AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Písemnosti před a po

 1. vyrozumění krajské hygienické stanice o nařízení karantény
 2. odpověď České národní banky na stížnost na pojišťovnu
 3. rozhodnutí o přiznání starobního důchodu
 4. rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí o starobním důchodu
 5. informace o výplatě důchodů
 6. osobní list důchodového pojištění
 7. průvodce osobním listem důchodového pojištění
 8. exekuční příkaz (poučení o chráněném účtu)
 9. poučení účastníka pracovní rehabilitace (úřad práce)
 10. výzva k odstranění vad žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu
 11. nové posouzení důvodů neudělení víza (udělení víza)
 12. rozhodnutí Ministerstva vnitra o neudělení mezinárodní ochrany
 13. formulář žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc – původní
 14. formulář žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc – přepsaný