AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Ombudsman apeluje na předsedu Českého statistického úřadu, aby obnovil pomoc sčítacích komisařů nebo kontaktních míst s vyplněním formulářů pro sčítání lidu

Ombudsman se obrátil na předsedu Českého statistického úřadu (ČSÚ) ohledně průběhu sčítání lidu, konkrétně ve věci omezení činnosti sčítacích komisařů z důvodu současné epidemické situace způsobené šířením nemoci COVID-19. Apeluje na obnovení povinnosti pomoci sčítacích komisařů nebo kontaktních míst s vyplněním sčítacích formulářů na žádost osoby, která potřebuje pomoc. Vzhledem k blížícímu se konci sčítání lidu ombudsman žádá o rychlé zapracování změny.

Je nepochybné, že současná nepříznivá epidemická situace značně ztěžuje průběh sčítání lidu. Omezení činnosti sčítacích komisařů může však negativně dopadat na osoby, které jsou plně svéprávné, avšak z důvodu svého vyššího věku či nepříznivého zdravotního stavu nejsou schopny sčítací formuláře vyplnit samy. Takové osoby mohou žít zcela samy, bez kontaktu s blízkými a být odkázány samy na sebe,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček s tím, že přestože si je vědom všech souvislostí, které ČSÚ vedly k omezení činnosti sčítacích komisařů, pro tento postup neshledává oporu v právních předpisech.

Na tyto osoby pamatuje zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, který stanoví povinnost pomoci sčítacích komisařů nebo kontaktních míst s vyplněním sčítacích formulářů na žádost osoby, která potřebuje pomoc. Český statistický úřad však na internetových stránkách ke sčítání lidu uvádí, že s ohledem na epidemickou situaci je činnost sčítacích komisařů omezena pouze na roznos formulářů, přičemž pomoc a informace ohledně vyplnění nebudou sčítací komisaři poskytovat. Možnost takto omezit (zákonem danou) povinnost sčítacích komisařů přitom neupravuje zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, žádný jiný zákon ani protiepidemická opatření.

Ačkoliv rozumím tomu, proč ČSÚ k uvedenému opatření přistoupil, tak mé poznatky poukazují na to, že předmětné opatření nepříznivě dopadá na osoby, které z objektivních důvodů nejsou schopny sčítací formuláře vyplnit,“ poukazuje ombudsman a dodává, že za nevyplnění formuláře nebo za jeho nepřesné či neúplné vyplnění hrozí pokuta až do výše 10 tisíc Kč bez ohledu na to, že jim sčítací komisaři nemohli poskytnout zákonem předpokládanou pomoc.

Vytisknout

Zpět na aktuality