AKTUÁLNĚ: Українці, увага! Тут ви можете знайти важливі посилання з інформацією про ваше перебування в Чеській Республіці.

Zveřejněno Tisková zpráva

Tvrdé omezení vstupu do ČR z mimounijních zemí s extrémním rizikem výskytu nákazy COVID-19 dopadá na mezinárodní rodiny

Na ombudsmana se obrátili lidé, jejichž rodinní příslušníci se nemohli dostat do České republiky – nevztahovala se na ně totiž výjimka z protiepidemického opatření. To zakazuje vstup do Česka cizincům, kteří v posledních 14 dnech pobývali déle než 12 hodin v zemích s extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Ze zákazu ministerstvo sice stanovuje několik výjimek, jak ale při svém šetření zjistila zástupkyně ombudsmana, některé skupiny rodinných příslušníků opatření ve výjimkách zcela opomíjí.

Ochranné opatření především nepamatuje na rodinné příslušníky bez pobytového oprávnění, kteří se nacházejí v zemích s extrémním rizikem nákazy. Ti nemají možnost v těchto zemích podat žádost o vízum. Víza totiž vydávají jen zastupitelské úřady v zemích, které nejsou na seznamu těch s extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Se svou českou ženou se kvůli chybějící výjimce nemohl shledat například indický manžel. Podobně se za svým mužem do Česka nedostala ruská manželka, která u nás neměla žádný typ pobytového oprávnění. A se stejným problémem se setkal i česko-brazilský manželský pár.

Výjimky nezahrnují ani další kategorie rodinných příslušníků – například nesezdané partnery žijící v trvalém partnerském vztahu. Proto se také nemohla za svým dlouholetým partnerem do Česka vrátit Ruska, která vyjela navštívit rodinu.

Ve zprávě o šetření připomíná zástupkyně ombudsmana sdělení Evropské komise z loňského června, podle kterého by mimo jiné rodinní příslušníci občanů EU měli mít právo cestovat do prostoru EU+ za jakýmkoli účelem, nejen kvůli návratu domů. Podle doporučení Rady EU by zase jakákoli přijatá opatření neměla překračovat rámec toho, co je nezbytně nutné k ochraně veřejného zdraví.

„Úplný zákaz vstupu některých rodinných příslušníků nepovažuji za přiměřený, ani nezbytně nutný. Chybí mi jeho dostatečné odůvodnění. K ochraně veřejného zdraví by postačily méně omezující prostředky jako je kombinace opakovaného testování a samoizolace,“ argumentuje Monika Šimůnková.

Podle zástupkyně ombudsmana by mělo Ministerstvo zdravotnictví umožnit rodinným příslušníkům podávat žádosti o krátkodobá víza i v zemích s extrémním rizikem nákazy. Mělo by jim také umožnit podání žádosti o vízum a vstup bez ohledu na to, zda mají v Česku pobytové oprávnění nebo ne. K jejímu šetření by se nyní mělo ministerstvo vyjádřit.

Vytisknout

Zpět na aktuality