AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Lidská práva už druhý rok zkouší pandemie

Od začátku pandemie upozorňuje veřejný ochránce práv, že každý zásah do práv musí mít zákonný podklad. Hned s prvním uzavření škol v březnu 2020 začal sledovat a hodnotit dopad protiepidemických opatření na život jednotlivců i celých skupin zasluhujících zvláštní ochranu, jako jsou děti, lidé s postižením nebo ti omezení z nejrůznějších důvodů na osobní svobodě. V Mezinárodní den lidských práv přinášíme přehled našich aktivit během pandemie.

Nejvýrazněji zasahovala protiepidemická opatření do svobody pohybu, to pocítili zvlášť silně hned v první vlně epidemie klienti různých pobytových sociálních služeb. Během jarních opatření v roce 2020 nemohli skoro dva měsíce opustit domovy pro seniory nebo jiná zařízení, kde právě žili. Přitom ostatní lidé mohli ven do přírody nebo si dojít na nákup. Plošný zákaz návštěv vedl k sociální izolaci a strádání seniorů, kteří ztratili kontakt se svými blízkými. Zástupkyně ombudsmana doporučila ministerstvům, aby do budoucna pro případ opakování obdobné situace zajistila lepší vyvážení ochrany veřejného zdraví a práv jednotlivců.

„Přesto jsme se o rok později, při letošní jarní vlně epidemie, potýkali s podobným problémem. Ani po skončení nouzového stavu totiž nemohli letos na jaře někteří klienti domovů pro seniory a domovů pro osoby se zvláštním režimem bez následku v podobě několikadenní izolace opustit zařízení. Takový zákaz byl nepřiměřený a nezákonný a na to jsem v doporučení upozornila Ministerstvo zdravotnictví.“ vzpomíná zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

Právníci z odboru dohledu na omezováním osobní svobody i během epidemie pokračovali v monitorování zařízení, kde mohou být lidé omezení na osobní svobodě. Upozornili například na zákazy nebo omezení návštěv ve věznicích nebo kritizovali zamykání pacientů psychiatrických nemocnic na pokojích v souvislosti s protiepidemickým režimem na odděleních bez zákonného důvodu. Problematický podle nich byly také zákazy návštěv v dětských domovech a jiných zařízeních pro děti nebo omezení návštěv těchto dětí u jejich rodin.

„U každého zásahu do základních práv a svobod je nutné vážit, zda sleduje legitimní cíl, je přiměřený a zda je v souladu s ústavním pořádkem,“ shrnul základní pravidla pro posuzování možných omezení lidských práv ombudsman Stanislav Křeček. V době první vlny epidemie řešil například podněty stěžovatelů, kterých se dotkla pravidla a omezení pro přechod českých hranic. Především šlo o přeshraniční pracovníky, studenty, občany žijící v pohraničí nebo občany Evropské unie, kteří měli české partnery.

Během pandemie jsme také sledovali situaci lidí s postižením a jejich rodin. Upozornili jsme například, že děti s postižením mají stejné právo na přístup ke vzdělávání, proto není možné plošně uzavírat školy pro děti s postižením, když současně zůstanou běžné školy otevřené bez omezení. Ohradili jsme se proti plošnému omezení vybraných sociálních služeb poskytujících podporu rodinám. A zástupkyně ombudsmana připravila také doporučení týkající se očkování klientů sociálních služeb se sníženou schopností rozhodování.

V současnosti vystávají v souvislosti se životem v pandemii stále nové otázky spojené se základními lidskými právy, ať už jde o pravidla pro proplácení testů těhotným, neočkovaným dětem či lidem s kontraindikací nebo uznávání protilátek v rámci prokazování bezinfekčnosti. Na veřejného ochránce práv se také obracejí lidé kvůli přístupu některých zdravotnických zařízení, která podmiňují ošetření neočkovaných negativním testem, nebo klienti sociálních služeb, kteří ani přes své očkování nemohou vidět své blízké nebo opustit zařízení, kde pobývají.  

„Toto nelehké období je zároveň zkouškou lidské zodpovědnosti a solidarity. V první řadě je dodržování účinných protiepidemických opatření, jako je nošení roušek nebo omezení kontaktů, na každém z nás. Chráníme nejen sebe a své blízké před nákazou, ale pomáháme zmírnit zátěž nemocnic a nápor na zdravotníky. Ale ochrana života a zdraví je nejvyšším zákonem. Pokud lidé platná opatření nerespektují, má stát nejen právo, ale i povinnost takové chování důsledně postihovat, chceme-li i nadále žít v právním státě,“ uzavírá ombudsman Stanislav Křeček

Přílohy:

Video - prevence špatného zacházení během pandemie

Na začátku roku 2021 jsme dostali možnost ohlédnout se, jak pandemie COVID-19 ovlivnila práci národního preventivního mechanismu – kolegů a kolegyň, kteří v rámci prevence špatného zacházení navštěvují zařízení, kde mohou být lidé z různých důvodů omezeni na svobodě. Krátké video shrnuje nejen změny, které pandemie přinesla, ale i přehled, na co se kolegové při návštěvách zařízení museli nově soustředit. Asociace pro prevenci mučení natáčela tyto krátké medailonky s reprezentanty národních preventivních mechanismů napříč světem a zveřejnila je pod sjednocujícím názvem Voices from the field (videa je možné sledovat po bezplatné registraci).

Doporučení

27. dubna 2021 - Omezování vycházení klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb

2. března 2021 Očkování klientů s podpůrným opatřením a klientů se sníženou schopností rozhodování

 

Tiskové zprávy

19. srpna 2021 - Zástupkyně ombudsmana nesouhlasí s ukončením bezplatného testování na covid-19 pro děti a mladistvé, obrátila se na ministra zdravotnictví

3. srpna 2021 - Tvrdé omezení vstupu do ČR z mimounijních zemí s extrémním rizikem výskytu nákazy COVID-19 dopadá na mezinárodní rodiny

14. července 2021 - Neobvyklé jméno může způsobit problémy při registraci k očkování proti COVID-19

6. května 2021 - Ombudsman apeluje na předsedu Českého statistického úřadu, aby obnovil pomoc sčítacích komisařů nebo kontaktních míst s vyplněním formulářů pro sčítání lidu

3. května 2021 - V domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem jsou klienti omezováni nezákonně

9. dubna 2021 - Ombudsman se obrátil na ministra vnitra v souvislosti s pandemickými opatřeními a jejich dopady na činnost veřejné správy

23. dubna 2021 - Zástupkyně ombudsmana se obrátila na ministra zdravotnictví ohledně testování žáků

30. března 2021 - Aktuální podmínky vstupu českých občanů na území České republiky

22. března 2021 - Ombudsman apeluje na vládu i poslance, aby mimořádné odměny pro zdravotníky byly legislativně vyňaty z exekuce i oddlužení

8. března 2021 - Očkování klientů zařízení zdravotních a sociálních služeb se sníženou schopností rozhodování nebo s podpůrným opatřením

13. ledna 2021 - Ombudsman prověří vyloučení části podnikatelů z nároku na kompenzační bonus a praxi finančních úřadů při vyřizování žádostí

12. ledna 2021 - Klienti sociálních služeb s omezenou svéprávností mají právo na úplné a přístupné informace o očkování proti COVID-19

21. prosince 2020 - Partneři z jiných zemí mohou žít zase spolu

18. prosince 2020 - Ombudsman upozorňuje na možné problémy při výplatě „rouškovného“

14. prosince 2020 - Nedobrovolní pacienti mají právo na setkání se zástupci, důvěrníky či podpůrci

2. prosince 2020 - Neregistrovaná zařízení sociálních služeb v době epidemie

5. listopadu 2020 - Lidé v zařízeních sociálních služeb jsou opět izolováni od okolí, důležité je přitom nejen zdraví, ale i psychika

3. listopadu 2020 - Návštěvy pacientů v terminálním stadiu ve zdravotnickém zařízení

29. října 2020 - Pandemie Covid-19 se projevuje i v pohřebnictví

1. října 2020 - Návštěvy v zařízeních pro seniory v době epidemie

30. července 2020 - Lidé v zařízeních byli v době pandemie Covid-19 někdy úplně „odříznuti“ od okolí

12. června 2020 - Odložením platby nájemného mohou lidé přijít o příspěvek na bydlení

11. června 2020 - Ombudsman a ministryně pro místní rozvoj řešili s cestovními kancelářemi Lex Voucher

8. června 2020 - Ve věznicích jsou v omezeném rozsahu opět povoleny návštěvy

26. května 2020 - Ombudsman vyzval ministra k úpravě podmínek ošetřovného pro OSVČ

21. května 2020 - Ombudsman řeší omezení přeshraničního pohybu v důsledku epidemie

13. května 2020 - Děti s postižením mají právo chodit do školy

6. května 2020 - Ani v současné situaci nemůže nemocnice přítomnost rodičů u dítěte zcela vyloučit

1. května 2020 - Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková se obrátila na ministry s žádostí o podporu ohrožených rodin, lidí s postižením i jejich pečujících

28. dubna 2020 - Ombudsman: Kdo ochrání klienty cestovních kanceláří?

22. dubna 2020 - Situace ve věznicích v době epidemie 

9. dubna 2020 - Monika Šimůnková pomohla rodinám, které rozdělila epidemie

7. dubna 2020 - Koronavirus a senioři v péči neregistrovaných zařízení

Vytisknout

Zpět na aktuality