AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Ve věznicích jsou v omezeném rozsahu opět povoleny návštěvy

V souvislosti s rozvolňováním protipandemických opatření se na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 5. 2020 ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence znovu umožnily návštěvy, nicméně zatím pouze v omezeném rozsahu. Od 18. 5. 2020 může být vězněná osoba v rámci jedné návštěvy navštívena pouze jedním návštěvníkem.

Za normálních okolností mohou vězněné osoby současně navštívit nejvýše čtyři lidé včetně nezletilých dětí. Co se týče odsouzených, nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou návštěvy zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Obviněného mohou nezletilé děti (do 18 let) navštívit také pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

Z toho vyplývá, že děti do 15 let do zařízení Vězeňské služby ČR samostatně vstupovat nemohou vůbec, přičemž děti od 15 do 18 let mohou bez doprovodu dospělého navštívit pouze odsouzeného. Za stávajících podmínek stanovených uvedeným opatřením Ministerstva zdravotnictví není možné, aby návštěva vězněného rodiče s dítětem proběhla.

Úmluva o právech dítěte stanovuje, že dítě má právo udržovat styk s oběma rodiči a smluvní státy musí zajistit, aby nemohlo být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, ledaže soudy v  souladu s  platným právem určí, že takové oddělení je v nejlepším zájmu dítěte. Úmluva o právech dítěte dále zakotvuje právo dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu se zájmy dítěte.

„Přestože si uvědomuji, že přijatá opatření jsou pouze dočasná a jejich účelem je zamezit riziku šíření viru COVID-19, výše dotčené opatření neumožňuje dětem navštívit jejich vězněné rodiče,“ upozorňuje zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková. „Děti tak mohou využít pouze písemného nebo telefonického kontaktu, který však není v rámci rozsahu práva na rodinný život s osobním kontaktem srovnatelný. V některých případech je vězněným rodičům umožněna komunikace prostřednictvím aplikace Skype. Využití aplikace Skype představuje rozšíření možnosti, jak realizovat právo na rodinný život a obecně styk s vnějším světem, a je tak doplňkem nikoliv alternativou návštěv. Tato možnost je vhodná zejména pro ty, kteří mají více dětí nebo větší rodinu, eventuálně pro ty, kteří mají rodinu ve velké vzdálenosti od místa věznění. Obecně je doporučováno zachovat styk s rodinou v co největší míře, jelikož pravidelný přímý kontakt s vězněným rodičem je pro vývoj dítěte prospěšný. Udržet si kontakt s  rodinou, především s dětmi, je na druhé straně nesmírně důležité také pro vězněné osoby a jejich rehabilitaci a reintegraci,“ dodává zástupkyně.

Proto zástupkyně ombudsmana požádala Ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha o přehodnocení daného opatření a jeho následnou změnu tak, aby bylo umožněno dětem realizovat návštěvu v zařízeních Vězeňské služby ČR.

Vytisknout

Zpět na aktuality