AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Kancelář veřejného ochránce práv 2022

Jana Šamánková, Barbora Kubíková (eds.)

  1. část: Jana Šamánková, Silvie Cinková, Adam Herma
  2. část: Jana Šamánková
  3. část: Michaela Glozygová, Barbora Kubíková, Jana Šamánková, Jaroslav Švoma

Děkujeme všem kolegům a odborníkům, kteří nám poskytli cenné připomínky, zejména Michaele Bejčkové, Marii Kmecové a Jiřímu Lifkovi.

Připomínky nám, prosíme, posílejte na srozumitelnost@ochrance.cz.

Tato práce byla částečně financována grantem GAČR 19-19191S.