AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці. *

Zveřejněno Tisková zpráva

Ombudsman apeluje na vládu i poslance, aby mimořádné odměny pro zdravotníky byly legislativně vyňaty z exekuce i oddlužení

Ombudsman na podzim řešil podněty zdravotníků (zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče), jímž byla v říjnu vyplacena podpora mimořádného finančního ohodnocení v souvislosti s epidemií COVID-19. Ta se k části z nich, jež mají na svůj majetek vedenou exekuci, eventuálně se nachází v oddlužení, nedostala v plné výši. Jelikož letos na jaře, pravděpodobně v květnu, budou odměny zdravotníkům znovu poskytnuty, žádá ombudsman zákonodárce, aby mimořádné odměny nepodléhaly exekuci ani oddlužení, a dostaly se tak do rukou zdravotníků.

Mimořádné odměny jsou součástí mzdy či platu a v případech, kdy má zdravotník na mzdu/plat nařízenou exekuci, je mu z větší části zabavena, neboť jde o příjem, který rovněž podléhá exekuci (je postižitelný srážkami ze mzdy). Je-li zdravotníkovi povoleno oddlužení, mohla by tato mimořádná odměna být posuzována jako tzv. mimořádný příjem, jež by měl být rovněž použit pro uspokojení věřitelů. V oddlužení tuto situaci již napravil Vrchní soud v Praze, který rozhodl, že mimořádné odměny zdravotníků nemají být podle insolvenčního zákona posuzovány jako mimořádný příjem a nemají být zahrnuty do oddlužení.

Mimořádné odměny poskytované státem jsou oceněním všech zdravotníků za jejich nasazení ve ztíženém pracovním prostředí, jímž pomáhají celé naší společnosti. Všichni zdravotníci v současné nelehké době pandemie mají nezastupitelnou roli v boji s nákazou COVID-19. „Mám za to, že je v rozporu s dobrými mravy a principem spravedlnosti tyto mimořádné odměny postihnout (v exekuci/oddlužení) jen proto, že na ně současná právní úprava (ať insolvenční zákon či občanský soudní řád) nepamatuje,“ sdělil ombudsman Stanislav Křeček.

Vrchní soud ve zmíněném rozhodnutí uvedl: „Odejmout některým zdravotníkům – dlužníkům v insolvenčním řízení – toto mimořádné finanční ocenění státu jen proto, že nedomyšleně novelizovaný insolvenční zákon expressis verbis na takovou situaci prozatím nepamatuje, vnímá odvolací soud jako zjevnou nespravedlnosti a amorálnosti, již je třeba bez zbytečného prodlení napravit, neboť COVID-19 nepočká, než si vše ‚legislativně ošetříme ‘.“

Protože odměny mají být zdravotníkům letos na jaře (asi v květnu) znovu poskytnuty, má dle ombudsmana zákonodárce dost času, aby tuto problematickou záležitosti legislativně ošetřil tak, aby se mimořádné odměny dostaly do rukou zdravotníků za jejich nasazení a nelehkou práci pro celou naši společnost. Stejně tak by mělo být přihlédnuto k nezanedbatelné roli pracovníků v sociálních službách či dalších profesí, jež jsou důležité pro chod našeho státu a kterým jsou nebo budou tyto mimořádné odměny rovněž vyplaceny.  

Apeluji proto na vládu ČR a také na Poslaneckou sněmovnu ČR, aby co nejdříve legislativně tuto nespravedlnost napravila a přijala pravidla, aby mimořádné odměny zdravotníkům, eventuálně dalším osobám, jež budou poskytnuty, nepodléhaly exekuci ani oddlužení,“ uvedl ombudsman.

Vytisknout

Zpět na aktuality