AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Ombudsman upozorňuje na možné problémy při výplatě „rouškovného“

V souvislosti s výplatou jednorázového příspěvku seniorům – tzv. rouškovného – upozorňuje ombudsman na problémy, s nimiž se mohou setkat lidé, kteří nepobírají důchod na bankovní účet. Příspěvek se nevyplácí spolu s důchodem a pro výplatu v hotovosti se využívá odlišná poštovní služba. Zatímco běžný důchod se lidem v hotovosti vyplácí prostřednictvím Důchodové služby, rouškovné se vyplácí složenkou typu B. Dle informací České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) bylo takových složenek rozesláno 860 tisíc.

V případě hotovostní výplaty mohou nastat dva problémy, se kterými se ombudsman v praxi setkal. 

Problém hospitalizovaných seniorů 

Hospitalizovaným seniorům se může stát, že si nemohou vybrat prostředky z rouškovného, které jim přijdou poštovní poukázkou na adresu trvalého bydliště. V těchto případech doporučuje ombudsman seniorům, aby s pomocí rodiny či sociální pracovnice požádali o doručení prostředků přímo do zdravotnického zařízení.  

Případně se mohou rodinní příslušníci se souhlasem seniora dohodnout s poštou, že vyzvednou prostředky v místě jeho bydliště, neboť poštovní poukázka není určena do vlastních rukou adresáta. 

Omezená doba pro výplatu rouškovného na poštovních poukázkách 

Podle poštovních podmínek může pošta vyplatit poukázanou částku ve lhůtě, kterou určí plátce důchodu. Po uplynutí této lhůty musí pošta vrátit plátci důchodu.  

“Dle mých zkušeností je v poukázkách stanoveno datum výplaty většinou do konce tohoto kalendářního roku.  Proto doporučuji seniorům, aby datu na poštovní poukázce věnovali pozornost a peníze si vyzvedli včas. Nicméně, i když tak neučiní, o své peníze nepřijdou. Pošta je vrátí zpět ČSSZ a senior se s ní může domluvit na opakovaném doručení,” vysvětluje ombudsman Stanislav Křeček. 

Vytisknout

Zpět na aktuality