AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Partneři z jiných zemí mohou žít zase spolu

Přispěli jsme k prosazení výjimky pro partnery a partnerky občanů Evropské unie žijících v České republice, kteří nemohli kvůli ochranným opatřením vstupovat na její území. Ministerstvo zdravotnictví totiž svým ochranným opatřením stanovilo podmínky vstupu na české území pro zahraniční partnery českých občanů. Tyto podmínky se však nevztahovaly na partnery občanů Evropské unie, kteří v Česku žijí, což podle zástupkyně ombudsmana porušovalo Smlouvu o fungování EU, podle které se musí vztahovat stejná pravidla na občany EU pobývající v ČR jako na české občany.

Nebyl to jediný problém, který zástupkyně v této záležitosti řešila. Pokud partner občana České republiky (nebo Evropské unie) potřeboval pro vstup na naše území krátkodobé vízum, nemohl ho kvůli ochrannému opatření získat. Opatřením bylo totiž zakázáno žádat o krátkodobá víza, kdy uvedené výjimky se nevztahovaly na případy, které se týkaly partnerského soužití. Zástupkyně v této záležitosti obdržela 13 podnětů, na jejichž základě zahájila v září své šetření. 

“Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna upravovalo podmínky pro partnery českých občanů. Opatření však neřešilo, že v naší zemi žije mnoho občanů dalších členských států Evropské unie, kteří mají stejný problém, tedy že jejich partner pochází ze třetí země. Docházelo tak k situacím, kdy byli partneři rozděleni a nemohli žít spolu. Vzhledem k tomu, že byl umožněn vstup partnerů občanů České republiky, mělo ochranné opatření obdobnou výjimku stanovit také pro partnery občanů Evropské unie. Nestanovení takové výjimky odporovalo Smlouvě o fungování Evropské unie,” vysvětluje zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková. 

Ministry zdravotnictví jsme upozornili, že záměrem ochranného opatření je zabránit zavlečení vysoce nakažlivých infekčních onemocnění ze zahraničí. Skutečnost, že partner občana České republiky (nebo Evropské unie) pochází ze země, jejíž státní příslušníci musí, či nemusí mít při překračování vnějších hranic vízum, nemá vliv na riziko, které jejich vstup na území představuje z hlediska zavlečení onemocnění COVID-19. Ministerstvo zdravotnictví nestanovení výjimky ze zákazu přijímat žádosti o vízum od nesezdaných partnerů odůvodňovalo tím, že tomu brání doporučení Evropské unie. 

“S tímto tvrzením jsem nemohla souhlasit. V březnu se představitelé členských států EU dohodli na omezení cest do EU, které nejsou nezbytně nutné. Na konci června přijala Rada EU doporučení, podle kterého by měli být od cestovních omezení osvobození jak občané EU, tak jejich rodinní příslušníci. Rada přitom pod pojem rodinných příslušníků zahrnula také nesezdané partnery. Evropská komise pak vybídla členské státy, aby podle tohoto doporučení usnadňovaly slučování partnerů bez ohledu na místo pobytu občana země, která není členem Evropské unie. Proto jsem se v této záležitosti opakovaně obracela na ministry zdravotnictví a žádala vysvětlení. Jsem velmi ráda, že v listopadu byly oba problémy odstraněny,” říká zástupkyně ombudsmana. 

Aktuálně účinným ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. prosince 2020 je stanovena výjimka ze zákazu vstupu pro partnery občanů Evropské unie s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v České republice. Zároveň je tímto ochranným opatřením stanovena výjimka pro partnery občanů České republiky a Evropské unie z nařízení nepřijímat žádosti o krátkodobá víza.

Vytisknout

Zpět na aktuality