Zveřejněno Tisková zpráva

Návštěvy pacientů v terminálním stadiu ve zdravotnickém zařízení

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková se setkává s přibývajícím množstvím dotazů týkajících se návštěv ve zdravotnických zařízeních, zvláště v souvislosti s okamžiky nejsmutnějšími, a to návštěvami umírajících blízkých osob. Zákon o veřejném ochránci práv ji neopravňuje zasahovat do postupu nemocnice v této věci, nemůže proto přímo působit na poskytovatele zdravotních služeb. Rozhodli jsme se ale přehledně shrnout, jaké možnosti lidé v této nelehké situaci během krizových opatření mají.

Vláda zakázala u poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů. Návštěvu umírajících však výjimka v přijatých vládních krizových opatřeních umožňuje. V případě, že se člověk ocitne v terminálním stadiu nemoci, je dané zařízení povinno návštěvu umožnit.  

Zákaz návštěv se netýká těchto případů: 

  • přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za stanovených podmínek; 
  • návštěv nezletilých pacientů; 
  • návštěv pacientů s omezenou svéprávností; 
  • návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění. 

Jak byste měli postupovat? 

Zdravotní stav pacienta posoudí individuálně ošetřující lékař i s ohledem na jiná onemocnění. Pokud se člověk ocitne v terminálním stadiu onemocnění, musí nemocnice umožnit návštěvu a případné poslední rozloučení. V případě nesouhlasu s postupem personálu se písemně obraťte na vedení nemocnice. 

Leták k postupu při podání stížnosti ve zdravotnictví: 

/uploads-import/Letaky/Zdravotnictvi-stiznosti.pdf 

Vytisknout

Zpět na aktuality