AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Aktuální podmínky vstupu českých občanů na území České republiky

Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková zahájila šetření ve věci podmínek vstupu českých občanů na území České republiky stanovených současnými epidemickými opatřeními. Ministerstvo zdravotnictví aktuálně stanovuje několik podmínek pro vstup do země. Jednou z nich je nutnost doložit potvrzení o testu na COVID-19 s negativním výsledkem již před vstupem na území České republiky, a to v případě, že osoba cestuje ze země se středním, vysokým nebo velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění. Opatření současně nařizuje mezinárodním dopravcům neumožnit cestu těm cestujícím, kteří nepředloží potvrzení o testu, nebo diplomatickou nótu o nemožnosti zajistit si provedení testu v zemi odjezdu. Zástupkyně ombudsmana se v této věci obrátila na Ministerstvo zdravotnictví.

Zástupkyně se rozhodla šetřit podmínky vstupu v souvislosti s právem občanů na vstup na území České republiky podle Listiny základních práv a svobod, podle Protokolu č. 4 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Listina zakotvuje právo každého občana na svobodný vstup na území České republiky, podle Protokolu č. 4 platí, že nikdo nebude zbaven práva vstoupit na území státu, jehož je občanem.

Během předchozích opatření bylo možné test absolvovat až po návratu do země nebo zvolit možnost karantény. Na zástupkyni se v této věci obrátilo několik stěžovatelů, zahájila proto šetření a obrátila se s dotazy žádajícími zdůvodnění přijatých opatření na Ministerstvo zdravotnictví.

Vytisknout

Zpět na aktuality