AKTUÁLNĚ: Proč je potřeba zrušit kojenecké ústavy (tzv. „kojeňáky“)? V novém videu to vysvětlujeme společně s dalšími odborníky

Podejte podnět

Jakmile váš podnět (stížnost či upozornění) přijmeme, co nejdřív se vám ozveme. Nejpozději do 30 dnů.

On-line

Vyplňte formulář krok za krokem přímo na portal.ochrance.cz

Podejte on-line

E-mailem

Stáhněte formulář, vyplňte a pošlete na podatelna@ochrance.cz

Poštou

Stáhněte formulář, vytiskněte, vyplňte a pošlete:

Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39
602 00 Brno

Nápověda pro vyplnění

Osobně v Brně

Můžete si stáhnout formulář a už vyplněný ho přinést, nebo vám pomůžeme podnět na místě sepsat a podat. Stačí přijít v pracovní den v čase 8.00—16.00 na adresu:

Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39
602 00 Brno

Vyplněný podnět doneste na podatelnu

Podání podnětu bez bariér

Potřebujete podat podnět v Braillově písmu, v českém znakovém jazyce nebo se dozvědět víc o přístupnosti budovy Kanceláře veřejného ochránce práv?

V braillově písmu V českém znakovém jazyce Přístup bez bariér


Jak napsat podnět ombudsmanovi

Technické poznámky

  • Pokud podnět s přílohami zašlete poštou na technickém nosiči (CD ROM, Flash Disk), bude vám vrácen jen na výslovné požádání. Při osobním doručení vám nosič obratem vrátíme, pouze si zkopírujeme příslušné dokumenty do datového úložiště podatelny.
  • Celková velikost příchozí zprávy zasílané e-mailem nebo pomocí interaktivního on-line formuláře je omezena na maximálně 20 MB. Zvažte tedy, jaké přílohy s podnětem zaslat a jestli není možné soubory zmenšit. Stejné pravidlo o maximální velikosti platí i pro dokumenty osobně předávané k nahrání na podatelně.

Potřebujete pomoci se stížností, nebo si nejste podáním jistí?

Kontaktujte nás
Telefon: 542 542 888
podatelna@ochrance.cz