AKTUÁLNĚ: Připojte se na naši konferenci PŘÍSTUPNOST A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

Zveřejněno Tisková zpráva

Očkování klientů zařízení zdravotních a sociálních služeb se sníženou schopností rozhodování nebo s podpůrným opatřením

V lednu vydala zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková informační leták popisující, jak postupovat při očkování klientů s omezenou svéprávností. Na základě podnětů ze strany poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, veřejných opatrovníků či blízkých osob klientů, se nyní rozhodla vydat podrobnější doporučení. To se kromě klientů s omezenou svéprávností věnuje také klientům s jiným podpůrným opatřením (nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti, ustanovení opatrovníka bez omezení svéprávností) či klientům bez podpůrného opatření, kteří nejsou schopni udělit souhlas.

„Jedná se o praktické doporučení pro poskytovatele zdravotních služeb provádějících očkování, zaměstnance zařízení sociálních či zdravotních služeb, ale také pro opatrovníky a další podpůrné osoby klientů,” vysvětluje zástupkyně ombudsmana.

„Cílem bylo zmírnit nejistotu osob, které provádějí očkování či o něm rozhodují, a zejména zdůraznit, že i když si všichni přejeme, aby očkování proběhlo co nejrychleji, nesmí se zapomínat na respektování základních práv jednotlivých klientů. Jde zejména o právo na autonomii, právo na tělesnou a duševní integritu či právo na úplné a přístupné informace ohledně očkování,“ doplňuje Monika Šimůnková.

Klíčové body doporučení:

  1. Doporučujeme, aby si poskytovatel pobytových sociálních služeb či dlouhodobé zdravotní péče aktualizoval informace ohledně právního postavení klientů pro účely provádění očkování.
  2. Doporučujeme, aby se zákonní zástupci, opatrovníci, či další podpůrné osoby, účastnili informování klientů o očkování a dohlíželi na to, že jejich práva jsou respektována.
  3. Doporučujeme, aby poskytovatel zdravotních služeb, který očkování provádí, informoval klienty a jejich blízké osoby o očkování tak, aby pro ně byly podané informace srozumitelné (např. ve formátu pro snadné čtení).
  4. Doporučujeme, aby poskytovatel zdravotních služeb, který očkování provádí, umožnil přítomnost další osoby v průběhu očkování, pokud si to klient přeje.
  5. Doporučujeme, aby v případě klientů s omezenou svéprávností v oblasti zdravotních služeb či s opatrovníkem ustanoveným pro tuto oblast, vyžadoval poskytovatel udělení souhlasu s očkováním od opatrovníka i klienta, ledaže jej klient není schopen v žádné formě udělit.
  6. V případě, že klient nemá zástupce ani jinou blízkou osobu a není schopen udělit souhlas s očkováním, doporučujeme, aby poskytovatel pobytových sociálních služeb či dlouhodobé zdravotní péče podal návrh soudu na ustanovení opatrovníka pro poskytnutí souhlasu s očkováním.

Vytisknout

Zpět na aktuality