů pro pracovníky a pracovnice veřejné správy či navštěvovaných zařízení.
 • Reprezentaci Kanceláře veřejného ochránce práv na národní i mezinárodní úrovni.

CO POŽADUJEME PRO VÝKON TĚCHTO POZIC?

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru právo (Mgr.).
 • Dobrou znalost češtiny, schopnost stručně, jasně a srozumitelně psát a hovořit.
 • Aktivní znalost světového jazyka slovem i písmem (preference anglického jazyka), znalost dalšího světového jazyka je výhodou.
 • Schopnost analytické a koncepční práce.
 • Komunikační a prezentační dovednosti.
 • Otevřenost, zájem o nové věci, aktivní a inovativní přístup, flexibilitu a týmového ducha.
 • Praxe v dané oblasti práva je vždy výhodou.
Pro oblast cizineckého a azylového práva navíc:
 • znalost právních předpisů včetně unijní a mezinárodní úpravy;
 • obecný přehled v této oblasti.
Pro oblast státní správy soudů navíc:
 • znalost zákona o soudech a soudcích, ústavních principů fungování soudní moci;
 • zájem o dění v justici;
 • základní orientaci v procesních předpisech (občanský soudní řád, trestní řád, zvláštní řízení soudní, soudní řád správní) a v předpisech týkajících se správy znalecké a tlumočnické agendy.
Pro oblast ochrany práv osob se zdravotním postižením navíc:
 • dobrou znalost mezinárodních úmluv a dokumentů OSN, Rady Evropy, Evropské unie v dané oblasti včetně judikatury ESLP a SD EU;
 • hlubší znalosti jiného společenskovědního oboru (například sociologie, psychologie, sociální práce, speciální pedagogiky, ekonomie) jsou výhodou. 
Pro oblast rovného zacházení a ochrany před diskriminací navíc:
 • dobrou znalost mezinárodních úmluv a dokumentů OSN, Rady Evropy, Evropské unie v dané oblasti včetně judikatury ESLP a SD EU;
 • hlubší znalosti jiného společenskovědního oboru (například sociologie, psychologie, sociální práce, pedagogiky, ekonomie) jsou výhodou;
 • znalost práva EU (volný pohyb osob a související judikatura SD EU) je výhodou.
Pro oblast dohledu nad dodržování práv osob omezených na svobodě navíc:
 • zájem o výstupy a standardy ESLP, Evropského výboru pro prevenci mučení a nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání (CPT) a dalších subjektů činných v této oblasti;
 • vysokou rezistenci vůči stresu, psychickou odolnost a schopnost improvizace;
 • další praxe či vzdělání v souvisejících oborech (psychologie, pedagogika, sociální práce, zdravotnictví) jsou vítány.

CO NABÍZÍME NAŠIM ZAMĚSTNANCŮM A ZAMĚSTNANKYNÍM?

 • Platové ohodnocení dle nařízení č. 341/2017 Sb., zařazení do 14. platové třídy; po zapracování přiznání osobního příplatku, za nadstandardní úkoly možnost kvartální odměny.
 • Stálý odborný růst (účast na domácích i zahraničních konferencích a stážích).
 • Možnost udržovací výuky cizích jazyků zdarma (Aj, Nj, Fj, Rj, český znakový jazyk).
 • Možnost práce na zkrácený úvazek.
 • Smlouvu na dobu určitou.
 • Pružnou pracovní dobu.
 • Možnost práce z domova v rozsahu 34 dní ročně, v odůvodněných případech i více.
 • 5 týdnů dovolené ročně.
 • 4 dny zdravotního volna ročně (6 dnů osoby 50+ a osoby se zdravotním postižením).
 • Možnost umístění dítěte v dětské skupině.
 • Bezbariérové pracovní prostředí a možnost přizpůsobit pracovní podmínky individuálním potřebám.

ZAUJALA VÁS TATO NABÍDKA?

Jestli se k nám chcete připojit, napište nám do čtvrtka 28.1.2021 14:00 na adresu lzicarova@ochrance.cz.

Napište nám, proč s námi chcete spolupracovat a o kterou oblast máte zájem. Připojte váš strukturovaný životopis.

Požadavky máme vysoké, ale nebojte se přihlásit. Pokud máte ochotu se učit, rádi vám pomůžeme. Nabízené pozice jsou vhodné pro absolventy a absolventky i pro zkušené právničky a právníky.

Pokud ve výběrovém řízení uspějete, na termínu nástupu se můžeme domluvit podle vzájemných možností a potřeb.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv