AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Zveřejněno Tisková zpráva

Ombudsman vyzval ministra k úpravě podmínek ošetřovného pro OSVČ

„Ošetřovné“ pro OSVČ poskytované Ministerstvem průmyslu a obchodu má být obdobou ošetřovného poskytovaného zaměstnancům. Stejně jako ošetřovné pro zaměstnance by tedy ani ošetřovné pro OSVČ nemělo být ovlivněno exekucí, jinak by popíralo svůj účel. Ombudsman na to upozornil ministra průmyslu a obchodu a doporučil mu podmínky ošetřovného pro OSVČ upravit.

Ombudsman upozornil ministra průmyslu a obchodu na závažný nedostatek jinak vítaného dotačního programu „Ošetřovné“ pro OSVČ. Jedna z podmínek totiž odporuje účelu programu, když z poskytnutí ošetřovného vylučuje osoby samostatně výdělečně činné v exekuci.

Dotace „Ošetřovné“ pro OSVČ má nahradit nebo zmírnit ztrátu příjmů osob samostatně výdělečně činných z důvodu nemožnosti výkonu podnikatelské činnosti v důsledku péče o dítě mladší 13 let nebo o osobu závislou na péči v době pandemie onemocnění Covid-19. Má jít o obdobu ošetřovného, které je dávkou nemocenského pojištění a náleží výhradně zaměstnancům. Zatímco ošetřovné zaměstnancům nesmí být odepřeno z důvodu exekuce a nelze ho ani exekucí postihnout, podle podmínek programu „Ošetřovné“ pro OSVČ nemůže být tato podpora poskytnuta, pokud je OSVČ v exekuci. Podle ombudsmana se tím popírá účel a smysl podpory. Upozornil proto ministra průmyslu a obchodu na tento závažný nedostatek a doporučil mu pravidla programu změnit.

„Vítám, že ministr průmyslu a obchodu přijal v krátké době řešení, které pomůže osobám samostatně výdělečně činným překonat nelehké období, ale program dotací je postaven tak, že ve výsledku odepře podporu části lidí, kteří ji nezbytně potřebují,“ uvádí ombudsman Stanislav Křeček a dodává: „Rozumím snaze zabezpečit, aby příjemce dotaci použil k určenému účelu, tedy k zabezpečení základních životních potřeb. Proto je ale třeba takovou dotaci chránit před exekucí, ne ji příjemci odepřít.“

Podle ombudsmana není důvod vylučovat OSVČ v exekuci z možnosti získat dotaci „ošetřovného“ ani kvůli snaze snížit riziko nevrácení dotace v případě porušení rozpočtové kázně. Nejde totiž o obvyklou dotaci zaměřenou na podporu při zahájení a rozvoji podnikání. U „ošetřovného“ pro OSVČ totiž v podstatě nepřipadá v úvahu, že by došlo k neoprávněnému použití prostředků z dotace.

Vytisknout

Zpět na aktuality