Zveřejněno Výroční zpráva

Zprávy pro Poslaneckou sněmovnu 2001–2010

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2009

Soudní znalci-poznatky z praxe veřejného ochránce práv

Umisťování a pobyt osob s mentálním postižením v psychiatrických léčebnách

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2008

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2007

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2005

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2004

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2003

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2002

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2001