AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Lidé v zařízeních sociálních služeb jsou opět izolováni od okolí, důležité je přitom nejen zdraví, ale i psychika

Na vládou nařízený zákaz vycházení z domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a zákaz návštěv je podle zástupkyně ombudsmana třeba pohlížet jako na zcela krajní nástroj ochrany zdraví a života klientů, který se střetává se základními lidskými právy a svobodami. Výjimky z omezení proto musí být citlivě uplatňovány a je třeba co nejdříve najít způsob, jak bezpečně umožnit návštěvy u klientů zařízení.

Současná opatření dopadají na menší počet klientů, než tomu bylo na jaře, neboť vláda zakotvila větší počet výjimek ze zákazů vycházení mimo objekt či areál domovů a ze zákazu návštěv. Zákazy dopadají na méně typů zařízení sociálních služeb, neboť se vůbec nevztahují na domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Přesto je podle zástupkyně ombudsmana Moniky Šimůnkové nutné poukázat na problémy spojené s uplatňováním výjimky[1] stanovené pro klienty, u nichž by jinak došlo k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu. „Chtěla bych požádat vedení zařízení, aby výjimky ze zákazů uplatňovala velmi široce. Věřím, že při dodržení přísných hygienických opatření může alespoň část klientů zařízení bezpečně opustit. Domnívám se, že by klienti měli mít možnost odejít alespoň na krátkou procházku do přírody, parku či na další místa, kde nehrozí nadměrná kumulace osob. Areály některých zařízení nedisponují zahradami nebo jinými prostory umožňujícími pobyt na čerstvém vzduchu. Pro mnoho klientů se tak jejich domovy mohou stát na dlouhé období takřka vězením“ vysvětluje zástupkyně ombudsmana.

Upozorňuje přitom, že samotný proces posouzení výjimky je dle doporučeného postupu ministerstva[2] velmi složitý. Výjimku dle něj posuzuje s uživatelem praktický lékař nebo nasmlouvaný psychiatr a psycholog, a to ve spolupráci se sociálním pracovníkem a dalšími zaměstnanci. Následně udělení výjimky potvrzuje ještě ředitel zařízení nebo jím pověřená osoba. Takto nastavený proces vyžaduje účast velkého počtu osob a nemusí tak být pro nyní velmi vytížená zařízení zvládnutelný. V důsledku toho se pak ze zařízení nemusí dostat na čerstvý vzduch či mimo areál zařízení ani klienti, kteří na to mají podle usnesení vlády nárok.

Testování jako cesta k umožnění návštěv

Vzhledem k tomu, že nás omezující opatření budou pravděpodobně provázet ještě delší dobu, je podle zástupkyně ombudsmana třeba pracovat na koncepčním řešení, které nebude spočívat v dlouhodobém plošném omezování práv klientů. „Domnívám se, že antigenní testování s rychlým výsledkem a v kombinaci s využíváním ochranných pomůcek by mohly nahradit plošný zákaz návštěv. Může to být cesta, jak klientům zařízení umožnit setkávat se alespoň v omezené míře se svými blízkými, což je zvlášť v této náročné době velmi důležité. Je třeba myslet na to, že pro klienty zařízení sociálních služeb je dobrý psychický stav stejně důležitý, jako fyzické zdraví,“ uvádí zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.[1] Usnesení vlády České republiky ze dne 12 října 2020 č. 1029 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb.

[2] Ministerstvo práce a sociálních věcí. Doporučený postup č. 14/2020. Doporučení pro aplikaci krizového usnesení vlády ČR ohledně zákazu návštěv a zákazu vycházení v sociálních službách a doporučení pro aplikaci krizového usnesení vlády ČR týkající se přerušení poskytování na základě uzavřené smlouvy s uživatelem podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. [cit. 4. 11. 2020]. Dostupné z https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Doporu%C4%8Den%C3%BD+postup+14_20.pdf.

Vytisknout

Zpět na aktuality